Politica publică

OMV Petrom se străduiește să câștige încrederea părților interesate prin implementarea unui standard înalt de guvernanță corporativă, transparență și predictibilitate.

 

Urmăm inițiative politice și de reglementare (atât la nivel UE, cât și la nivel național) în domeniile noastre de interes, inclusiv energie, mediu, schimbări climatice, activități comerciale, prin Departamentul Reglementare și Afaceri publice. Deoarece în prezent nu există o lege de lobby în România, OMV Petrom nu are acțiuni sau cheltuieli de lobby în 2022. Colaborăm și ne promovăm poziția pe subiecte legate de afaceri și reglementări prin canalele publice de advocacy cum ar fi confederații din sectorul afacerilor, federații din sectorul energetic și câteva asociații profesionale în care suntem membri. Luările de poziție ale companiei sunt întocmite și prezentate prin intermediul asociațiilor profesionale și dezvăluiri publice prin declarații de presă sau documente de poziție transmise și înregistrate la autorități. Lista asociațiilor profesionale poate fi găsită în anexa acestui raport.

 

OMV Petrom participă în asociații industriale pentru a sprijini înțelegerea problemelor, a împărtăși cunoștințe, a ajuta la dezvoltarea standardelor și a oferi informații autorităților de reglementare în numele sectorului. Activitățile de asociere ale OMV Petrom aduc o contribuție importantă la dezbaterea națională mai largă privind un viitor energetic sustenabil, accesibil și sigur. Tranziția energetică poate avea succes numai dacă toate părțile interesate – inclusiv legiuitorii, întreprinderile și societatea – se angajează în dezbateri productive. Ca voce a mediului de afaceri, asociațiile participă exact la aceste dezbateri importante și contribuie cu expertiza lor dovedită în diferite aspecte ale politicii.

Procese de management și due diligence

Implicare Politică Directă

OMV Petrom nu susține partidele politice. Donațiile către partidele politice nu sunt permise conform Codului de Etică în afaceri. În 2022 nu am făcut nicio donație politică. Mai mult decât atât, Grupul OMV Petrom interzice activitățile partidelor politice pe teritoriul său.

 

Implicare Politică Indirectă

Cooperarea responsabilă și transparentă între sectorul privat și părțile interesate din sectorul public reprezintă un pilon important pentru activitatea noastră și pentru dezvoltarea economică, asigurându-ne că acționăm într-o manieră responsabilă din punct de vedere social în cadrul legilor țărilor în care ne desfășurăm activitatea.

 

OMV Petrom participă activ în asociații industriale la nivelul UE și la nivel național pentru a rămâne în prima linie a cerințelor publice și de reglementare. Reprezentanții OMV Petrom iau poziție cu privire la problemele abordate de asociațiile în care suntem membri. Compania își propune să contribuie la politicile UE și naționale, prin colaborarea cu asociații importante din industrie, cum ar fi Confederația Patronală „CONCORDIA”, Federația Patronală Petrol și Gaze, Consiliul Investitorilor străini și Asociația Română pentru Promovarea eficienței energetice.

Transparență

Operăm în deplină conformitate cu toate obligațiile de raportare la nivel național și la nivelul UE, precum și cu toate cerințele de transparență. Interacțiunea cu guvernele și autoritățile de reglementare are loc la nivel european, național și local.

Monitorizarea participării la asociațiile din industrie

Asociațiile își propun să adopte poziții care să reflecte o viziune de consens între membri, prin urmare nu pot reflecta întotdeauna punctul de vedere al fiecărui membru. Monitorizăm continuu pozițiile asociației noastre pe subiecte, astfel încât să analizăm dacă putem continua să participăm. OMV Petrom raportează în mod regulat despre alinierea dintre asociațiile din industrie în care suntem membri și poziția OMV Petrom privind politicile privind schimbările climatice.

Acțiuni în 2022

În 2022 au fost desfășurate următoarele activități cheie în cadrul Grupului: 

 

0 donații politice de la OMV Petrom Grup

 

În 2022, Pactul Verde al UE, pachetul legislativ „Fit-for-55”, REPowerEU împreună cu Regulamentul UE privind taxonomia au fost cele mai relevante aspecte de reglementare pentru OMV Petrom. Am participat la consultările publice relevante prin intermediul asociațiilor profesionale.

 

Conflictul dintre Rusia și Ucraina a ridicat noi probleme și a necesitat activități suplimentare și specifice legate de rolul nostru în aprovizionarea cu energie. Ne-am concentrat pe identificarea proiectelor sustenabile din sectorul energetic sprijinite din surse de finanțare externe pentru a contribui la atingerea obiectivului de decarbonizare, cu un accent special pe securitatea aprovizionării, eficiența energetică și încurajarea energiei regenerabile, adăugând valoare economică, în conformitate cu legislația europeană.

Perspectivă

În 2023, pachetul legislativ Fit-for-55 și REPowerEU vor aduce cerințe și oportunități importante pentru OMV Petrom. OMV Petrom va acorda o atenție deosebită oricăror consultări publice planificate. Evenimentele imprevizibile legate de securitatea aprovizionării cu energie vor proveni din conflictul dintre Rusia și Ucraina, necesitând răspunsuri creative. Finanțarea externă pentru dezvoltarea proiectelor de facilitare a tranziției noastră către o energie curată reprezintă o componentă crucială în energia sustenabilă și vom evalua în mod regulat perspectivele noastre în acest sens.