Scurgeri

De ce este important?

În industria de petrol și gaze, scurgerile de petrol reprezintă o problemă critică de mediu, impacturile potențiale incluzând încălcări ale reglementărilor de mediu, probleme de sănătate și siguranță și daune aduse mediului, precum și pierderi financiare directe pentru acționari din cauza costurilor de remediere și a riscului reputațional. Îmbunătățirea măsurilor noastre de prevenire și control a scurgerilor este obligatorie pentru a minimiza impactul potențial.

Angajamentul nostru

HSSE – Sănătatea, Siguranța, Securitatea și Protecția Mediului au cea mai mare prioritate în toate activitățile. Scopul nostru este prevenirea scurgerilor și gestionarea adecvată a răspunsului nostru în caz de apariție a unei scurgeri.

Măsurăm

Toate scurgerile majore, cele minore și cantitățile deversate sunt monitorizate. Pentru a preveni și reduce scurgerile și de petrol majore sau minore în operațiunile noastre pe mare și pe uscat, au fost implementate planuri adecvate de prevenire și control al scurgerilor.

Acționăm

Pentru a proteja sănătatea umană și proprietatea, intervenim imediat în cazul unor incidente grave care generează scurgeri. Standardul de management de mediu al OMV Petrom prevede ca deversările de substanțe dăunătoare mediului să fie prevenite și gestionate în mod corespunzător dacă apar, prin evaluare și curățare imediat după producerea lor. Aplicăm măsuri pentru a remedia toate deversările și pentru a preveni reapariția. Reparăm scurgerile în timp util, simultan cu utilizarea măsurilor eficiente de curățare și remediere pentru a ne asigura că terenul afectat este restaurat la starea sa inițială. Orice reclamații, inclusiv cele legate de scurgeri, sunt tratate într-o manieră riguroasă. Se poate consulta secțiunea Mecanisme comunitare de reclamații sub Principii de afaceri și impact economic.

 

După izolarea, curățarea suprafețelor și gestionarea situațiilor de urgență, măsurile de remediere sunt efectuate în conformitate cu cerințele legale aplicabile, inclusiv curățarea ulterioară, restaurarea, reabilitarea, gestionarea receptorilor de mediu după caz, în timp ce atenuarea naturală rămâne o alternativă dacă este convenită cu autoritățile de mediu. Daunele potențiale legate de scurgeri, inclusiv costurile de curățare și remediere, sunt acoperite de provizioanele făcute în conturile noastre.

 

Pentru a asigura intervenții de succes la scurgerile de produs petrolier, suntem susținuți de furnizori de servicii internaționali specializați în cazul în care au loc deversări mari de petrol în larg, deoarece aceste evenimente necesită o serie de echipamente speciale și o expertiză considerabilă.

Verificăm

Activitățile de verificare a prevenirii scurgerilor sunt prezentate în capitolul nostru privind Siguranța proceselor din acest raport.

Instruim

Ca parte a eforturilor noastre de a răspunde la scurgerile de petrol și de a reduce impactul acestora asupra mediului, am continuat să efectuăm exerciții de urgență, inclusiv scenarii de poluare, iar angajații desemnați primesc instruire cu privire la Planul nostru de prevenire a poluării.

Planificăm

Pentru a ajuta personalul de pe amplasamentele noastre, au fost întocmite planuri adecvate de prevenire și control al scurgerilor, specifice condițiilor respective. Aceste planuri specifică responsabilități și acțiuni clar definite necesare pentru a opri și a limita deversarea și pentru a-i diminua efectele. Tehnicile de prevenire a răspândirii în continuare a scurgerii, precum și de colectare a substanței deversate și a materialului contaminat, sunt incluse și în planurile de prevenire și control al scurgerilor. Protocoalele pentru comunicare și coordonare sunt clar subliniate în planurile locale, în special acolo unde pot fi necesare resurse pentru intervenție la nivel național sau internațional.

 

Prin elaborarea unui plan de prevenire și de urgență a scurgerilor de petrol în offshore, strategia noastră urmărește să reducă probabilitatea riscurilor de scurgere de petrol și să maximizeze disponibilitatea de a oferi măsuri de remediere în timp util în cazul improbabil al unei scurgeri de petrol.

Acțiunile noastre cheie

În 2022, am înregistrat o scurgere majoră de hidrocarburi (2021: două deversări majore de hidrocarburi). Un total de 2.196 de scurgeri minore au avut loc în 2022 (2.140 de scurgeri minore au avut loc în 2021). Totalul scurgerilor de hidrocarburi a fost de 224.206 l (2021: 48.761 l).

 

Scurgerea majoră a avut loc în E&P din cauza compromiterii integrității conductei, iar acțiunile de intervenție sunt prezentate mai jos.

 

Scurgerea de hidrocarburi de nivel 3 a avut loc în Zona de producție Moldova, regiunea Tașbuga, în perioada 7-11 iulie. O scurgere de amestec de țiței cu apă sărată a fost un eveniment în zona montană Tașbuga, la 600 m în aval de o conductă de pompare parțial îngropată care leagă Parcul Tașbuga de Parcul de rezervoare Albotești, aparținând sectorului de producție Moinești. Evenimentul cu pierdere de produs, conținut primar (Loss of Primary Containment – LOPC) a durat 84 de ore, timp în care pomparea a fost oprită. Citirile și calculele instrumentelor au estimat că s-au pierdut 198 m3 de țiței și 270 m3 de apă produsă.

 

Presiunea de operare a conductei a fost de aproximativ 1,5 bari. Scurgerea de țiței s-a extins în vale prin pădure, printr-un șanț de beton și a continuat încă aproximativ 300 m până la un punct de colectare a fluidului, timp de câteva zile după producerea deversării în urma unor ploi abundente. Suprafața afectată estimată este de peste 4.000 m2, subteran în depozite nisipoase și suprateran de-a lungul șanțului. Deversarea a fost identificată târziu, deoarece nu a fost vizibilă deasupra solului până pe 12 iulie. Pierderea conținutului primar (LOPC) s-a produs după ce au apărut fisuri în conductă din cauza coroziunii avansate mai ales la exterior pe secțiunea îngropată a conductei din apropierea Parcului Tașbuga. Lungimea totală a conductei este de 11,6 km, iar tronsonul afectat de coroziune avansată a fost de 601 m.

Rezultate (KPI, alți indicatori)

Rezultatele anului 2022 sunt prezentate în secțiunea Performanță în detaliu – Performanța de mediu din acest raport.

Perspectivă

Acțiunile noastre se vor concentra în continuare pe îmbunătățirea integrității conductelor pentru a preveni pierderea izolării, așa cum este rezumat în secțiunea Siguranța proceselor din raport.