Relațiile comunitare

În cadrul OMV Petrom, colaborăm în mod regulat cu comunitățile locale pentru a preveni sau a reduce riscurile și alte consecințe directe sau indirecte ale operațiunilor noastre. Scopul nostru este de a echilibra nevoia de soluții pe termen lung cu realitățile de zi cu zi care necesită decizii imediate și acțiuni pe termen scurt. Prioritizăm nevoile locale, luăm în considerare diferențele regionale și măsurile adecvate pentru a asigura dezvoltarea sustenabilă, pe termen lung.

 

O serie de proceduri și standarde interne sunt în vigoare pentru a asigura implicarea părților interesate din comunitate:

 • Standardul de Management de Mediu al Grupului OMV Petrom definește procesul de realizare a Evaluărilor Impactului Social și de Mediu (ESIA). Măsurile preventive și de atenuare, precum și programul de monitorizare pentru asigurarea punerii în aplicare a măsurilor propuse sunt documentate într-un Plan de management de mediu și social pentru fiecare nou proiect de dezvoltare. Raportul final ESIA este transmis autorității de reglementare sau finanțatorului local (după caz) pentru revizuire, publicare și aprobare.
 • Codul de Conduită OMV Petrom este un standard obligatoriu de conduită pentru toți cei care ne reprezintă. Acesta recunoaște responsabilitățile sociale și de mediu în sfera noastră de influență.
 • Manualul de Relații Comunitare și Dezvoltarea Comunităților (CRCD) stabilește procedura pentru procesul de management necesar care trebuie urmat pentru a permite organizațiilor Grupului OMV Petrom să mențină licența socială pentru a funcționa. Pentru a promova succesul corporativ, CRCD se concentrează pe dezvoltarea și menținerea unor relații deschise și de încredere cu părțile interesate din comunitate. CRCD sprijină dezvoltarea capacității comunității de a face față problemelor, de a profita de oportunități, de a descoperi un teren comun și de a reconcilia interesele divergente. Dezvoltarea comunității este modul în care gestionăm schimbările pozitive.
 • Strategia de sponsorizare asigură transparența privind utilizarea eficientă a resurselor financiare furnizate ca sponsorizare atât în numerar, cât și în natură. Aceasta reprezintă standardul pentru implementarea procesului de sponsorizare, creând cadrul strategic și ghidul pentru activitățile de sponsorizare. Fiecare proiect pe care OMV Petrom îl sponsorizează trebuie să sprijine Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU și să adere la Codul nostru de etică în afaceri.
 • Directiva de sustenabilitate este documentația internă a proceselor și responsabilităților Grupului OMV Petrom, care acoperă responsabilitatea socială, inclusiv relațiile comunitare și dezvoltarea comunităților și investițiile sociale, drepturile omului, voluntariatul și relațiile cu ONG-urile. Ne desfășurăm activitatea în mod etic, protejând mediul și adăugând valoare comunităților în care operăm.
 • În timpul activităților curente, OMV Petrom semnează o serie de contracte care reglementează compensarea proprietarilor de terenuri pentru utilizarea de către companie a terenurilor lor. Acest proces este condus de o procedură iar ratele convenite în aceste contracte sunt cele ale pieței, proporționale cu locația, caracteristicile terenului și posibilele utilizări etc. În 2022, în legătură cu acest proces nu au existat preocupări sau alte aspecte notabile care necesită menționare. În plus, în 2022 nu au existat cazuri de relocare din cauza operațiunilor locale.

Astfel ne aducem contribuția la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU cu privire la bunăstarea comunităților noastre:

 • ODD 1 – ținta 1.4 – prin seria de proceduri și standarde interne pentru implicarea părților interesate și acțiunile implementate
 • ODD 3 – ținta 3.3 – prin inițiative de sănătate în comunitățile locale în care activăm
 • ODD 4 – ținta 4.7 – prin inițiative care se adresează educației, mediului și persoanelor vulnerabile
 • ODD 8 – țintele 8.5 și 8.6 – prin inițiative stabile la locul de muncă, în comunități, programe pentru tineri
 • ODD 13 – ținta 13.1 – prin proiectul nostru privat de interes național dedicat eficienței energetice în clădiri