Siguranța Produselor

Suntem responsabili pentru siguranța produselor noastre!

Fișele cu date de securitate sunt disponibile clienților și părților interesate pe site-ul nostru și includ informații cuprinzătoare cu privire la potențialele probleme de sănătate, siguranță și mediu, oferind clienților și angajaților îndrumări privind manipularea și utilizarea în condiții de siguranță a produselor noastre.

 

În plus, standardul nostru intern de management al substanțelor periculoase stipulează măsuri pentru a asigura conformitatea cu reglementările în vigoare și pentru a garanta că evaluările riscurilor sunt efectuate pentru toate produsele sau substanțele nocive din produse, luând în considerare următoarele:

Conformitate cu REACH – procesele și fluxurile de lucru puse în aplicare au rolul de a asigura conformitatea cu reglementările UE privind înregistrarea, evaluarea și autorizarea produselor chimice (REACH) și privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) de substanțe și amestecuri

  • Urmărim recomandările publicate de Agenția Europeană pentru Produse Chimice
  • Participăm în cadrul grupurilor REACH, precum și în grupurile de lucru prin intermediul asociațiilor comerciale din industria petrolieră și chimică

Produsele OMV Petrom sunt în principal combustibili și respectă toate reglementările UE pentru sănătate și siguranță precum reglementările REACH și CLP, informațiile fiind furnizate în fișele cu date de securitate. Siguranța produselor este asigurată prin soluții avansate tehnologic utilizate pentru a furniza produse sigure și de cea mai bună calitate, luându-se în același timp măsuri pentru a asigura utilizarea responsabilă a produselor noastre. Prin urmare, produsele noastre principale sunt evaluate pentru impactul lor asupra mediului, sănătății și siguranței.

 

În viitor, obiectivul nostru este să continuăm să minimizăm potențialele pericole și riscuri chimice asociate cu produsele din portofoliul nostru și să ne concentrăm asupra produselor cu emisii scăzute de dioxid de carbon și a e-mobilității. OMV Petrom este bine poziționată pentru a lua măsuri în furnizarea de produse cu emisii scăzute de dioxid de carbon în viitor, sprijinind tranziția către un mediu cu emisii scăzute de carbon.