Scop 1, Scop 2, Scop 3

De ce este important?

Suntem conștienți de faptul că emisiile de gaze cu efect de seră generate de operațiunile noastre contribuie semnificativ la schimbările climatice. Reducerea acestor emisii reprezintă o țintă strategică importantă pentru OMV Petrom și o vedem ca pe o oportunitate de a reduce impactul asupra mediului și de a asigura stabilitatea companiei noastre pentru viitor.

Angajamentul nostru

În Strategia de Afaceri pentru 2030 am stabilit obiective intermediare specifice pe termen scurt (2025) și mediu (2030) pentru a ne asigura că ne vom atinge obiectivul Net Zero emisii din operațiuni în 2050.

 

Până în 2025 intenționăm să reducem intensitatea carbonului din operațiunile noastre (Scop 1) cu 13% (față de 2019). Angajamentul pentru 2030 este de a reduce emisiile de GES Scop 1 și 2 din operațiunile noastre cu aproximativ 30% și cu 20% amprenta noastră totală inclusiv emisiile Scop 1,2 și 3 relevante (față de 2019).

Măsurăm

Monitorizăm anual emisiile noastre de GES Scop 1, Scop 2 în operațiunile în E&P, R&M și G&E. Raportăm de asemenea emisiile relevante pentru Scop 3.

Acționăm

Ne implicăm activ pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră de-a lungul lanțului valoric și stabilim obiective pentru reducerea nivelurilor noastre de intensitate a gazelor cu efect de seră.

Verificăm
 • Calculele pentru instalațiile EU-ETS sunt verificate extern de o companie acreditată, conform legislației relevante în vigoare
 • Efectuăm verificări periodice ale calității datelor pentru a ne asigura că abordarea pentru calculul și raportarea GES este implementată în mod corespunzător
 • Sistemul nostru privind managementul mediului EMS – ISO 14001 este auditat în mod regulat pentru recertificare
Instruim

Instruirea noastră în domeniul mediului include informații utile despre subiecte legate de emisiile de GES cum ar fi gestionarea inventarului, metodologia de calcul și procesele de audit.

Planificăm
 • Eliminarea treptată a arderii la faclă și a ventilării de rutină în E&P până în 2030
 • Îmbunătățirea eficienței energetice
 • Reducerea emisiilor fugitive de metan prin optimizarea proceselor, modernizarea instalațiilor operaționale și îmbunătățirea integrității infrastructurii în E&P
Acțiunile noastre cheie

Am continuat implementarea proiectelor care vizează reducerea emisiilor de metan rezultate din ardere și ventilare și fugitive prin modernizarea, înlocuirea și/sau optimizarea infrastructurii de prelucrare și transport a gazelor.

 • În 2022 am început să operăm o nouă stație de tratare a gazelor pentru separarea la temperatură scăzută (LTS) la stația de compresoare Icoana (E&P Zona de Producție Valahia). Noua unitate ajută la recuperarea unei cantități suplimentare de gaz (metan) care este acum pus la dispoziție pentru vânzare. În 2022, au fost evitate aproximativ 7.400 tone CO2 Prin această investiție estimăm evitarea a aproximativ 24.000 de tone de CO2 Eq/an.
 • Alte măsuri operaționale au fost continuate în scopul optimizării fluxurilor și proceselor în operațiunile E&P, cum ar fi redirecționarea fluxurilor de gaze și optimizările ale mentenanțelor, conducând la o scădere semnificativă a volumelor de ventilație și de ardere.

 

Instalarea de centrale electrice G2P/CHP pentru a utiliza energia gazelor asociate, care altfel nu ar fi fost utilizate. Astfel, energia electrică și termică pentru procesele de încălzire și separare a țițeiului sunt obținute și utilizate exclusiv în OMV Petrom E&P. În 2022, G2P Suplac a fost pus în funcțiune cu o capacitate de aproximativ 6 MW și alte două sunt instalate: G2P Cosmești, în Zona de Producție Valahia, cu o capacitate de 2 MW și CHP Brădești, în Zona de Producție Oltenia, cu o capacitate de 1,5 MW.

Adițional, în 2022 Programul privind Emisiile de Metan (Operations CH4llenge) s-a axat pe programul de detectare și remediere a scurgerilor (LDAR) și a continuat acțiunile programului de măsurare, raportare și verificare (MRV).

 

Alte proiecte relevante cu emisii reduse de carbon continuate sau implementate în 2022 au fost:

 • Climate Neutral Card prin care companiile pot compensa emisiile de carbon rezultate din consumul de combustibil. În 2022, 50 de companii au ales să-și compenseze emisiile de carbon prin Climate Neutral Card.
 • Un nou serviciu a fost lansat în scopul conștientizării la nivel individual asupra reducerii emisiilor globale de CO2. Prin acest serviciu, clienții care își alimentează mașinile cu combustibili OMV MaxxMotion Performance de înaltă calitate vor compensa automat 20% din emisiile de CO2 în timpul condusului. OMV Petrom susține proiecte internaționale și locale de compensare a emisiilor de dioxid de carbon din portofoliul Climate Partner care sunt certificate prin VCS.
 • Mobilitate electrică – peste 100 de puncte de încărcare instalate până la sfârșitul anului 2022 (în prezent există 120 de puncte de încărcare)
 • Mici proiecte hibride de eficiență energetică

 

OMV Petrom a dezvoltat mai multe proiecte mici, hibride pentru a utiliza energia regenerabilă și a face instalațiile sale mai eficiente din punct de vedere energetic, după cum urmează:

 • Solar-to-Power (S2P) și Gas-to-Power (G2P) proiecte „pilot” la Icoana, în Zona de Producție Muntenia Vest
 • Combined Heat and Power (CHP) instalat la Brădești, în Zona de Producție Oltenia
 • G2P instalat la Cosmești, în Zona de Producție Valahia

 

În 2022, 73% din consumul de energie electrică în operațiunile E&P a fost acoperit de producția internă dată de unitățile G2P, CHP și S2P. Pe termen mediu și lung, intenția este de a acoperi nevoile de energie electrică ale Diviziei E&P OMV Petrom prin proiecte similare.

 

Emisii Directe de GES (Scop 1)

În 2022, nivelul emisiilor de dioxid de carbon (CO2), metan (CH4) și protoxid de azot (N2O) ale OMV Petrom direct legate de operațiunile noastre (Scop 1) a totalizat 3,93 mil t CO2 eq, mai reduse cu ~3% (2021: 4,04 mil t CO2eq). Celelalte emisii GES nu sunt relevante pentru operațiunile noastre și nu au fost incluse în cifre.

 

La sfârșitul anului 2022, cinci dintre instalațiile noastre operaționale se încadrau sub Schema de Comercializare a Gazelor cu Efect de Seră (EU-ETS) și aproximativ 76% din emisiile noastre directe de GES provin de la aceste instalații. Datele pentru instalațiile EU-ETS sunt verificate extern de către o companie acreditată, în conformitate cu legislația relevantă.

Emisii Indirecte de GES (Scop 2)

Emisiile indirecte de GES ale OMV Petrom (Scop 2) sunt cele asociate producerii energiei (electrică și termică) achiziționate pentru operațiunile noastre. În 2022, emisiile indirecte de GES au însumat 0,08803 mil t CO2eq (2021: 0,0939 mil t CO2eq). Emisiile Scop 2 sunt generate în principal de activitățile noastre de E&P, R&M și G&E. Căutăm în continuare să identificăm modalități de reducere a achiziției de energie electrică și termică (abur) și de a crește utilizarea energiei electrice și termice (abur) autoproduse. În același timp analizăm și opțiuni fezabile pentru achiziționarea și utilizarea energiei electrice și a aburului din surse regenerabile.

 

Alte Emisii Indirecte de GES (Scop 3)

În 2022, emisiile Scop 3 au fost de 23,03 mil t CO2eq (2021: 23,33 mil t CO2eq) și sunt asociate volumului total al vânzărilor de produse ale OMV Petrom în calitate de companie autonomă. Emisiile Scop 3 generate de utilizarea și prelucrarea produselor noastre reprezintă 85% din impactul nostru în ceea ce privește emisiile de GES. Prin urmare, dezvoltarea de produse cu emisii reduse de carbon și de noi soluții energetice pentru a reduce acest impact major se află în centrul atenției noastre, în contextul abordării schimbărilor climatice și tranziției energetice.

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)
 • Emisii Scop 1 în total 3,93 mil t CO2eq
 • Emisii Scop 2 în total 0,8803 mil t CO2eq
 • Emisii Scop 3 în total 23,03 mil t CO2eq

 

Vezi și Performanța în detaliu – Performanța de mediu

 

Reducerea emisiilor de GES Scop 1 are impact asupra intensității emisiilor și poate fi consultată în tabelele rezumat pentru intensitatea emisiilor. Emisiile anuale de CO2 Eq Scop 1 sunt grupate pe anumite rezultate ale activității, utilizând următoarele unități de măsură: E&P: t CO2 eq/tep, rafinăria Petrobrazi: t CO2 eq/t, CECC: t CO2 eq/MWh, consolidat într-un indice de intensitate a carbonului al operațiunilor OMV Petrom bazat pe media ponderată a intensității carbonului segmentelor de afaceri.

Progres

Reducerea intensității GES în 2022 a operațiunilor noastre (Scop 1) cu ~24% față de 2010 și cu ~11% față de 2019

Perspectivă

Vom continua programul nostru pentru eliminarea treptată a arderii la faclă și ventilării de rutină precum și a emisiilor fugitive de metan.

 

Proiectele noastre planificate pentru eficiență energetică joacă, de asemenea un rol crucial în reducerea amprentei noastre de carbon. Exemple de proiecte planificate a fi implementate începând cu 2023 și incluse în programul E&P pentru eficiență energetică, cu o capacitate de 17 MW:

 • Solar-to-Power (S2P) și Combined Heat and Power (CHP) vor începe să funcționeze la Brădești în Zona de Producție Oltenia
 • Solar-to-Power (S2P) și Gas-to-Power (G2P) vor începe să funcționeze la Cosmești în Zona de Producție Valahia
 • Wind-to-Power (W2P) proiect „pilot” va începe să funcționeze în Zona de producție Moldova

 

De asemenea, la rafinăria Petrobrazi există perspectiva implementării Sistemului Avansat de Control al Proceselor (APC) în Reformarea Catalitică.

 

O altă inițiativă planificată pentru 2023 este înlocuirea iluminatului din Petrom City cu tehnologie LED, ca parte a unui proiect complex de modernizare.

 

Ambiția noastră este de a ajunge la peste 200 de puncte de încărcare pentru vehiculele cu combustibil alternativ până în 2025 și la minim 500 de astfel de puncte instalate în rețeaua noastră până în 2030.