Emisii în aer non-GES

De ce este important?

Poluanții atmosferici de la operațiuni, alții decât GES, pot afecta calitatea aerului și pot avea efecte adverse asupra oamenilor și ecosistemului. De asemenea, mirosul provoacă disconfort pentru public. Pentru a preveni astfel de efecte adverse, fiecare autorizație de mediu pentru operare include limite de emisie bazate pe legislația locală sau UE, precum și un sistem de monitorizare și raportare. Poluanții atmosferici, alții decât GES includ SOX, NOX, CO, particule/praf, compuși organici volatili non-metanici (NM-VOC).

Angajamentul nostru

Angajamentul strategic – HSSE – Sănătatea, Siguranța, Securitatea și Protecția Mediului au cea mai mare prioritate în toate activitățile noastre.

Măsurăm

Monitorizarea emisiilor în aer se realizează pentru poluanți conform autorizațiilor de mediu. În Rafinăria Petrobrazi, monitorizăm emisiile de poluanți precum SOX, NOX, CO, particule/praf și COV-NM în conformitate cu legislația europeană și națională. Au fost instalate stații de monitorizare suplimentare în scopul de a găsi măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului.

Acționăm

În conformitate cu Standardul de management de mediu al Grupului OMV Petrom, toate entitățile Grupului OMV Petrom pentru fiecare dintre activitățile lor sunt obligate să înțeleagă impactul emisiilor lor în aer asupra calității aerului înconjurător local și regional. Pentru a minimiza, monitoriza și controla sistematic emisiile în aer, ne propunem să aplicăm tehnologii care sunt conforme cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT). În special, pentru a minimiza emisiile, Rafinăria Petrobrazi se aliniază la Documentul de referință BAT pentru rafinarea petrolului și gazelor naturale – Directiva privind emisiile industriale 2010/75/UE iar Centrala de la Brazi se aliniază Documentului de referință BAT pentru centralele mari de ardere – Directiva privind emisiile industriale 2010/75/UE.

 

Pentru a reduce emisiile de compuși organici volatili, folosim sisteme de curățare a gazelor de ardere cu o tehnologie de combustie cu nivel scăzut de NOX, Sistem închis de golire rapidă în instalația de cocsare de la Rafinăria Petrobrazi și membrană plutitoare internă la rezervorul de benzen.

 

Recunoaștem dreptul la aer curat ca un drept al angajaților și vecinilor, prin urmare respectăm toate cerințele legale pentru protecția calității aerului din jurul unităților noastre de operare, asigurându-ne că există echipamente adecvate. În cazul în care apare orice abatere de la condițiile normale de funcționare, evenimentul este analizat în detaliu pentru o remediere adecvată și sunt planificate reparații pentru a preveni reapariția, așa cum este cerut de regulile noastre interne pentru investigarea incidentelor.

Verificăm

EMS 14001 este auditat în mod regulat pentru supraveghere/recertificare.

Instruim

Protecția aerului este inclusă în instruirea de mediu oferită angajaților cu sarcini de mediu atribuite.

Acțiunile noastre cheie

Controlul prafului și mirosurilor în timpul lucrărilor de curățare și remediere

În 2022, la OMV Petrom am continuat să închidem și să restaurăm amplasamentele care erau anterior terminale de combustibil sau instalații abandonate.

 

Cele mai bune practici utilizate includ măsuri de calitate a aerului, cum ar fi perdele de pulverizare a apei, plase de protecție împotriva prafului, ventilație forțată, bioremedierea solului cel mai contaminat în afara amplasamentului. Activitățile producătoare de praf sunt minimizate în perioadele de vânt puternic concomitent cu o umezire mai intensă a suprafețelor precum și cu acoperirea movilelor de sol. Controlul în timpul excavării solului și al transportului implică trasee de transport optimizate pentru a minimiza neplăcerile pentru comunitate și pentru a asigura întotdeauna încărcăturile, curățarea roților la ieșirea din șantier pentru a evita contaminarea drumurilor publice și stropirea căilor de acces la fața locului. De asemenea, comunicăm periodic cu comunitatea și autoritățile, iar soluțiile noastre sunt convenite cu toate părțile interesate relevante.

 

În R&M, la Rafinăria Petrobrazi este în derulare Programul LDAR conform BAT – Documente de referință (BREF). Obiectivul acestui program este de a reduce emisiile fugitive de la echipamentele tehnologice ale centralei (de exemplu, supape de ventilație, flanșe). Continuând programul început în 2021, vizând sursele de emisii fugitive accesibile din parcul de rezervoare și instalația de producție produse aromate și acoperind screening-ul surselor inaccesibile, 92% din scurgerile identificate au fost remediate conform rezultatelor monitorizării în 2022. Programul se va derula periodic, conform calendarului stabilit, în toate instalațiile Rafinăriei Petrobrazi.

Progres

Programul de modernizare a rezervoarelor de la Rafinăria Petrobrazi a continuat în 2022 și a inclus modernizarea unui rezervor de produse volatile și punerea în funcțiune a unui rezervor nou, potrivit BAT. Costul implementării a fost de 8,6 milioane EUR și a contribuit la reducerea impactului asupra mediului cauzat de COV.

 

Programul LDAR a continuat în E&P pentru cele 18 unități verificate în 2021, pentru care au fost implementate și finalizate acțiuni corective în 2022.

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)

Rezultatele anului 2022 sunt prezentate în secțiunea Performanță în detaliu – Date de mediu din acest raport.

Perspectivă

Cele mai bune practici în controlul și gestionarea mirosurilor vor fi stabilite în conformitate cu noile metodologii emergente. În 2021, am inițiat un proiect pilot pentru a dezvolta Planul de management al mirosurilor pentru o unitate reprezentativă în cadrul unui activ al E&P. Proiectul-pilot era planificat pentru realizare în 2022. Cu toate acestea, legislația națională românească nu este încă finalizată, o metodologie de implementare a Legii Mirosurilor promulgată în urmă cu un an și jumătate, este în așteptare. Prin urmare, finalizarea Planului nostru de management al mirosurilor este în așteptare.