Securitate Corporativă

De ce este important?

Comportamentul, acțiunile și deciziile noastre sunt ghidate de viziunea OMV Petrom „FĂRĂ răniri – NICIO pierdere”. Ca urmare, serviciile noastre de securitate și reziliență se aliniază cu această viziune, concentrându-se pe creșterea eficacității și eficienței operațiunilor de securitate, asigurând detectarea și prevenirea amenințărilor complexe și creând un cadru eficient pentru asigurarea de continuității afacerii și pentru gestionarea situațiilor de criză.

Angajamentul nostru

Ne angajăm pe deplin să ne protejăm oamenii, bunurile, operațiunile și reputația companiei împotriva amenințărilor rău intenționate. În plus, ne angajăm să îmbunătățim permanent pregătirea organizațională pentru a răspunde în mod adecvat și pentru a ne redresa după evenimente negative grave, asigurând în același timp continuitatea afacerii. Angajamentele sunt prevăzute în politica HSSE.

 

OMV Petrom pune accent pe integrarea Principiilor Voluntare privind Securitatea și Drepturile Omului în furnizarea de servicii de securitate, evaluarea și monitorizarea riscurilor asociate, identificarea de strategii și soluții personalizate, într-un efort continuu de a fi mai eficient în asigurarea respectării drepturilor omului.

Măsurăm

Monitorizăm performanța furnizorilor de servicii de securitate prin intermediul KPI-urilor implementate și îmbunătățim calitatea serviciilor furnizate.

 

Raportăm și analizăm toate incidentele de securitate care au loc în locațiile OMV Petrom prin intermediul software-ului Geographic Information System Mapping.

 

Evaluăm permanent nivelurile de risc de securitate pentru a asigura detectarea eficientă a amenințărilor și, în cele din urmă, pentru a clasifica riscurile pentru toate locațiile noastre operaționale, declanșând măsurile de protecție adecvate.

Acționăm

Dezvoltam și implementăm concepte de securitate fizică pentru a integra toate componentele într-un mod ideal și proporțional, prin alocarea resurselor în funcție de nivelul de risc, precum sistemele de pază, sistemele tehnice de securitate, măsurile procedurale și organizaționale, cu scopul de a descuraja, detecta, preveni și răspunde amenințărilor criminale intenționate la adresa persoanelor, bunurilor, operațiunilor și reputației Companiei.

Verificăm

Serviciile de securitate fac obiectul unui program anual de audit care include siguranța ocupațională, , drepturile omului și alte cerințe legate de activitatea în domeniul securității.

Instruim

În ceea ce privește instruirea personalului de securitate, se acordă o atenție deosebită politicilor și principiilor privind drepturile omului, precum și cunoașterii procedurilor specifice OMV Petrom, prevederilor HSSE și îmbunătățirii calității și eficienței generale a serviciilor de securitate oferite.

 

Exercițiile de instruire se desfășoară periodic pentru a asigura pregătirea personalului în conformitate cu planurile noastre de răspuns la incidente, accentul fiind pus pe salvarea vieții, protecția proprietății și minimizarea daunelor aduse mediului.

Planificăm

Suntem dornici să ne îmbunătățim în mod constant pregătirea prin dezvoltarea de planuri de securitate și de intervenție în caz de urgență pentru a stabili cadrul pentru un răspuns eficient la toate incidentele.

 

 

Acțiunile noastre cheie
  • Am continuat tranziția de la asigurarea protecției prin mijloace tradiționale către o abordare digitală prin implementarea tehnologiilor moderne de securitate pentru toate locațiilor operaționale nou construite sau modernizate și am selectat facilitățile existente pentru a atenua vulnerabilitățile de securitate ale facilităților noastre operaționale.

  • Am dezvoltat un cadru de securitate fizică optimizat pentru operațiunile E&P onshore pentru a spori eficiența operațiunilor de securitate. Au fost negociate și convenite noi clauze contractuale cu furnizorii de servicii, au fost selectate și testate echipamentele de comunicare și protecție. Noul concept operațional de securitate a fost dezvoltat pentru a asigura un grad crescut de descurajare și un timp de răspuns mai rapid. Toate riscurile asociate au fost evaluate, iar măsurile de atenuare au fost convenite în timpul procesului de management al schimbării.

  • Furtul de produse petroliere a fost abordat prin strânsa cooperare cu autoritățile, prin evaluarea constantă a amenințărilor, au fost create noi canale interne de conștientizare

  • Am evaluat lecțiile învățate din pandemie și cele mai bune practici internaționale și le-am inclus în cadrul Sistemului de Management al Crizelor ca bază pentru creșterea capacității de răspuns. Un instrument de analiză a impactului asupra afacerii a fost dezvoltat și implementat în pachetul de instruire pentru a permite dezvoltarea de strategii de continuitate a afacerii bazate pe nivelurile de criticalitate a proceselor

  • Am continuat să asigurăm conformarea legală în timp ce aplicăm alocarea flexibilă a resurselor corelată cu riscurile pentru toate locațiile Companiei prin efectuarea de evaluări ale riscurilor de securitate pentru toate noile locații. Revizuiri au fost efectuate pentru facilitățile în care contextul amenințărilor s-a schimbat, au avut loc modificări structurale ca urmare a dezvoltării afacerii sau unde a expirat perioadei legală de valabilitate

  • Îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității pe S&R este o preocupare permanentă: astfel, în pregătirea pentru recertificarea Lloyds Register Quality Assurance din 2023 ne-am asigurat că procesele sunt urmate și că se ia în considerare orice posibilitate de îmbunătățire.

  • Îmbunătățirea gradului de conștientizare a angajaților cu privire la principiile și comportamentele de securitate și a reziliența prin dezvoltarea și furnizarea de noi cursuri de instruire în domeniul securității: HSSE Basic pentru angajați și HSSE pentru manageri.

  • Ca urmare a evaluării riscurilor pentru drepturile omului privind serviciile de securitate, efectuată în 2021, am continuat pregătirea în acest domeniu pentru personalul din securitate și am revizuit dispozițiile contractuale existente. Toate contractele de securitate au fost actualizate cu prevederile specifice ale clauzei privind drepturile omului. Subiectele legate de drepturile omului au fost evaluate în cadrul auditurilor efectuate de Departamentul HSSE. Am continuat să colaborăm cu autoritățile locale și centrale printr-o comunicare constantă privind toate aspectele legate de securitatea operațiunilor și a bunurilor, schimbând în mod regulat informații legate de incidente, tendințe și amenințări.

Progress

În 2022 am desfășurat cursuri de instruire cu privire la politicile și principiile privind drepturile omului pentru întreaga forță de muncă din domeniul securității (100%) din locațiile OMV Petrom.

Perspectivă

În 2023 vom continua să punem în aplicare strategia de securitate și reziliență, concentrându-ne pe factorii-cheie de digitalizare a operațiunilor de securitate integrate cu conceptul de protecție reproiectat pentru un răspuns mai eficient și îmbunătățirea pregătirii noastre prin planuri de răspuns concise, adecvate scopului.

 

Subiectele privind drepturile omului vor continua să fie incluse în programele anuale de instruire ale furnizorilor de servicii de securitate și verificate în timpul auditurilor anuale ale S&R.