Etica în afaceri

De ce este important?

Comportamentul etic este esențial pentru stabilirea unei bune reputații, construirea și menținerea încrederii partenerilor noștri de afaceri, clienților și părților interesate.

Angajamentul nostru

Politicile și angajamentele noastre se bazează pe Codul de Conduită, Codul de etică în afaceri și Directiva internă privind Platforma de Integritate. Aceste documente sunt fundamentale și au fost aprobate de Directorat. În anul 2021, Directiva privind Platforma de integritate a fost actualizată, astfel încât să abordeze toate domeniile relevante pentru activitatea OMV Petrom, prevăzute de Directiva UE 1937/2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (Directiva privind avertizorii de integritate). De asemenea, OMV Petrom a implementat complet un sistem de management al conformității. Suntem dedicați activităților de creștere a nivelului de conștientizare a eticii în afaceri în rândul angajaților OMV Petrom, prin instruiri și campanii de comunicare.

Măsurăm

Monitorizăm nivelul de instruire în domeniul eticii în afaceri al celor care lucrează pentru noi precum și riscul privind conflictul de interese.

Acționăm

OMV Petrom a implementat un sistem de management al conformității, care include reguli interne, procese și controale, în scopul prevenirii, monitorizării și identificării abaterilor potențiale de la regulile de etică în afaceri și al promovării unei culturi a eticii în afaceri în cadrul organizației.

 

Atât Codul de conduită, cât și Codul de etică în afaceri sunt asumate de Directoratul OMV Petrom și se aplică în toate țările în care compania își desfășoară activitatea. Politica de toleranță zero față de mită, fraudă, furt și orice alte forme de corupție este stipulată în mod clar în Codul de etică în afaceri, aprobat de Directoratul OMV Petrom. Codul de etică în afaceri este comunicat tuturor angajaților OMV Petrom utilizând toate canalele de comunicare disponibile în organizație. Mai mult decât atât, Codul de etică în afaceri este obligatoriu pentru toți cei care lucrează pentru OMV Petrom, atât în România, cât și în filialele OMV Petrom din Bulgaria, Moldova și Serbia, pentru tot personalul nostru indiferent de forma de angajare.

 

Directiva internă privind Platforma de Integritate stabilește modul în care angajații, precum și orice alte persoane pot face, în mod confidențial și anonim, sesizări cu privire la subiectele relevante care se regăsesc în Directiva UE privind avertizorii de integritate, inclusiv (dar nu numai) corupția și mita, conflictele de interese, legislația în domeniul concurenței și în domeniul piețelor de capital.

Verificăm

Sistemul OMV Petrom de management al conformității este reevaluat periodic, iar în 2013 și 2017 a fost certificat pe baza standardului internațional IDW PS 980, privitor la structura sa, nivelul de implementare, gradul de adecvare și eficacitate.

 

Riscurile de conformitate sunt reevaluate de doua ori pe an, în cadrul exercițiului de management al riscurilor efectuat la nivelul Grupului (EWRM).

 

Întreaga gamă de operațiuni OMV Petrom a fost evaluată pentru riscuri legate de corupție. Riscurile identificate în evaluarea sistemului de management al conformității sunt plățile de facilitare, cadourile ilegale și ospitalitatea, donațiile ilegale, conflictele de interese nedivulgate, activitățile ilegale ale intermediarilor și ale lobiștilor.

Instruim

Pentru a ne urma strategia, reprezintă o importanță capitală pentru noi să ne asigurăm că fiecare angajat este pe deplin conștient de valorile și principiile noastre etice. Organizăm două cursuri principale de instruire, în domeniul eticii în afaceri și al legislației antitrust.

 

Echipa de conformitate este instruită, participă la întâlniri și ateliere de lucru, care includ și împărtășirea experienței specifice țării în ceea ce privește implementarea programelor de sesizare a neregulilor. Pentru toți angajații OMV Petrom, creșterea gradului de conștientizare a regulilor de etică în afaceri se realizează prin instruiri și acțiuni de comunicare în domeniul conformității.

Planificăm

Planurile noastre de acțiune includ instruiri obligatorii periodice privind etica în afaceri pentru manageri și instruiri obligatorii în domeniul legislației concurenței pentru toți angajații din zonele cele mai expuse riscurilor, prin intermediul aplicațiilor dedicate de e-learning. Sunt organizate și cursuri directe de etică în afaceri pentru manageri (virtuale sau în persoană) precum și cursuri directe obligatorii de formare în domeniul legislației concurenței pentru managerii și angajații din zonele cele mai expuse riscurilor (virtuale sau în persoană).

Acțiunile noastre cheie

În 2022 am lucrat în mod specific la:

 • Consolidarea campaniei de conștientizare cu privire la importanța sesizării neregulilor prin următoarele acțiuni:
  • Un mesaj din partea CEO-ului a fost trimis pe intranet pentru a încuraja angajații să vorbească despre incidentele de etică.
  • O scrisoare de informare a fost atașată la fluturașii de salariu la fiecare 3 luni, mai ușor accesibilă angajaților de pe teren.
  • Valorile de încredere și integritate ale OMV Petrom au fost subliniate prin intermediul unei scrisori de conștientizare trimise tuturor subcontractorilor și repetarea semnalării disponibilității canalelor de raportare a neregulilor.
  • Un subiect dedicat raportării neregulilor a fost introdus în cadrul trainingului de etică în afaceri.
  • Codul de etică în afaceri a fost revizuit pentru a include în mod specific dispoziții privind subiectul spălării banilor.
  • Un nou poster privind conformitatea a fost afișat pe ecranele disponibile de informare.
 • O nouă aplicație pentru conformitate, accesibilă angajaților OMV Petrom de pe telefoanele mobile ale companiei a devenit funcțională din martie 2022. Aplicația de conformitate își propune să sprijine și să faciliteze comunicarea angajaților cu echipa de conformitate a OMV Petrom. Aceasta permite acces rapid la Platforma de Integritate, oferă acces în timp real la reglementările și documentația de conformitate relevante și reprezintă o modalitate simplă de a adresa întrebări departamentului OMV Petrom de conformitate.
 • Lansarea campaniei actualizate privind conflictul de interese, vizând toți angajații cu funcții de conducere
 • Continuarea sesiunilor de actualizare a cunoștințelor privind conformitatea prin programul nostru de instruire cu sesiuni virtuale și față în față în OMV Petrom și filialele noastre din Bulgaria, Serbia și Moldova
Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)
 • Cursuri e-learning privind legea concurenței: 43 participanți
 • Cursuri online și față în față privind etica în afaceri: 292 participanți
 • Cursuri online și față în față privind legea concurenței: 156 participanți

 

Verificări punctuale – verificări trimestriale pe tema conflictului de interese, a cadourilor și invitațiilor


Sesizări – zero sesizări relevante înregistrate pe Platforma de Integritate


Incidente de corupție – zero incidente care să fi avut ca rezultat rezilierea sau ne-reînnoirea contractelor cu parteneri de afaceri sau angajați din motive de corupție.


Litigii publice – zero litigii care să implice fapte de corupție privind organizația sau angajații acesteia, în perioada de raportare. Există în curs 2 acțiuni în justiție în domeniul concurenței, în filialele din Moldova și Bulgaria. Performanța noastră este detaliată în secțiunea Performanța în Detaliu a acestui raport.


Incidente de comportament anticoncurențial sau încălcări ale legislației antitrust și de monopol – zero incidente

Progres

În martie 2022 noua aplicație în domeniul conformității a fost instalată pe telefoanele mobile ale companiei și disponibilă angajaților OMV Petrom. Aceasta oferă un canal de comunicare modern, ușor de utilizat pentru a facilita contactul cu echipa de conformitate, pentru a transmite sesizări sau pentru accesarea aplicațiilor de conformitate.

 

Eforturile noastre de creștere a gradului de conștientizare a eticii în afaceri în rândul întregului personal OMV Petrom, prin programe de instruire și comunicare în domeniul conformității reflectă progresul nostru în acest sens.

Perspectivă

Vom continua să oferim:

 • E-learning Etica în afaceri, obligatorie la fiecare 2 ani pentru toți managerii noștri
 • E-learning Legislația în domeniul concurenței, obligatorie la fiecare 2 ani pentru toți angajații din zonele de activitate cele mai expuse riscurilor
 • Instruiri directe privind etica în afaceri (virtual sau față în față) obligatorii la fiecare 3 ani pentru managerii de nivel 1-4
 • Instruiri directe în domeniul vizat de legea concurenței (virtual sau față în față) obligatorii la fiecare 3 ani pentru managerii și angajații din zonele de activitate cele mai expuse riscurilor