Tranziția către afaceri cu emisii reduse de carbon

Strategia de afaceri 2030 se concentrează pe tranziția către afaceri cu emisii reduse de carbon prin identificarea unor căi sustenabile de a satisface nevoile clienților în a oferi mai multă energie cu emisii mai mici. Vom continua să investim pentru a atinge obiectivele de decarbonizare.

Schimbări climatice și tranziția energetică

Admitem că schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai importante provocări globale și susținem obiectivele stabilite de Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Ambiția strategică a OMV Petrom pentru 2030 este de a fi lider în tranziția energetică în Europa de Sud-Est, valorificând oportunitățile de pe piețele emergente. Aspirația companiei este de a ajunge la operațiuni cu emisii Net Zero până în 2050, trei direcții cheie contribuind la acest obiectiv: decarbonizarea operațiunilor curente, extinderea afacerilor în domeniul gazelor cu emisii reduse de carbon și urmărirea oportunităților de afaceri cu emisii scăzute și zero de carbon. OMV Petrom se bazează pe expertiza și capabilitățile sale unice, fiind cel mai mare jucător integrat în domeniul energiei din Europa de Sud-Est.

 

Până în 2030, portofoliul companiei va fi extins pentru a include cinci noi activități de afaceri cu emisii reduse și zero emisii de carbon, împreună acestea vor totaliza investiții de 3,7 mld de euro, reprezentând aproximativ 35% din investițiile cumulate până în 2030 și vor contribui cu aproximativ 15% la totalul EBIT CCA excluzând elementele speciale în 2030.

Pentru a oferi clienților o gamă de opțiuni de energie cu emisii reduse de carbon, OMV Petrom a făcut deja pași importanți spre atingerea obiectivului său de a-și dezvolta portofoliul de produse cu emisii reduse și zero emisii de carbon.

 

Împreună cu Complexul Energetic Oltenia, OMV Petrom investește în producția de energie electrică din energie solară fotovoltaică (PV). Cele două companii intenționează să construiască patru parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de ~450 MW. Conform estimărilor actuale, parcurile fotovoltaice ar trebui să furnizeze energie electrică sistemului energetic național începând cu anul 2024. Investiția totală necesară pentru dezvoltarea celor patru parcuri fotovoltaice se ridică la peste 400 milioane de euro, din care aproximativ 70% este finanțată prin Fondul de modernizare. Cu cele patru parcuri suplimentare în funcțiune, capacitatea instalată de energie solară a României crește cu ~30%. Obiectivul nostru este de a pune în funcțiune peste 1 GW de energie regenerabilă până în 2030, inclusiv prin parteneriate.

 

În ceea ce privește mobilitatea sustenabilă, peste 100 de puncte de încărcare a vehiculelor electrice au fost instalate până la sfârșitul anului 2022 pentru a contribui la decarbonizarea transportului rutier. Factorii de decizie politică susțin dezvoltarea electro-mobilității și vedem cum clienții sunt mai deschiși la alternative de mobilitate. Pentru anul 2030, obiectivul nostru este de a avea instalate peste 500 de puncte de alimentare cu combustibil alternativ. În rafinăria Petrobrazi, primul lot de combustibil sustenabil de aviație a fost fabricat prin coprocesarea uleiului de rapiță produs local. Astfel, Petrobrazi devine prima rafinărie certificată din România care produce combustibil durabil, pentru aviație (SAF). Volumele SAF produse la rafinăria Petrobrazi pot contribui la reducerea emisiilor de CO2 generate de zborurile comerciale cu aproximativ 70% comparativ cu combustibilul convențional. OMV Petrom intenționează ca mai mult de 15% din producția totală de combustibil în 2030 să provină din biocombustibil, cu 150 kt/an de etanol celulozic din paie și 450 kt/an de combustibil durabil, pentru aviație și motorină din surse regenerabile.

 

La sfârșitul trimestrului 3 din 2022 am anunțat decizia finală de a investi 130 milioane de euro într-o nouă unitate de producție pentru compuși aromatici la rafinăria Petrobrazi. Instalația va funcționa la standarde moderne de operare cu impact redus asupra mediului și va dubla capacitatea de producție a compușilor aromatici la aproximativ 100 mii tone pe an, începând cu 2026.

 

În plus, în a doua jumătate a deceniului compania va intensifica investițiile pentru a profita de oportunitățile privind captarea, utilizarea și stocarea carbonului precum și producția hidrogenului, anticipându-se că acestea vor avea o contribuție semnificativă la decarbonizarea țării.

 

Pentru captarea, utilizarea și stocarea carbonului, OMV Petrom își propune să valorifice expertiza sa vastă în calitate de operator în explorare și producție, fructificând totodată potențialul de stocare pe uscat (onshore) și pe mare (offshore) de pe teritoriul României. Am identificat prima oportunitate onshore pe care am putea-o dezvolta prin construirea pe baza activelor existente și a capacităților subterane. În plus, OMV Petrom va testa o tehnologie inovatoare de captare și utilizare a carbonului la rafinăria Petrobrazi. OMV Petrom este partener într-un proiect european ambițios ce abordează problema emisiilor de CO2 prin tehnologii de captare și conversie a carbonului. Pe o perioadă de cinci luni în 2024, vom capta CO2 din gazele de ardere emise de unitatea de cogenerare, transformându-l apoi electrochimic într-un produs comercializabil.

 

Offshore, proiectul privind gazele naturale Neptun Deep cu OMV Petrom în calitate de operator și Romgaz în calitate de partener progresează către decizia finală de investiție deoarece accentul pe securitatea energetică în Europa aduce o aliniere puternică din partea tuturor părților interesate pentru a avansa în ritm rapid. Ne propunem să investim până la 2 mld de euro în proiect, iar resursele recuperabile estimate la aproximativ 50 mld m3 ar asigura o producție stabila de aproximativ 70 mii bep/zi, cantitate netă către OMV Petrom. Sub rezerva deciziei finale a investiției preconizate la jumătatea anului 2023, prima producție de gaze este așteptată aproximativ patru ani mai târziu. Creșterea producției de gaze va sprijini eforturile țării de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră deoarece gazele pot înlocui cărbunele în generarea de energie electrică și pot permite integrarea capacităților de energie regenerabilă. Obiectivul este de a atinge o pondere de 70% a gazelor în 2030 în producția totală de hidrocarburi a companiei, reflectând rolul esențial al gazelor naturale drept combustibil de tranziție în mixul energetic din România.

 

Am făcut de asemenea progrese în direcția decarbonizării consumului intern de energie și prin proiecte trans-divizionale de panouri fotovoltaice pe amplasament, contribuind la reducerea emisiilor Scop 2. La sfârșitul anului 2022, panouri fotovoltaice au fost instalate pe 150 de stații de alimentare, reprezentând aproximativ 30% din stațiile de alimentare OMV și Petrom din România. Producția anuală estimată a panourilor fotovoltaice este de 2.700 MWh ceea ce echivalează cu alimentarea anuală cu energie electrică a 1.500 de apartamente. Cantitatea de energie electrică produsă de panourile fotovoltaice acoperă până la 25% din consumul unei stații de alimentare. În explorare și producție, la activul Muntenia Vest, primul parc fotovoltaic inaugurat în prima jumătate a anului va produce peste 4.600 MWh de energie verde pe parcursul întregului său ciclu de viață. Alte proiecte similare sunt așteptate să fie puse în funcțiune în 2023.

 

În plus, pentru a contribui la atingerea obiectivelor noastre de decarbonizare oferim deja clienților noștri soluții cum ar fi compensarea parțială a emisiilor de CO2. Începând cu anul 2022, OMV Petrom oferă clienților posibilitatea de a compensa 20% din emisiile de CO2 generate în timpul condusului pentru alimentarea automobilelor cu combustibili MaxxMotion Performance, sprijinind proiectele locale și internaționale de compensare a emisiilor de carbon sub forma protecției forestiere. OMV Petrom susține proiecte de compensare a emisiilor de dioxid de carbon din portofoliul Climate Partner care sunt certificate de Verified Carbon Standard (VCS). Proiectele de compensare a emisiilor de carbon funcționează în diferite regiuni și țintesc mai multe ODD-uri.

 

În ansamblu, punerea în aplicare a Strategiei de Afaceri 2030 cu un angajament ferm față de tranziția energetică, va duce la reducerea intensității carbonului în toate segmentele de afaceri. Se preconizează că intensitatea emisiilor de dioxid de carbon ale operațiunilor noastre va scădea cu aproximativ 30% în timp ce intensitatea emisiilor Scop 1-3 se va reduce cu aproximativ 20% până în 2030. Ne propunem o reducere a intensității metanului la mai puțin de 0,2% până în 2025, în conformitate cu obiectivele internaționale. La sfârșitul anului 2022, intensitatea operațiunilor noastre este cu ~ 11% mai mică decât la sfârșitul anului 2019 în timp ce reducerea emisiilor Scop 1-3 este de ~ 9%. Un rezultat impresionant este înregistrat pentru intensitatea metanului, cu 0,48% pentru 2022 (1,61% în 2019).

 

În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul UE privind taxonomia, Grupul OMV Petrom pregătește o declarație privind activitățile eligibile și aliniate din UE privind taxonomia, indicând CAPEX, OPEX și cifra de afaceri aferentă incluse în Raportul de sustenabilitate al Grupului. Pentru informații detaliate despre proces și rezultate, consultați secțiunile Raportarea Taxonomiei UE din acest raport. 

 

 

 

 

Progresul către îndeplinirea promisiunilor noastre

Abordarea și acțiunile noastre privind schimbările climatice și tranziția energetică contribuie la următoarele Obiective de Dezvoltare Durabilă propuse de ONU:

  • ODD 3 – țintim obiectivul 3.9, prin folosirea unor surse de energie mai curate pentru a asigura o viață mai sănătoasă
  • ODD 7 – țintim obiectivele 7.2 și 7.3 prin creșterea cotei noastre de surse regenerabile și creșterea eficiențe
  • ODD 8 – țintim obiectivul 8.4 prin îmbunătățirea eficienței resurselor în operațiunile noastre
  • ODD 12 – țintim obiectivul 12.4 prin utilizarea unei gestionări mai durabile și a utilizării eficiente a resurselor naturale
  • ODD 13 – țintim obiectivul 13.1 prin creșterea rezistenței noastre la impactul schimbărilor climatice, inclusiv analiza scenariilor