Transparența fiscală

Activitățile noastre de afaceri generează un venit substanțial și o varietate de responsabilități fiscale. Plătim impozite pe profit, redevențe, taxe de producție, taxe de muncă și alte impozite. În plus, colectăm și remitem taxe pe salarii, precum și impozite indirecte cum ar fi accize și TVA. Taxele pe care le colectăm și le plătim reprezintă o parte semnificativă a contribuției noastre economice la țările în care activăm.

Politici și angajamente specifice

În cadrul Grupului OMV Petrom, ne angajăm să respectăm legile fiscale într-un mod responsabil și să avem relații deschise și constructive cu autoritățile fiscal. În 2020 Grupul OMV a publicat o nouă Strategie Fiscală, aplicată în cursul anului 2022. Mai multe detalii despre guvernanța, controlul și gestionarea riscurilor fiscale se pot regăsi în strategia fiscală și în raportul anual.

 

Conformarea noastră fiscală susține afacerile Grupului OMV Petrom și reflectă activitatea noastră comercială și economică. Grupul OMV Petrom nu se angajează în planificarea fiscală agresivă care constă în structuri artificiale puse în aplicare doar pentru a economisi taxe sau în tranzacții lipsite de substanță economică care vizează obținerea de avantaje fiscale necuvenite. Respectăm legile fiscale aplicabile și căutăm să limităm riscul de incertitudine sau dispute. Efectuăm tranzacții între companiile Grupului OMV în condiții de concurență și în conformare cu principiile OECD aplicabile în vigoare.

 

Companiile Grupului OMV Petrom sunt stabilite în jurisdicții adecvate, având în vedere activitățile noastre de afaceri și mediul de reglementare existent. OMV Petrom nu își stabilește filialele în țări care nu respectă standardele internaționale de transparență și schimb de informații în chestiuni fiscale, cu excepția cazului în care sunt justificate de cerințe operaționale în conformitate cu principiile de etică în afaceri ale Grupului OMV Petrom și cu Codul nostru de conduită.

 

Din 2016, OMV Petrom furnizează informații obligatorii în temeiul Directivei privind plățile către Guvern (conform capitolului 8 din Anexa 1 din Ordinul Ministerului Finanțelor 2844/2016, care transpune capitolul 10 din Directiva contabilă (2013/34/UE) a Parlamentului European și a Consiliului European) și își publică plățile efectuate către guverne în legătură cu activitățile de explorare și extracție, cum ar fi taxe, redevențe sau taxe de licență, taxe de închiriere, taxe de intrare și alte taxe pentru licențe și/ sau concesiuni, în declarațiile financiare consolidate.

 

Pentru mai multe detalii, a se vedea Raportul consolidat privind plățile efectuate, pe site-ul nostru.

 

OMV Petrom participă activ la inițiative de actualizare sau modificare a cadrului legislativ fiscal prin reprezentanții săi, fie independent, fie ca parte a unui efort coordonat al asociațiilor profesionale (de exemplu, Foreign Investors Council, American Chamber of Commerce in Romania, FPPG). În plus, OMV Petrom participă activ la discuțiile cu autoritățile fiscale și la pregătirea scrisorilor și a documentelor de poziție, fie independent, fie prin intermediul asociațiilor menționate mai sus.

 

Începând cu anul 2015, OMV Petrom a obținut de la autoritățile fiscale române, cinci acorduri unilaterale de preț în avans (Advance Pricing Agreement -APA) referitoare la tranzacții semnificative efectuate cu părți afiliate. Unele dintre aceste APA-uri au fost modificate sau prelungite de-a lungul timpului în timp ce altele nu au fost reînnoite după expirarea lor. În prezent, un astfel de acord este încă în vigoare până la sfârșitul anului 2024 iar compania intenționează să aplice pentru un nou acord la începutul anului 2023.

 

OMV Aktiengesellschaft (AG) depune un Raport de Țară (country-by-country reporting – CbCR) la autoritățile fiscale austriece pentru OMV Group, ca parte din Planul de Acțiuni 13 al OECD privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor (BEPS). În conformitate cu legislația fiscală în vigoare, membrii Grupului OMV Petrom, acționând ca entități constitutive ale Grupului OMV, notifică autoritățile naționale acolo unde este necesar, cu privire la depunerea CbCR în Austria. CbCR este o declarație fiscală anuală care detaliază elementele cheie ale situațiilor financiare pe jurisdicție fiscală.

 

În același timp, OMV Petrom SA în calitatea sa de entitate constitutivă respectă pe deplin cerințele de notificare și transmite anual autorităților fiscale române notificarea obligatorie CbCR.

Procese de management și due diligence

Evaluarea riscului

Efectuăm în permanență analize de risc, care includ și riscuri fiscale, pentru a ne evalua riscurile financiare și nefinanciare actuale și viitoare, pentru a evalua modul în care aceste tendințe vor afecta OMV Petrom și apoi pentru a dezvolta răspunsuri adecvate. Raportăm riscurile cheie pe plan intern Consiliului de Supraveghere cel puțin de două ori pe an printr-un proces foarte clar definit. Directoratul conduce angajamentul OMV Petrom față de programul de management al riscului și dă tonul pentru o cultură puternică privind gestionarea riscului în întreaga organizație. Urmăm sistemul de management al riscurilor OMV Petrom ca parte a proceselor noastre de control intern. Identificăm, evaluăm și gestionăm riscurile fiscale prin implementarea măsurilor de management al riscului la nivel operațional cu un set robust și complex de controale și procese.

Perspectivă

Fiscalitatea ca instrument cheie de setare a direcției către o economie verde, ecologică joacă un rol major în inițiativele actuale ale UE, ale statelor membre OECD și ale guvernului României. Inițiativele includ:

  • Pachetul legislativ Fit-for-55 prin care UE își propune să își reducă emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030 va avea un impact asupra impozitării combustibililor ineficienți și poluanți
  • Cadrul inclusiv OCDE/ G20 privind reforma normelor fiscale internaționale prin implementarea unor noi reguli pentru alocarea profitului (Pilonul 1) și stabilirea unui regim de impozitare minim global (Pilonul 2) în vigoare în 2023

 

Acordul comun al Consiliului European, al Parlamentului European și al Comisiei Europene privind propunerea de Directivă de raportare publică pe țară (CbCR). România a transpus în legislația sa internă varianta publică a CbCR în septembrie 2022; dispozițiile vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023, iar termenul de depunere pentru 2023 este stabilit în 2025 (12 luni de la termenul limită pentru depunerea situațiilor financiare).