Mediu

Directiva HSSE a Grupului OMV Petrom stabilește principii și reguli pentru managementul mediului și servește drept cadru pentru gestionarea subiectelor HSSE. Aceasta se aliniază cu politica noastră HSSE și cu viziunea „FĂRĂ răniri – NICIO pierdere”.

În plus, Standardul de Management de Mediu este în vigoare pentru a sprijini în continuare angajamentul Grupului OMV Petrom de a minimiza impactul de-a lungul lanțului valoric, prin stabilirea responsabilităților cheie. Un sistem de management de mediu (EMS) în conformitate cu ISO 14001 și cerințele minime listate, inclusiv utilizarea energiei, emisiile atmosferice, GES și schimbările climatice, managementul apei, deșeurilor și biodiversității sunt incluse în standard. Sistemul nostru de management de mediu, certificat conform ISO 14001, acoperă aproximativ 53,85% din amplasamentele Grupului OMV Petrom. Operațiunile certificate în conformitate cu ISO 14001 în 2022 au inclus:

  • OMV Petrom S.A., Divizia de afaceri E&P, Sistem de management al conductelor de gaz, Sistem de management al lucrărilor de foraj și reparații capitale
  • OMV Petrom S.A., Divizia de afaceri R&M: Rafinăria Petrobrazi, Depozite de combustibil și Petrom City
  • OMV Petrom Marketing S.R.L. (stații de alimentare marca OMV), OMV Bulgaria OOD și OMV Serbia DOO, Unitatea R&M: Petrobrazi
  • OMV Petrom S.A., Unitatea G&E: CECC Brazi, activități de alimentare cu gaze și energie electrică

Standardul de management de mediu al Grupului OMV Petrom, aprobat de Directorat, prevede evaluarea impacturilor și riscurilor asupra mediului și respectarea cerințelor de performanță de mediu în ceea ce privește utilizarea energiei, emisiile în atmosferă, utilizarea și evacuarea apei, utilizarea materiilor prime, managementul deșeurilor, manipularea substanțelor periculoase și protecția biodiversității și ecosistemelor. Înainte de noi activități operaționale sau de inițierea operațiunilor pe noi teritorii, sunt efectuate evaluări ale riscurilor de mediu. Aceasta include evaluări ale legislației locale și impactul potențial al activităților noastre asupra zonelor sensibile și protejate, precum și efectele asupra ariilor protejate. În plus, evaluările impactului social și de mediu (ESIA) pentru noile proiecte sunt transmise autorității locale de reglementare sau creditorului (care este cazul) pentru revizuire, dezvăluire publică și aprobare. Planul de management de mediu și social pregătit în cadrul ESIA include măsuri preventive și de reducere, precum și programul de monitorizare.

 

Riscurile și oportunitățile strategice sunt evaluate într-un proces de sus în jos, în timp ce un proces de jos în sus este, de asemenea, în vigoare, cu o metodologie standardizată pentru a evalua atât riscurile de conformitate fizice, cât și juridice din operațiunile noastre. Baza de date a riscurilor de mediu identificate include informații despre controalele existente pentru riscurile de mediu și acțiunile viitoare necesare, care includ comunicarea de mediu prin evenimente, campanii de conștientizare și mese rotunde. Riscurile și oportunitățile de mediu includ factori de reglementare, operaționali, reputaționali și financiari, gestionați ca parte a proceselor EWRM ale OMV Petrom, descrise în secțiunea Managementul riscurilor. Sistemul de management activ al riscurilor (ARMS) este un instrument informatic utilizat pentru monitorizarea și gestionarea riscurilor de mediu, un instrument care este, de asemenea, utilizat pentru a integra scenarii de risc de mediu cu alte riscuri HSSE și de afaceri. Politici de risc și responsabilități clar definite sunt aplicate pentru diminuarea nivelului de risc în fiecare fază a implementării proiectului.

Costurile și investițiile de mediu ale OMV Petrom conform metodologiei EMA (Environmental Management Accounting) elaborată de IFAC (Federația Internațională a Contabililor) sunt raportate în limitele stabilite care includ OMV Petrom S.A., OMV Petrom Aviation SRL și OMV Petrom Marketing SRL.

Costurile totale de mediu (contabilizarea cheltuielilor pentru protecția mediului, inclusiv amortizarea și investițiile de mediu pentru activele puse în funcțiune) s-au ridicat la 388,34 mil EUR (2021: 174,49 mil EUR) în 2022, în timp ce investițiile de mediu pentru activele puse în funcțiune în 2022 au totalizat 30,01 mil EUR (2021 28,59 mil EUR). În 2022, s-au plătit 0,0727 mil EUR (2021: 0,076 mil EUR) în amenzi de mediu și penalități legate de incidente.

Abordarea noastră prin măsuri de protecție a mediului contribuie la următoarele Obiective de Dezvoltare Durabilă a ONU:

  • ODD 3tința 3.9, prin măsurile noastre de protecție legate de substanțele chimice periculoase și împotriva poluării aerului, apei și solului
  • ODD 12tința 12.4, prin utilizarea unui management adevcat al produselor chimice și al tuturor deșeurilor
  • ODD 15tința 15.5, prin atenuarea impactului nostru asupra biodiversității prin studii și măsuri