Apa

Why is this important?

Ca parte integrantă a operațiunilor noastre, apa este utilizată în întregul flux de operațiuni, inclusiv foraj, generarea de abur și răcire. Cantități mai mici de apă sunt folosite și în scopuri neindustriale. Pentru a optimiza ratele de extracție, o parte din apa utilizată în operațiuni este reciclată pentru reinjectare și pentru a presuriza rezervoarele de hidrocarburi. Operațiunile offshore folosesc apă desalinizată, în timp ce Rafinăria Petrobrazi și CECC Brazi folosesc apă reciclată. Impactul operațiunilor noastre, inclusiv în E&P, R&M și G&E, se extinde de la utilizarea apei extrase până la evacuarea apei uzate. Acest lucru are potențialul de a afecta resursele de apă atât pentru comunitățile locale, cât și pentru alte activități locale.

Angajamentul nostru

Abordarea OMV Petrom cu privire la managementul apei este în concordanță cu cadrul grupului privind managementul apei, care include o Declarație de ambiție în domeniul apei și o strategie privind apa. Strategia se bazează pe cinci piloni strategici: transparență, riscuri și oportunități, eficiență și tratarea apei, instruire și conștientizare.

Declarația de ambiție în domeniul apei

  • Respectăm apa ca pe o resursă limitată prețioasă și ne concentrăm pe utilizarea durabilă a acesteia
  • Ne angajăm să îndeplinim toate cerințele legislative aplicabile sau reglementări interne – oricare dintre acestea este mai strictă
  • Gestionarea apei este o componentă cheie a licenței noastre sociale de funcționare. Cooperăm cu comunitățile locale și ne dovedim a fi parteneri responsabili
  • Ne angajăm să fim transparenți atunci când vine vorba de impactul nostru asupra resurselor de apă
  • Fiecare angajat este responsabil pentru minimizarea impactului activităților noastre asupra resurselor de apă
Măsurăm

Impactul activităților noastre atât asupra apelor subterane, cât și asupra apelor de suprafață este monitorizat sistematic de la caz la caz, conform cerințelor specificate în autorizațiile de mediu și în autorizațiile de gospodărire a apelor. Principalul indicator testat este totalul hidrocarburilor petroliere (TPH).

Acționăm

Obiectivele cheie ale activităților de management al apei sunt reducerea consumului de apă, utilizarea eficientă a resurselor de apă și epurarea adecvată a apelor uzate. Directiva HSSE a Grupului și Standardul de management de mediu al Grupului sunt directive interne care guvernează activitățile noastre de gestionare a apei și reflectă angajamentul nostru de a minimiza impactul operațiunilor noastre asupra mediului, inclusiv impactul asupra resurselor de apă. Pentru a respecta reglementările locale de mediu și pentru a obține toate autorizațiile necesare atât pentru extragerea, utilizarea și evacuarea apei, OMV Petrom lucrează cu autoritățile locale de reglementare și bazine hidrografice. Urmăm procedura EIA (Evaluarea impactului asupra mediului) pentru proiectele noi de dezvoltare, care implică consultarea publică cu părțile interesate cu privire la subiecte de mediu, inclusiv aspecte legate de calitatea apei, pentru care cererile pot fi gestionate și în cadrul Mecanismelor noastre comunitare de reclamații.

 

Planurile de management al apei sunt implementate în conformitate cu Standardul de management al mediului, pentru a asigura o producție sustenabilă pe termen lung, cu impact minim asupra mediului, inclusiv impactul cantitativ legat de extragerea apei.

Verificăm

Prezența poluanților, precum produs petrolier în efluenții deversați, în corpurile de apă se măsoară și monitorizează în conformitate cu autorizația de mediu și autorizația de gospodărire a apelor (NTPA 001/2002 – Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și urbane la evacuarea în receptorii naturali). Activitățile de management al apei la OMV Petrom urmăresc o utilizare echitabilă din punct de vedere social a apei. Un nivel de trai adecvat este un angajament al activităților OMV Petrom de gestionare a apei și acest lucru se reflectă în Matricea Drepturilor Omului. Acest angajament se extinde și asupra furnizorilor noștri care semnează și se angajează să respecte Codul de conduită. OMV Petrom efectuează în mod regulat audituri ale furnizorilor pentru a asigura conformitatea cu cerințele noastre privind drepturile omului. EMS 14001 este auditat în mod regulat pentru supraveghere/recertificare.

Instruim

Abordăm subiecte legate de apă în instruirile de mediu, care includ și instruirea angajaților cu privire la implementarea Planului de răspuns în caz de poluare accidentală a apei.

Planificăm

Continuăm revizuirea pentru actualizarea Planurilor de Gospodărire a Apelor la nivel operațional.

Acțiunile noastre cheie

Toate site-urile relevante sunt supuse unor evaluări la nivel înalt de risc pentru apă. Pentru a identifica operațiunile în zonele cu risc de deficit de apă sau stres de apă, folosim instrumente și indici internaționali, inclusiv „Indexul de stres la apă” al Verisk Maplecroft de la World Wildlife Fund, precum și propriile evaluări, după cum este necesar.

 

În 2022, operațiunile de E&P au generat 36.928 ML de apă produsă (2021: 39.460 ML ) – un produs secundar al producției de țiței și gaze. După tratare, aproximativ 94% din aceasta a fost reinjectată în subteran. Restul de apă produsă a fost epurată și evacuată în elemente de apă de suprafață, în conformitate cu prevederile autorizațiilor noastre de mediu. Marea majoritate a apei tratate și evacuate în ape de suprafață provine de la Zona de Producție Crișana în E&P, tratată în stația de epurare de ultimă generație de la Suplacu de Barcău.

 

Standardele de calitate pentru evacuarea efluenților sunt stabilite în OMV Petrom în conformitate cu reglementările locale. Ca parte a Standardului de Management de Mediu al Grupului OMV Petrom, se implementează toate activitățile necesare pentru a minimiza impactul efluenților asupra mediului și comunităților locale, iar cerințele specifice pentru evacuarea apelor uzate offshore și onshore sunt evidențiate. Deversarea directă a apelor uzate pe uscat, în zone umede sau în alte corpuri de apă fără epurare prealabilă nu este permisă. În plus, standardul prevede cerința de a nu modifica sau diminua valoarea mediului receptor prin nicio descărcare. Este necesară o monitorizare sistematică a tuturor deversărilor, precum și o strategie de management pentru orice impact asupra mediului. Pentru a atenua impactul legat de evacuările de apă, aplicăm cele mai bune practici în ceea ce privește tehnologiile de tratare a apelor uzate și opțiunile de economisire a apei, cum ar fi reutilizarea – recircularea sau reducerea prin upgrade.

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)

Datele complete pentru domeniul apei se regăsesc în secțiunea Performanța în detaliu – Performanța de mediu.

Progres
În 2022, am folosit în total 53.161 ML de apă, constând din apă subterană, apă de suprafață, apă din alimentarea publică, apă de mare și apă produsă (2021: 56.347 ML). Din totalul de apă extras în 2022, 4.540 ML au fost ape subterane. Indicele de intensitate a extracției apei dulci asociat operațiunilor OMV Petrom a scăzut cu 1,02% în 2022 față de 2021, pe baza unei creșteri de 2% în R&M, o intensitate stabilă la Centrale (CECC Brazi, Centrala Petrom City) și o scădere cu 7% în E&P .
Outlook

Vom continua să ne optimizăm infrastructura și instalațiile de apă, cu accent pe minimizarea impactului asupra mediului. În acest scop, proiecte-cheie, cum ar fi reabilitarea parcurilor de producție învechite, înlocuirea turnurilor de răcire în stațiile de compresoare mai vechi și modernizarea conductelor vechi de apă produsă vor avea prioritate în următorii ani. Aceste inițiative se bazează pe detalii ale riscului aferent apei și au nevoie de o evaluare suplimentară pentru a asigura un management optim al apei pentru operațiunile Companiei.