Arderea la faclă și ventilarea de rutină

De ce este important?

O măsură importantă pentru reducerea amprentei noastre de gaze cu efect de seră este eliminarea treptată a arderii de rutină. Arderea și ventilarea sunt procese controlate prin care gazele cu efect de seră, inclusiv metanul sunt eliberate în atmosferă. Aceste emisii au un efect semnificativ asupra mediului și, prin urmare, au un impact asupra performanței de mediu a OMV Petrom.

Angajamentul nostru

Ne-am luat angajamentul să eliminăm treptat arderea de rutină la faclă conform inițiativei globale a Băncii Mondiale „Zero ardere de rutină la faclă până în 2030”. Ne propunem ca până în 2025 să atingem o intensitate de metan mai mică de 0,2% în E&P, să detectăm și să reducem emisiile fugitive și să nu începem proiecte noi cu ardere la faclă și ventilare de rutină.
Măsurăm

Măsurăm, monitorizăm sau efectuăm bilanțuri de cantități pentru a determina următoarele:

 • Volumul de gaz ars la faclă
 • Volumul de gaz ventilat
 • Hidrocarburi ventilate
 • Hidrocarburi arse la faclă
 • Gaze arse la faclă și ventilate de rutină
 • Emisii de metan
Acționăm

Standardul de Management al Mediului OMV Petrom cere ca zăcămintele de petrol și gaze să fie dezvoltate și exploatate conform planurilor care încorporează utilizarea durabilă sau conservarea gazelor asociate, mai precis fără ardere la faclă și ventilare de rutină. Prin urmare, arderea de rutină sau evacuarea gazelor asociate/libere ca mijloc de eliminare a gazelor pentru a facilita producția lichidă (țiței și condens) este interzisă (aceasta include unitățile de producție timpurie).

 

Detectarea și Repararea scurgerilor (LDAR) servește drept bază pentru dezvoltarea proiectelor de reducere în conformitate cu cele mai bune practici din industrie și cu cele mai bune tehnologii disponibile, continuând să implementăm proiecte de eliminare a arderilor la faclă și ventilării de rutină.

Verificăm
 • Implementarea proceselor avansate de control
 • Audităm datele de producție (inclusiv din perspectiva arderii la faclă și ventilării)
Instruim

Instruirea privind managementul carbonului, incluzând aspecte legate de ardere și ventilare de rutină sunt oferite celor care lucrează în domeniile relevante ale companiei (HSSE, producție, întreținere, operatori) printr-o varietate de mijloace precum cursuri la clasă, ateliere sau în cadrul instruirilor la locul de muncă.

Acțiunile noastre cheie

Am continuat programul de integritate a conductelor și modernizarea stației de compresoare (modernizarea instalațiilor) precum și Programul LDAR, program ce constă în identificarea componentelor care prezintă scurgeri și a reparațiilor necesare pentru a minimiza pierderile.

 

În anul 2022, la OMV Petrom s-au întreprins și finalizat mai multe inițiative de reducere a emisiilor de metan, de ventilare de rutină și de ardere, multe dintre acestea concentrându-se pe modernizarea stațiilor de compresoare. În cadrul E&P, modernizarea, înlocuirea și/sau optimizarea infrastructurii de prelucrare și transport a gazelor au contribuit la reducerea emisiilor de metan, a ventilării și a emisiilor fugitive de metan. De exemplu, la sfârșitul anului 2022 a fost adusă în flux o nouă stație de tratare a gazelor pentru separarea la temperatură scăzută (LTS) la stația de compresoare Icoana (E&P Zona de producție Valahia). Ca urmare, gazul care în mod normal ar fi fost ars la faclă, este acum disponibil pentru vânzare.

 

În consecință, emisiile de GES vor fi reduse în continuare datorită eliminării arderii de rutină. Măsurile operaționale suplimentare pentru optimizarea fluxurilor și a proceselor în cadrul operațiunilor din E&P, de exemplu redirecționarea fluxurilor de gaze și optimizarea reviziilor au contribuit la reducerea semnificativă a volumelor de ventilare și de ardere.

Detectarea și Repararea scurgerilor (LDAR)

În 2022 am continuat să implementăm programe de detectare a scurgerilor și reparațiilor (LDAR) pentru a reduce emisiile fugitive.

 

Au fost luate măsuri importante pentru a preveni și a minimiza emisiile fugitive, cum ar fi programul de integritate a conductelor în E&P și programul LDAR atât în E&P cât și în R&M. Acest program servește ca bază pentru dezvoltarea proiectelor de reducere în conformitate cu cele mai bune practici din industrie și utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile.

 • La sfârșitul anului 2021 Grupul de lucru non-profit Clean Air Task Force (CATF) a măsurat scurgerile de metan la siturile OMV Petrom folosind o cameră specializată în imagistică cu gaze optice în infraroșu (cum ar fi FLIR GF320). În urma raportului, OMV Petrom a lansat o investigație și în 2022 au fost luate măsuri imediate pentru a opri scurgerile. În ultimii zece ani, OMV Petrom a investit peste 1 mld de euro în modernizarea infrastructurii de producție din E&P, inclusiv măsuri de reducere a emisiilor de metan. În plus, programele LDAR rulează în mod curent atât în E&P, cât și în R&M pentru a detecta, preveni și elimina emisiile fugitive, în general. Vom continua să alocăm fonduri substanțiale pentru a ne concentra pe modernizarea instalațiilor noastre la sisteme de producție închise. Ca o condiție prealabilă pentru măsurile noastre de reducere a metanului, acordăm prioritate monitorizării și măsurării emisiilor.
 • în 2022, Programul de Emisii de Metan (operațiuni CH4llenge), înființat la OMV Petrom E&P s-a axat pe programele LDAR și a continuat acțiunile relevante în cadrul programului de măsurare, raportare și verificare (MRV).

 

Detalii cu privire la proiectele legate de ardere și de ventilare puse în aplicare în 2022 pot fi găsite în secțiunile Scop 1, Scop 2, Scop 3 din raport.

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)

Rezultatele noastre privind emisiile de ardere și ventilare din 2022 sunt prezentate în Performanța în detaliu – Secțiunea Performanța de mediu din acest raport.

Progres

În 2022 intensitatea metanului a fost de 0,48% (2021: 0,74%).

Perspectivă

Ne vom concentra pe continuarea programelor noastre:

 • Reducerea emisiilor fugitive de metan prin optimizarea proceselor, modernizare instalațiilor și măsuri de îmbunătățire a integrității în E&P
 • Eliminarea treptată a arderii la faclă și a ventilării de rutină în E&P
 • Programul LDAR
 • Continuarea acțiunilor relevante pentru programul de măsurare, raportare și verificare (MRV)