Eficienta energetică

De ce este important?

Fiind o companie integrată de petrol și gaze, OMV Petrom operează instalații de mari dimensiuni și este, de asemenea, un mare consumator de energie. Cantitatea de energie pe care o folosim creează un impact asupra mediului. Utilizarea eficientă a energiei contribuie la reducerea consumului de energie și a emisiilor de GES.

Angajamentul nostru

Declarația noastră de politică energetică reflectă angajamentul organizației de a îmbunătăți continuu performanța energetică, aplicabilă Diviziilor operaționale incluse în Sistemul de Management al Energiei (EnMS). Guvernanța internă în domeniul eficienței energetice este realizată de două structuri: Consiliul pentru Eficiență Energetică și Comitetul pentru Eficiență Energetică.

 

Conform Strategiei de afaceri 2030, avem în vedere noi soluții energetice pentru a consolida portofoliul OMV Petrom pentru pregătirea și monitorizarea planului de acțiune pentru afaceri cu emisii reduse de carbon, în scopul execuției.

 

Țintele noastre stabilite pentru perioada 2020-2030 sunt:

 • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
 • creșterea ponderii producției și consumului de energie regenerabilă
 • îmbunătățirea performanței referitoare la eficiența energetică
Măsurăm
 • Indicatorii de performanță energetică și consumurile estimate prin intermediul programelor de management în curs de desfășurare; analizăm datele și identificăm noi programe pentru perioada următoare
 • Monitorizăm regulat îndeplinirea cerințelor legale în domeniul energiei și efectuăm audituri interne, ca parte din sistemul de management al energiei conform ISO 50001
Acționăm

Stabilim obiective, monitorizăm și măsurăm procesele și caracteristicile lor cheie cu scopul de a îmbunătăți performanța noastră de mediu, inclusiv consumul de energie.

 

Fiecare divizie din cadrul OMV Petrom are proprii săi indicatori de performanță energetică care sunt monitorizați, înregistrați și revizuiți periodic. Am stabilit obiective pentru rafinărie prin care trebuie să atingă ratinguri pentru indicele energetic și să evalueze zonele de îmbunătățire a eficienței energetice.

Verificăm

Auditul pentru certificare este realizat pentru menținerea certificării conform ISO 50001.

Instruim
 • Instruirile se desfășoară conform sistemului de management al energiei, cursuri pentru Auditor Intern și sesiuni periodice de perfecționare
 • Pentru toate diviziile avem manageri de eficiență energetică certificați conform cerințelor legale pentru companiile cu un consum de energie mai mare de 1.000 tep/an
Acțiunile noastre cheie

Toate sectoarele de afaceri relevante OMV Petrom aderă la Standardul de Management de Mediu, acesta prevede utilizarea energiei în mod responsabil, conservarea de resurse de energie primară și implementarea planurilor de management al energiei în conformitate cu ISO 50001.

 

Eforturile noastre de a îmbunătăți eficiența energetică sunt strâns legate de progresele tehnologice și optimizarea proceselor care vizează reducerea consumului de energie, menținând în același timp producția operațională și aducând o contribuție la reducerea emisiilor de GES.

 

Cele mai importante proiecte implementate în 2022:

Divizia E&P: Zona de Producție Moldova

 • Modernizarea stației de compresoare Bărbuncești: cele 12 compresoare XOB au fost înlocuite cu 3 noi compresoare elicoidale și de frecvență în scopul îmbunătățirii eficienței energetice. Convertizoarele de frecvență instalate vor îmbunătăți, de asemenea compresia gazelor și procesele de transport.
 • Transferarea a 3 motoare de la CHP Comănești în 3 noi locații pentru valorificarea energiei termice și electrice.

Divizia G&E

Sistemele de aer condiționat au fost înlocuite cu echipamente de nouă generație în câteva stații de măsurare a gazelor în scopul reducerii consumului de energie electrică.

Divizia R&M

La Rafinăria Petrobrazi, un dispozitiv de încălzire pe gaz a fost înlocuit cu un preîncălzitor cu abur, rezultând o economie de combustibil de aproximativ 2.222 MWh/an.

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)
 • În 2022, consumul total de energie a fost de 45,06 PJ
 • Sistemul de Management al Energiei certificat conform ISO 50001 acoperă aproximativ 70% din amplasamentele OMV Petrom
Perspectivă

Pentru anul 2023 avem în plan să efectuăm un audit energetic în sediul nostru, să evaluăm performanța echipamentelor energetice, respectarea și evaluarea procedurilor de gestionare a energiei și să identificăm orice posibilitate de creștere a eficienței energetice.

 

De asemenea, vom continua să implementăm inițiative de eficiență energetică, la nivel de divizie pentru a optimiza consumul global de energie.