Biodiversitate

De ce este important?

Resursele valoroase ale biodiversității trebuie protejate în zonele de operare ale industriei de petrol şi gaze. În cadrul OMV Petrom, operațiunile actuale și noile proiecte de dezvoltare trebuie să țină cont de impactul potențial asupra biodiversității.

Angajamentul nostru

În eforturile noastre sunt prioritare sănătatea, siguranța, securitatea și protecția mediului. La OMV Petrom, protecția mediului include și protecția biodiversității.

Acționăm

Standardul de management de mediu al Grupului include cerințe privind biodiversitatea, ceea ce înseamnă că toate activitățile OMV Petrom vor minimiza perturbarea ariilor protejate și a florei și faunei locale. Politica HSSE face parte din EMS, comunicată și verificată în procesul de certificare. Impacturile și măsurile de reducere sunt conturate în conformitate cu autorizațiile obținute pentru fiecare dintre entitățile noastre. Măsurile suplimentare implementate sunt incluse în EMS 14001. Măsurile de atenuare și remediere sunt implementate pentru impacturile semnificative identificate de comun acord cu autoritățile de mediu în timpul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Procedurile de autorizare și evaluare sunt aplicabile în toate țările de operare, la nivelul Grupului OMV Petrom.

 

Atunci când sunt identificate sau preconizate impacturi semnificative, ierarhia de atenuare este urmată, iar planificarea acțiunilor prioritizează evitarea și minimizarea impacturilor, înaintea activităților pentru restaurarea și compensarea efectului.

Verificăm

EMS 14001 este auditat în mod regulat pentru recertificare, iar monitorizarea este efectuată în conformitate cu actele de reglementare în vigoare în timpul lucrărilor și operării.

Instruim

Ca parte a EMS 14001, instruirea privind protecția biodiversității este oferită în contextul mai larg al pregătirii în domeniul mediului. Subiectul privind biodiversitatea este pe agenda workshop-urilor de mediu din cadrul Grupului, organizate în mod regulat.

Acțiunile noastre cheie

În 2022, am lucrat în mod special la inventarul ariilor protejate potențial afectate de activitățile noastre. La 10 entități operaționale majore au fost identificate părți din proprietate în interiorul ANP-urilor, sau adiacente în zona tampon de 1 km.

 

În 2022, am continuat cu o Evaluare a impactului asupra biodiversității pentru Zona de Producție Petromar. În urma evaluării în care am analizat baza de date GIS oficială pentru ariile naturale protejate (NPA), rezultatul noului studiu a arătat că operațiunile nu au un impact semnificativ asupra valorilor biodiversității în acele zone protejate. Din evaluarea efectuată de terțe părți, se concluzionează că nu există nicio presiune directă asupra biodiversității din activitățile noastre. Singurele riscuri pentru biodiversitate ar putea fi considerate cele din potențiale evenimente accidentale majore pentru care OMV Petrom are în vedere o serie de măsuri pentru gestionarea riscurilor.

 

Suprafața totală din interiorul ANP-urilor reprezintă aproximativ 2% din suprafața noastră operațională totală din România. Operăm în cadrul diferitelor tipuri de ANP, cum ar fi IUCN Categoria II-V, RAMSAR, Natura 2000, Rezervații ale Biosferei și Situri ale Patrimoniului Mondial. Majoritatea acestor ANP-uri sunt situri Natura 2000.

 

Următorul tabel indică rezultatele studiului finalizat la sfârșitul anului 2022 care indică apropierea de ANP-urile și speciile asociate de pe Lista Roșie IUCN și speciile de pe lista națională de conservare cu habitate în zonele afectate de operațiuni.

LocațieLocație operațională principalăÎn interiorul/ suprapunerea ariei naturale protejate (NPA) – (categoria NPA)Suprafețe suprapuse (%)Categoriile de ecosistem (în interior/ suprapuse)Apropierea de Aria Naturală Protejată (NPA) (zonă-tampon 1 km) (categoria NPA)Tip de operațiuneValoare listată pentru biodiversitate – în interior/ suprapus sau adiacent (zonă-tampon de 1 km) (specii critice din Lista Roșie IUCN)
RomâniaE&P
 • Rezervație naturală (IUCN IV)
 • Parc natural (IUCN V)
SCI, SPA (Natura2000)
 • Zonă umedă de importanță internațională (RAMSAR)
 • Rezervațiile Biosferei,Patrimoniu mondial (UNESCO)
2,01Terestre, de apă dulce, marină
 • Rezervație naturală (IUCN IV)
 • Parc natural (IUCN V)
SCI, SPA (Natura2000)
 • Zonă umedă de importanță internațională (RAMSAR)
 • Rezervațiile Biosferei, Patrimoniu mondial (UNESCO)
Extractivă12 specii: Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser nudiventris, Acipenser stellatus, Anguilla anguilla, Bradyporus montandoni, Cricetus cricetus, Huso huso, Hypnum fertile, Melanopsis parreyssii, Mustela lutreola, Romanichthys valsanicola, Scardinius racovitzai
RomâniaR&M
 • SCI (Natura2000)
 • SPA (Natura2000)
 • Parc Natural (IUCN V)
 • Zonă umedă de importanță internațională (RAMSAR)
0,11Terestre
 • Rezervația naturală (IUCN IV)
 • Parcul natural (IUCN V)
 • SCI (Natura2000)
 • SPA (Natura2000)
 • Zona umedă de importanță internațională (RAMSAR)
 • Rezervațiile Biosferei (UNESCO)
 • Parcul Național (IUCN II)
 • Monument natural (IUCN III)
Generare de energie8 specii: Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser nudiventris, Acipenser stellatus, Anguilla anguilla, Cricetus cricetus, Huso huso, Hypnum fertile, Mustela lutreola
RomâniaRafinăria Petrobrazi00Terestre0Producția de substanțe chimice3 specii: Mustela lutreola, Anguilla anguilla, Cricetus cricetus
RomâniaCentrala cu ciclu combinat Brazi00Terestre0Generare de energie3 specii: Mustela lutreola, Anguilla anguilla, Cricetus cricetus
Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)
Inventar ANP rezultate
Tipul ariei protejateÎn interiorul zonei de operare OMV PetromAdiacent (sub 1 km) zonei de operare OMV Petrom
IUCN Categoriile II – V510
RAMSAR34
Natura 20001010
Rezervații ale biosferei (UNESCO)12
Patrimoniul cultural (UNESCO)11

 

Progres

În 2022, am finalizat cartografierea tuturor siturilor noastre într-un mod formal și armonizat pentru a determina dacă unele se află în zone protejate la nivel UE sau internațional.

Perspectivă

În conformitate cu autorizațiile de funcționare, ne asigurăm că ne desfășurăm activitățile la cel mai înalt standard de protecție a resurselor biodiversității, aplicând și recomandările din studiile recente, care se concentrează pe vigilență pentru prevenire.