Sănătate, Siguranță, Securitate

Am integrat sănătatea, siguranța și securitatea ca valori esențiale ale angajamentului nostru de a ne proteja oamenii, activele, reputația și mediul. Viziunea noastră „FĂRĂ Răniri – NICIO Pierdere” ne ghidează toate acțiunile pentru o conducere responsabilă a afacerii, precum și pentru prevenirea incidentelor și maximizarea eficienței.

Abordarea de management și procesele de verificare (due diligence)

Cadrul general HSSE definește obiectivele, planurile de acțiune, monitorizarea periodică, raportarea și implicarea conducerii, implementate de-a lungul domeniilor de interes și inițiativelor, transpuse într-un plan anual HSSE în conformitate cu liniile directoare locale, legislația și cele mai bune practici internaționale. Implementarea planului este monitorizată trimestrial pentru analiza efectuată de către reprezentanții responsabili ai conducerii.

 

Sistemul de Management HSSE în cadrul OMV Petrom

La OMV Petrom, ne străduim să atingem performanța cu zero incidente de muncă printr-un sistem robust de management HSSE. Viziunea, misiunea, politicile și strategia companiei definesc direcțiile principale de acțiune. Reglementările interne specifice și descrierile proceselor stabilesc regulile și aplicabilitatea sistemului nostru de management. Reglementările HSSE aplicabile în OMV Petrom includ:

  • Reglementările HSSE valabile la nivel de Grup OMV (Politica HSSE, Directiva HSSE, standarde de Grup și proceduri de Grup)
  • Standardele și procedurile corporative HSSE ale OMV Petrom
  • Standardele și procedurile HSSE divizionale OMV Petrom
  • Instrucțiunile de lucru HSSE specifice Unităților de Afacere/ Locațiilor.

 

Directiva HSSE furnizează cadrul pentru gestionarea aspectelor legate de sănătate, siguranță și securitate în cadrul Grupului OMV Petrom, pentru a proteja oamenii, mediul, activele și reputația în conformitate cu Politica HSSE, Politica de Prevenire a Accidentelor Majore și ținând cont de viziunea noastră „FĂRĂ Răniri – NICIO Pierdere”. Directiva stabilește un set de termeni și definiții standardizate HSSE utilizate în cadrul Companiei și aliniate la definițiile utilizate la nivel internațional în întreaga industrie.

 

Sistemul de management HSSE a fost proiectat în concordanță cu modelele internaționale existente (de exemplu, ISO 9001, ISO 14001, și ISO 45001). Procesul de management reflectă, astfel, sistemul ciclic ISO de îmbunătățire continuă, urmând procesul „planifică, efectuează, verifică, acționează” (PDCA).

 

În plus, auditarea este modul nostru proactiv și unul dintre principalele instrumente pentru identificarea oportunităților de îmbunătățire, dar și pentru verificarea respectării cerințelor legale și a celor interne. Abordarea de audit HSSE este definită în cadrul Standardului de Grup „Audituri HSSE” și este aliniată cu ISO 19011:2018 Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management. Entitățile cu activitate cu risc HSSE ridicat au prioritate și fac obiectul unor audituri mai frecvente decât cele cu risc scăzut. Criteriile de risc se referă la performanța în domeniul siguranței muncii și a proceselor, la managementul mediului și al emisiilor de carbon, la amenințările și oportunitățile de securitate, precum și la importanța operațiunilor pentru afaceri.

 

Toți angajații și contractanții sunt încurajați să aducă la cunoștința managementului orice condiții și comportamente riscante, pentru a identifica și a rezolva probleme care ar putea duce la eventuale incidente sau accidente.

 

Utilizăm instrumentul de raportare HSSE Synergi pentru planificare și monitorizare, pentru colectarea datelor privind pericolele, incidentele fără urmări (near-misses), incidentele și constatările din inspecții sau audituri HSSE. Synergi este utilizat și pentru definirea acțiunilor de prevenție și corecție necesare și urmărirea datelor pentru o analiză eficientă și eficace.

Ne încurajăm angajații și contractorii să semnaleze managerilor direcți sau prin aplicația OMV Synergy orice situație sau acțiune nesigură pe care o observă.

În instrumentul de raportare HSSE al Grupului, Synergi, este păstrată o bază de date cu investigații și lecții învățate din incidentele trecute. Pe baza unei analize adecvate a cauzelor incidentelor, acțiunile corective identificate sunt înregistrate și urmărite pentru implementare. În 2022, eficacitatea acțiunilor a fost auditată oficial la locațiile operaționale (de exemplu, Rafinăria Petrobrazi).

A fost înființată o Comunitate de Practică pentru investigații, cu comunicare regulată pe această temă. Periodic, are loc un Panel de Investigații al Conducerii pentru a analiza evenimentele majore, rezultatele anchetelor și planurile de atenuare.

Managementul competențelor HSSE în cadrul OMV Petrom: Catalogul de învățare HSSE este accesibil prin intermediul platformei My Success Factors din modulul Learning. Instruirile suplimentare se desfășoară în conformitate cu cerințele legale locale.

Abordarea și acțiunile noastre privind Sănătatea, Siguranța și Securitatea contribuie la următoarele Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU:

  • ODD 3 – ținta 3.3 și 3.9, prin luarea de măsuri pentru a asigura reducerea la minimum a răspândirii bolilor contagioase (COVID-19), a deceselor sau a bolilor cauzate de substanțe chimice periculoase și poluarea și contaminarea aerului, apei și solului
  • ODD 8 – ținta 8.8, prin existența unor sisteme care asigură respectare drepturilor și promovarea unor medii de lucru sigure pentru toți angaja
  • ODD 12 – ținta 12.4 – prin folosirea unei abordări de gestionare sustenabilă a resurselor naturale