Investiții în dezvoltarea comunitară

De ce este important?

Contribuim la creșterea comunităților locale prin investițiile noastre sociale și comunitare, care se concentrează pe prevenirea și atenuarea riscurilor sociale, poziționând OMV Petrom ca o companie responsabilă din punct de vedere social.

Angajamentul nostru

Ne desfășurăm operațiunile în comunități ghidați de principiile ONU privind afacerile și drepturile omului, avansând astfel Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Ne-am angajat să ne menținem acceptarea socială a operațiunilor noastre prin intermediul obiectivelor, planurilor și bugetelor de Relații Comunitare și Dezvoltarea Comunităților, pe baza unei evaluări a nevoilor și riscurilor de impact social.

 

Până în 2030, ne propunem să menținem la cel puțin 80% procentul de implicare în comunitățile locale în care facem investiții sociale anuale.

Măsurăm

Măsurăm impactul investițiilor în comunitate în ceea ce privește numărul de voluntari și al orele de voluntariat, numărul de beneficiari și ponderea comunităților locale asistate.

Acționăm

Ca parte a cadrului nostru de evaluare a impactului social (SIA), consultarea se desfășoară la începutul și în fiecare fază a unui proiect, inclusiv prin intermediul Mecanismului comunitar de reclamații disponibil. Proiectele noastre sociale sunt prioritizate, planificate și gestionate în parteneriat cu părțile interesate locale, iar bugetul este alocat anual.

Verificăm

Proiectele noastre sunt evaluate pentru a reduce riscurile pentru comunitățile locale. Prin urmare, colaborăm cu comunitățile pentru a preveni, minimiza și gestiona efectele care pot apărea.

Voluntariat

Oferim angajaților oportunități de a se implica activ în promovarea unui comportament responsabil și durabil.

 

În 2022, am lansat un mecanism de voluntariat corporativ. Angajații au beneficiat de o zi lucrătoare liberă pe an pentru a face voluntariat în legătură cu situația din Ucraina.

Planificăm

Consultarea comunităților și evaluarea impactului social

Strategia noastră de management al relațiilor cu comunitatea și de dezvoltare se bazează pe ținte centralizate și obiective care vor fi realizate de către membrii personalului responsabili la nivel local, folosind resursele locale. Efectuăm o Evaluare a Impactului Social (SIA) înainte de a demara o inițiativă de afaceri în comunități, incluzând o consultare prealabilă gratuită și informată cu părțile interesate locale și consimțământul acestora. Pentru a promova sinergiile și eficiența, SIA este în anumite cazuri încorporată în Evaluarea Impactului asupra Mediului (ESIA). Prin toate fazele de ciclu de viață ale proiectului – punerea în funcțiune, faza operațională și faza de dezafectare sau abandon, SIA urmărește să se asigure că opiniile comunității locale sunt primite și tratate cu atenție.

 

Orice posibil impact asupra drepturilor omului este abordat pe deplin, în conformitate cu regulamentul nostru intern de desfășurarea a SIA. Realizăm studii de referință, evaluări ale nevoilor comunității, analize ale părților interesate și un studiu al riscurilor sociale pentru fiecare proiect de afaceri. Ori de câte ori este necesar, SIA se desfășoară în mod participativ prin consultarea directă a comunităților potențial afectate. Standardele noastre impun ca rezultatele SIA să fie comunicate părților interesate afectate. Strategiile specifice locale pentru relațiile și dezvoltarea comunității, planurile de implicare a părților interesate, precum și mecanismul comunitar de reclamații sunt utilizate în continuare.

 

Respectăm legile naționale, obligațiile financiare și normele internaționale pentru a oferi un proces transparent de conectare cu comunitatea. Am conceput un set specific de standarde interne, proceduri și directive privind Relațiile Comunitare și Dezvoltarea Comunităților, Implicarea părților interesate, Procesul de implicare în E&P la nivel de comunitate, Strategia de sponsorizare și Mecanismul comunitar de reclamații. Ne angajăm în comunicări frecvente cu o serie de părți interesate, oameni din comunitățile noastre cu care ne întâlnim în afaceri de zi cu zi și pe care îi considerăm parteneri cheie de dialog în atingerea obiectivelor. Nevoile locale identificate prin procesul de SIA și feedback-ul primit după sesiunile de consultare devin repere pentru prioritizarea investițiilor.

 

Echipele de relații comunitare din toate diviziile companiei creează planuri de implicare a comunității, evaluări ale impactului social și planuri de management, precum și strategii de retragere pentru a garanta că orice repercusiuni sociale potențiale sunt abordate în cazul dezafectării sau retragerii.

 

Departamentul de Sustenabilitate al OMV Petrom la nivel corporativ guvernează și monitorizează implementarea relațiilor comunitare și a planurilor de dezvoltare în cadrul companiei, primește raportări periodice și feedback de la părțile interesate și se asigură că orientările, politicile și reglementările Grupului sunt implementate corect. Cadrul de gestionare a interacțiunilor comunitare se bazează pe politici, roluri și obiective controlate la nivel central, precum și pe resurse locale. Pentru a urmări și direcționa implementarea locală a relațiilor noastre comunitare specifice la nivel local și a strategiilor și planurilor de dezvoltare, derulăm sesiuni organizate și frecvente de aliniere cu profesioniștii noștri de dezvoltare comunitară. Pentru fiecare divizie de afaceri, relațiile comunitare și inițiativele de management de dezvoltare sunt create în conformitate cu strategia sa specifică de afaceri.

 

Un exemplu de bune practici pentru consultarea comunității este „Memorandumul de înțelegere”, pe care l-am semnat cu Consiliul Județean Prahova, Inspectoratul Școlar Județean și Departamentul Județean pentru situații de urgență pentru a identifica în mod corespunzător proiectele CRCD relevante în parteneriat cu părțile interesate locale.

 

Conducem cel mai mare program privat de împădurire și am creat o rețea de acțiune în jurul ei. Am stabilit un acord de parteneriat cu Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor și cu 6 ONG-uri naționale de mediu pentru a menține echilibrul ecologic. La rândul lor, fiecare ONG extinde parteneriatul cu autoritățile județene pentru a susține obiectivul de împădurire locală și angajează oamenii din comunități pentru voluntariat.

 

Evaluarea nevoilor și prioritizarea

În evaluarea noastră, acordăm prioritate inițiativelor care au potențialul de a îmbunătăți viața beneficiarilor pe termen lung și de a aduce schimbări în societate în ansamblu. Principalele domenii de interes ale OMV Petrom pentru comunitatea noastră și investițiile sociale includ sănătatea, educația și protecția mediului. ODD-urile, nevoile comunității evidențiate prin intermediul SIA-urilor și procesul nostru de consultare continuă a comunității sunt toate legate de investițiile comunitare și sociale. Proiectele în parteneriat cu părțile interesate locale rămân prioritatea noastră țintită în fiecare an pentru a asigura o rentabilitate socială maximă a investiției noastre. Planificarea noastră anuală include o selecție finală de proiecte și o alocare bugetară iar planurile de proiect sunt concepute pe baza consultării cu principalele părți interesate din comunitățile locale.

Acțiunile noastre cheie

Fundația OMV Petrom

Lansată în 2022, Fundația OMV Petrom dezvoltă programe și sprijină investițiile pe termen lung în România. Fundația acționează, prin resurse și soluții pentru a contribui decisiv la crearea unei societăți durabile și echitabile pentru noi toți, prin sprijinirea educației, protecției mediului și îmbunătățirea sistemului de sănătate. Astfel, Fundația OMV Petrom își propune să devină un pilon important în societatea civilă prin parteneriate strategice pe termen lung cu alte ONG-uri, autorități publice centrale sau locale în cele trei domenii-cheie menționate.

 • Participarea copiilor în programul de educație timpurie

Proiectul „Start în Educație” vizează 70.000 de beneficiari (preșcolari și părinți) din 500 de comunități defavorizate, majoritatea din mediul rural, facilitând accesul copiilor la resurse educaționale printr-un kit educațional. Părinții sunt ajutați să gestioneze experiențele de învățare timpurie prin intermediul unui program de educație parentală și să contribuie astfel la creșterea înscrierilor la grădiniță. Programul are un buget de 2,7 milioane de EUR.

 • Împreună din prima zi

Cu un buget de 2 milioane de EUR, Fundația OMV a lansat primul său proiect, „Împreună din prima zi”, care include trei direcții de intervenție pentru a contribui la reducerea mortalității infantile în România: un fond de 1 milion de EUR pentru creșterea nivelului de echipare a 45 de maternități, a unei unități de terapie intensivă mobilă – prima unitate de acest tip din România – specializată în transportul pacienților neonatali critici și 6 elicoptere SMURD cu cele mai noi sisteme de incubare tehnologice, la standarde europene.

Educație

Fondul de Educație Prahova

Acest program sprijină, printr-un concurs de granturi, proiectele educaționale relevante dezvoltate de organizații neguvernamentale, instituții de învățământ sau instituții publice din județul Prahova.

 

În 2022, Fondul a finanțat 200.000 de EUR în 8 proiecte comunitare care transformă comunitatea și oferă un mediu propice dezvoltării copiilor.

 

Școala Petrochimiștilor

Scopul proiectului este de a asigura o sursă sustenabilă și de înaltă calitate forței de muncă – răspunzând nevoilor diviziei R&M.

 

În anul 2022 s-au înscris 24 de studenți în programul din sistemul dual cu durată de 3 ani al Școlii Petrochimiștilor și primesc burse lunare de până la 700 de RON de la OMV Petrom, plus 200 de RON de la statul român. Viitorii petroliști vor beneficia de stagii de practică la rafinăria Petrobrazi, un mediu de învățare modern și aplicat, cu un laborator care a fost echipat de OMV Petrom la standarde înalte. După finalizarea celor trei ani de învățământ profesional, studenții vor dobândi o calificare profesională recunoscută și vor avea oportunități de angajare în cadrul companiei noastre.

Mediu

RoEficientă

„România Eficientă” este o inițiativă unică în România menită să creeze o cultură a eficienței energetice în sectorul construcțiilor. Proiectul are două dimensiuni majore: pe de o parte, o dimensiune de informare, educație și conștientizare publică și pe de altă parte, o componentă de renovare la standardele nZEB în școlile publice din România.

 

Acesta este cel mai mare proiect privat de interes național dedicat eficienței energetice a clădirilor iar în 2022 a intrat în etapa de renovare a școlilor partenere: Liceul „Elie Radu” din Ploiești, Școala Gimnazială Liliești – Băicoi (județul Prahova) și documentația tehnică a unei grădinițe (Ovidiu, județul Constanța). În 2022, OMV Petrom a acordat pentru „România eficientă” cca 8 milioane de EUR pentru renovarea altor 6 unități de învățământ, până în 2026.

 

În 2022, „România Eficientă” a primit recunoașterea externă ca fiind „Programul de eficiență energetică al anului” în cadrul Galei Premiilor Energia – The Diplomat București.

 

România plantează pentru mâine

În 2022, OMV Petrom a ajuns la 2 milioane de puieți al treilea an de implementare. Acest lucru a fost posibil cu ajutorul a peste 5.000 de voluntari, dintre care 400 de angajați OMV Petrom, în 44 de localități din 18 județe, cu sprijinul a 6 organizații neguvernamentale.

 

Campania „Pădurea Petrom” din Moldova a fost lansată în 2022 cu scopul de a planta 20.000 de copaci în următorii doi ani.

Sănătate

Minute de zbor, pentru ore de viață

Parteneriatul pe care îl avem cu Asociația Blondie, cu un buget de 1,5 milioane de EUR, susține un sistem prin care copiii cu afecțiuni medicale grave, din familii vulnerabile sau cu risc de abandon primesc sprijinul medical necesar pentru tratament și recuperare.

 

Principalele rezultate din 2022 au fost:

 • 78 de copii (din care peste 80% nou-născuți) și 4 adulți au fost transportați cu avionul în 10 țări
 • 5 copii din Ucraina cu afecțiuni neurologice severe au fost transportați cu avionul în țări europene pentru asistență medicală imediată
 • 300 de mame și copii au fost transportați din Ucraina cu 7 zboruri

 

Sprijin pentru spitalele publice

Cinci spitale publice din Bicaz, Constanța, Marghita și Ploiești au beneficiat de infrastructura și echipamentul medical necesare, cu un buget total alocat de peste 5,2 milioane de EUR.

 

În plus, un alt proiect, Caravana de Servicii Medicale a oferit servicii medicale mobile pentru aproximativ 500 de beneficiari în 5 de comunități izolate din județul Prahova.

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)
 • 40 milioane de EUR, valoarea investițiilor sociale în proiecte care acoperă 100% din comunitățile locale

 • Peste 1.800 de voluntari OMV Petrom

 • Peste 850.000 de beneficiari

   

  Impactul asupra comunităților locale rezultat din dezvoltarea și operațiunile noastre este evaluat în cadrul procedurii ESIA aliniate la reglementările din România, ceea ce înseamnă că toate proiectele sunt examinate iar toate impacturile sunt atenuate în procesul de autorizare.

Progres

Investiția noastră socială a crescut de la 10,7 mil de EUR la peste 40 mil de EUR, acoperind 100% din comunitățile locale.

Numărul total de voluntari: peste 1.800.

Perspectivă

Proiectele pe care le vom continua în 2023 includ:

 • 3 milioane de EUR vor fi alocate continuării proiectului „România plantează pentru mâine”, cu obiectivul de a planta un milion de copaci în principalele orașe ale României până în 2025
 • „Școala Petroliștilor” – peste 140 de elevi vor continua să primească bursele, iar generația a patra (71 elevi) va absolvi în 2023
 • „Școala Petrochimiștilor” – 24 de studenți înscriși în proiectul pilot pentru prima generație, în sistem dual: calificarea operatorilor petrochimici (3 ani)
 • „România Eficientă” va continua lucrările de renovare
 • Un nou proiect de sănătate care va oferi servicii gratuite de îngrijire paliativă pentru aproximativ 5.000 de pacienți și 10.000 de membri ai familiei
 • Vom continua să sprijinim Spitalul Județean de Urgență din Ploiești și vom extinde la nivel național implementarea Caravanei de Servicii Medicale
 • Fundația OMV Petrom se va concentra pe educația timpurie și pe sprijinirea proiectelor de sănătate