Lanțul de furnizori

Pentru a atenua riscurile asociate lanțului de furnizori, precum munca forțată, sclavia, traficul de persoane și corupția, OMV Petrom impune furnizorilor săi respectarea cerințelor legale, a regulilor și standardelor interne aplicabile OMV Petrom. Furnizorii noștri sunt obligați să respecte pe deplin conținutul Codului de conduită și să îl semneze. În plus, aceștia trebuie să accepte , care detaliază standardele de afaceri (de exemplu, dreptul muncii), ca parte integrantă a acordurilor noastre contractuale.

Materialitatea subiectului privind lanțul de aprovizionare se axează pe angajamentul nostru de a implementa practici de achiziții sustenabile. Informații specifice despre modul în care este gestionat fiecare dintre aspectele subiectului lanțului de aprovizionare se găsesc în acest capitol și în alte părți ale raportului. Riscurile și impacturile specifice lanțului de aprovizionare sunt detaliate în secțiunea „Maparea riscurilor de sustenabilitate specifice”.

Acțiunile noastre din lanțul de aprovizionare contribuie la următoarele Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU:

 • ODD 8 – țintele 8.7 și 8.8: prin luarea de măsuri prin intermediul regulilor impuse de-a lungul lanțului de furnizori, menite să elimine munca forțată, să pună capăt sclaviei moderne și a traficului de persoane, să protejeze drepturile muncii și să promoveze medii de lucru în condiții de siguranță și securitate
 • ODD 16 – ținta 16.5: prin regulile lanțului nostru de furnizori referitoare la corupție
 • ODD 17 – ținta 17.16: prin implicarea furnizorilor în parteneriate care mobilizează și împărtășesc cunoștințe, expertiză, tehnologie și resurse financiare, pentru a sprijini atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

De ce este important?

Implementarea politicilor privind achizițiile durabile implică preocupare față de impactul de mediu, social și economic al bunurilor și serviciilor pe care compania intenționează să le achiziționeze. La OMV Petrom, ne propunem să promovăm inovația, să creștem contribuția de valoare și să facilităm creșterea lanțului de furnizori. Obținem acest lucru prin aplicarea expertizei noastre în aprovizionare și logistică pentru a ne asigura că materiale și servicii de cea mai înaltă calitate sunt furnizate prin lanțul de furnizori. Este de o importanță capitală pentru organizație să ne conformăm pe deplin cu toate cerințele legale aplicabile, precum și cu standardele interne de siguranță, protecție a mediului și drepturile omului, în gestionarea lanțului de aprovizionare.

Angajamentul nostru

Ne străduim să gestionăm și să reducem continuu amprenta de carbon a bunurilor și serviciilor achiziționate. OMV Petrom este pe deplin angajată în atenuarea schimbărilor climatice și în managementul responsabil al resurselor. Numai lucrând împreună cu furnizorii noștri vom putea defini inițiative comune pentru a reduce constant emisiile de carbon din lanțul de aprovizionare și pentru a contribui la îndeplinirea angajamentelor Acordului de la Paris. Din acest motiv, OMV a devenit membru CDP Supply Chain în 2021.

 

Together for Sustainability (TfS) – În 2021, Grupul OMV s-a alăturat TfS. Programul se bazează pe principiile ONU Global Compact și Responsible Care®. A fi membru ”Together for Sustainability” va ajuta, de asemenea, OMV Petrom să integreze în continuare sustenabilitatea în operațiunile de zi cu zi și să implementeze în cascadă cerințele de sustenabilitate în lanțul de aprovizionare.

 

În cursul auditurilor și evaluărilor TfS, furnizorii sunt verificați în detaliu cu privire la abordarea lor în ceea ce privește mediul, responsabilitatea socială, munca și drepturile omului (de exemplu, sănătatea și siguranța angajaților, condițiile de muncă, dialogul social, managementul carierei și formarea profesională, munca copiilor, munca forțată și traficul de persoane, diversitatea, discriminarea și hărțuirea, drepturile omului), etica și lanțul de aprovizionare.

 

Ne propunem să creștem continuu numărul de evaluări de sustenabilitate ale furnizorilor (audituri TfS și evaluări EcoVadis). În acest scop ne-am definit țintele de evaluări de sustenabilitate TfS pentru 2025 și 2030:

 • Până în 2025, să realizăm evaluări de sustenabilitate (respectiv audituri și evaluări TfS) pentru toți furnizorii acoperind > 80% din cheltuielile de achiziții.
 • Până în 2030, să extindem evaluările de sustenabilitate (respectiv audituri și evaluări TfS) la toți furnizorii acoperind 90% din cheltuielile de achiziții.

 

De asemenea, obiectivele noastre pe termen scurt și mediu sunt:

 • Până în 2025, peste 20 de audituri ale furnizorilor cuprinzând subiecte legate de sustenabilitate
 • Până în 2030, toți furnizorii noi să fie examinați în funcție de criteriile ESG obligatorii în procesul de precalificare furnizori înainte de etapa de licitație (an de referință 2022)
 • Până în 2030, cheltuielile anuale cu furnizorii locali să fie de cel puțin 85% din totalul cheltuielilor de achiziții
Măsurăm

Măsurăm performanța furnizorilor și conformitatea acestora cu cerințele contractuale prin audituri și evaluări care acoperă cinci dimensiuni: financiar, organizațional, lanț de aprovizionare, sustenabilitate și securitate cibernetică.

Acționăm

OMV Petrom impune furnizorilor săi toate cerințele legale, normele interne și standardelor aplicabile OMV Petrom. Furnizorii sunt obligați să respecte pe deplin conținutul Codului nostru de conduită.

 

Ne rezervăm dreptul de a înceta relațiile cu furnizorii dacă se descoperă nerespectarea politicilor aplicabile sau dacă nerespectarea nu este prompt soluționată.

Verificăm

Evaluări de risc

Înțelegerea riscului unui furnizor este un factor important în a decide dacă și cum facem afaceri cu respectivul furnizor. În 2019, am început să primim alerte zilnice despre furnizorii noștri înregistrați prin SAP Ariba. Acestea ne permit să le monitorizăm riscurile în patru categorii: de mediu și sociale, finanțe, de reglementare și juridice și operațiuni. Alertele de risc ne ajută să realizăm un proces preventiv de management al riscului. În plus, avem un proces de screening în vigoare pentru a ne asigura că părțile sancționate de Uniunea Europeană sau organizațiile internaționale, cum ar fi Națiunile Unite, nu sunt acceptate ca parteneri de achiziții.

 

Audituri/ Inspecții

OMV Petrom efectuează audituri furnizorilor ca parte a procesului de precalificare și/sau în timpul implementării contractului. Scopul auditurilor este de a măsura performanța furnizorilor noștri și de a defini acțiunile care să le permită să-și optimizeze performanța și să îndeplinească cerințele OMV Petrom. În timpul auditurilor, acordăm o atenție deosebită stabilității financiare a furnizorilor, strategiei și organizării acestora, lanțului de aprovizionare și sustenabilității (de exemplu, drepturile omului, managementul carbonului, managementul mediului, certificările și responsabilitatea socială), precum și performanței acestora în securitatea cibernetică.

 

De asemenea, efectuăm audituri anuale pe subiecte specifice precum siguranța procesului, calitatea și eficiența. În timpul auditurilor furnizorilor, punem mare accent pe înțelegerea nu numai a abordării manageriale a subiectelor din sfera auditurilor (de exemplu, aspecte HSSE), ci și a modului în care subiectele sunt înțelese și aplicate de către angajații la fața locului (de exemplu, prin discuții la fața locului cu lucrătorii și managerii). Toate auditurile cu elemente de sustenabilitate în domeniu au fost efectuate la distanță în 2022.

 

Ca parte din Grupul OMV, ne angajăm să creștem numărul de audituri ale furnizorilor: peste 20 de audituri ale furnizorilor care acoperă subiecte de sustenabilitate vor fi efectuate până în 2025.

 

Selectarea furnizorilor

Precalificarea furnizorilor face parte din activitățile precontractuale în care OMV Petrom colectează informații de la un potențial furnizor în scopul evaluării conformității cu cerințele noastre privind HSSE și alte cerințe de sustenabilitate. Scopul procesului de precalificare este de a examina potențialii furnizori înainte de a-i contracta sau, în timpul etapei de licitație, pentru a se asigura că numai acei furnizori care îndeplinesc standardele noastre HSSE și de sustenabilitate pot fi luați în considerare pentru o colaborare viitoare.

 

După precalificare, Departamentul de achiziții împreună cu reprezentanții de afaceri selectează cei mai buni furnizori pe baza unui set predefinit de criterii comerciale, legale, HSSE și tehnice în timpul unui proces de licitație. În 2021 am început să integrăm elemente de sustenabilitate în matricea de evaluare (de exemplu, elemente inovatoare din punct de vedere tehnologic, emisii de carbon, indicatori cheie de performanță pentru eficiență energetică) în mai multe proiecte pilot.

 

Implicarea furnizorilor

În 2022, ne-am angajat intens și activ cu furnizorii noștri în practicile de achiziții durabile. Pentru toți furnizorii invitați să răspundă la chestionarul CDP privind schimbările climatice au fost organizate două sesiuni de conștientizare pentru a-i ajuta să înțeleagă cum să completeze și de ce OMV Petrom are nevoie de aceste informații.

 

De asemenea, în luna martie am organizat în premieră „Ziua Sustenabilității Furnizorilor” cu scopul de a construi un lanț de aprovizionare puternic și durabil, prin interacțiune și schimb de experiență. Împreună cu furnizorii noștri am abordat subiecte precum economia circulară, protecția climei, colaborarea și inovația pe parcursul a 6 sesiuni de discuții.

Instruim

Am organizat mai multe sesiuni de conștientizare privind achizițiile sustenabile. La aceste sesiuni au participat un număr semnificativ de membri ai Departamentului de achiziții de la OMV Petrom. Principalele subiecte discutate au fost: ce presupun achizițiile sustenabile, TfS, evaluările EcoVadis, precalificarea furnizorilor și ce se poate face pentru a încorpora sustenabilitatea în procesele de bază de achiziții și în operațiunile de zi cu zi (de exemplu, amprenta de carbon a bunurilor și serviciilor achiziționate, sustenabilitatea în licitații).

Acțiunile noastre cheie

Lucrăm continuu pentru a gestiona lanțul de aprovizionare în conformitate cu toate cerințele legale aplicabile, precum și cu standardele noastre interne privind drepturile omului, protecția mediului și siguranța. Facem acest lucru prin monitorizarea constantă a riscurilor asociate furnizorilor noștri și prin selectarea cu atenție a acestora. Auditurile periodice ale furnizorilor sunt efectuate pentru a ne ajuta să minimizăm riscurile, ajutând în același timp furnizorii noștri să-și sporească performanța. Un proces necesar îl reprezintă angajarea cu furnizorii noștri pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la aspectele legate de durabilitate și schimbul de informații pentru a găsi modalități de a lucra mai bine împreună.

Achiziții locale

Ne propunem să sprijinim comunitățile locale din locațiile în care activăm prin stimularea dezvoltării economice. Achizițiile locale întăresc economia locală și îndeplinesc așteptările de achiziții locale ale comunităților învecinate. Creșterea achizițiilor locale a avut avantajul suplimentar de a reduce întreruperile afacerii în ultimii ani. În 2022, cheltuielile cu furnizorii locali au fost de 82,1% în OMV Petrom (de exemplu, doar în România cheltuielile cu furnizorii locali fiind de 82,1%).

 

Amprenta de carbon a lanțului de aprovizionare

Ne propunem să gestionăm și să reducem continuu amprenta de carbon a bunurilor și serviciilor noastre achiziționate. OMV Petrom este pe deplin angajată în atenuarea schimbărilor climatice și în managementul responsabil al resurselor. Numai lucrând împreună cu furnizorii noștri vom putea defini inițiative comune pentru o continuă scădere a emisiilor de carbon din lanțul de aprovizionare și pentru a ne îndeplini angajamentele Acordului de la Paris.

 

Ca parte a lanțului de aprovizionare CDP, 43 de furnizori aflați în România au fost invitați să răspundă la chestionarul CDP privind schimbările climatice în 2022. Furnizorii au fost selectați pe baza volumului estimat de emisii de carbon și a intensității de carbon a bunurilor și serviciilor achiziționate de la aceștia. De asemenea, le-am solicitat furnizorilor selectați să ne transmită emisiile lor Scop 1, Scop 2 și Scop 3, precum și emisiile alocate produselor și serviciilor livrate către OMV Petrom.

 

Achizițiile sustenabile și cele cu emisii reduse de carbon au fost, de asemenea, subiecte incluse pe ordinea de zi a întâlnirilor noastre strategice anuale cu furnizorii. Pe lângă raportarea emisiilor, i-am întrebat pe furnizori dacă au stabilit obiective de reducere a carbonului și i-am invitat să ne împărtășească orice inițiative sau proiecte de reducere a emisiilor de carbon la care ar dori să participăm.

 

Până în 2025, furnizorii responsabili de 80% din cheltuielile noastre de achiziții vor fi obligați să-și evalueze amprenta de carbon ca bază pentru definirea și derularea unor inițiative comune cu OMV Petrom privind emisiile reduse de carbon. De asemenea, ne propunem ca toți furnizorii care acoperă peste 80% din cheltuielile noastre anuale de achiziții să aibă obiective de reducere a emisiilor de carbon până în 2030.

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)
 • 11 audituri pentru furnizorii locali cu aspecte de mediu și sustenabilitate incluse, efectuate de Departamentul de achiziții
 • 65 de membri ai Departamentului de achiziții din OMV Petrom au participat la sesiuni de conștientizare privind achizițiile sustenabile
 • 43 de furnizori din România au fost invitați în 2022 să răspundă la chestionarul CDP Supply Chain privind schimbările climatice
 • Rata de comenzi locale, în 2022, pentru OMV Petrom a fost de 82,1% (cheltuielile cu furnizorii locali din România este în același procent de 82,1%)
 • 274 de noi furnizori au fost examinați folosind criterii de mediu și sociale, respectiv 100% din furnizorii noi, în timpul precalificării, înainte de etapa de licitație
Perspectivă

Practicile de achiziții se îmbunătățesc constant în diverse domenii, iar în următorii ani achizițiile sustenabile vor fi o prioritate ridicată. Cele trei domenii de interes pentru viitor vor include:

 • Furnizori sustenabili (de exemplu, numai furnizorii care îndeplinesc cerințele noastre de sustenabilitate vor fi eligibili să participe la licitații)
 • Aprovizionarea sustenabilă (de exemplu, ne propunem să integrăm criteriile de sustenabilitate în deciziile de atribuire cum ar fi emisii CO2 per kg de produs)
 • Achiziții cu emisii scăzute de carbon (de exemplu, ne propunem să gestionăm și să reducem continuu amprenta de carbon a bunurilor și serviciilor achiziționate)

 

Pentru următorii ani, intenționăm să extindem inițiativa CDP Supply Chain începută în 2021 și să creștem numărul de furnizori implicați.

 

În aprilie 2022 a fost înființat un departament dedicat achizițiilor sustenabile, fiind responsabil cu definirea agendei achizițiilor sustenabile și cu implementarea și monitorizarea ambițiilor și țintelor acestora.