Drepturile, practicile și condițiile de muncă

De ce este important?

OMV Petrom se străduiește să fie un angajator corect și responsabil. Menținerea și promovarea drepturilor în domeniul relațiilor de muncă este esențială pentru conformitatea juridică la nivel local și internațional, precum și pentru asigurarea dezvoltării personale și profesionale a forței noastre de muncă la nivel global.

Angajamentul nostru

OMV Petrom susține pe deplin libertatea de asociere, recunoaște dreptul la negociere colectivă și se opune muncii forțate sau obligatorii, muncii practicate de copii și oricărei forme de discriminare la locul de muncă.

Măsurăm

Drepturile și obligațiile angajaților sunt prevăzute în contractele individuale de muncă și în Contractul Colectiv de Muncă aplicabil.

Acționăm

Informăm și ne consultăm în permanență reprezentanții angajaților pe teme referitoare la activitatea companiei care le pot afecta interesele. Comunicăm pe platforma noastră internă toate detaliile referitoare la Contractul Colectiv de Muncă. Implicarea activă a echipelor noastre locale din cadrul Departamentului Oameni și Cultură asigură informarea în timp util a liderilor și angajaților la toate nivelurile companiei. În acest sens, modelul de operare în echipă și abordarea integrată a proiectelor atât din perspectivă strategică, cât și operațională asigură eficientizarea proceselor. MySF și EmployeeSelfService sunt aplicații interne pe care le folosim pentru activitățile de administrare a personalului.

 

Politica noastră de personal se bazează pe ocuparea forței de muncă pe termen lung. De asemenea, suntem conștienți de faptul că securitatea locurilor de muncă reprezintă o preocupare majoră nu numai pentru angajat, ci și pentru organizația și regiunea în cauză și, prin urmare, depunem toate eforturile pentru a îndeplini aceste responsabilități prin intermediul planurilor de . În cazul în care schimbările de business, organizaționale sau de securitate necesită adaptări la locul de muncă sau chiar încetarea contractului de muncă, evaluăm toate opțiunile, ne angajăm într-un dialog constructiv și răspundem cu maximă atenție și sensibilitate. Toți angajații noștri sunt acoperiți de perioade de preaviz obligatorii în conformitate cu legislația muncii sau cu contractele colective de muncă în caz de restructurare. În situațiile în care, în ciuda instruirii, a transferului sau a programelor de dezvoltare, reducerea personalului devine inevitabilă, facem toate eforturile pentru a lua în considerare consecințele economice și sociale ale celor afectați.

 

Se acordă un termen de notificare de 30/60 de zile (în funcție de vârsta angajatului) în cazul concedierii individuale sau colective din motive care nu pot fi imputabile salariatului şi se oferă salarii compensatorii în acord cu vechimea acestuia, conform Contractul Colectiv de Muncă. În cazul transferului unei întreprinderi, o perioadă minimă de notificare de 30 de zile calendaristice este, de asemenea, cerută de legislația în vigoare. În 2022, 100% dintre angajații noștri au beneficiat de o perioadă de notificare obligatorie în temeiul legislației muncii sau al acordurilor colective de negociere în caz de restructurare.

Verificăm

Respectăm drepturile angajaților noștri și ne îndeplinim toate obligațiile în conformitate cu legislația relevantă, contractele individuale de muncă și convențiile colective de muncă. În acest scop, diverse canale de comunicare sunt puse la dispoziția angajaților pentru a asigura o comunicare constantă: Front desk-ul Angajaților, dialogul constant cu BP dedicat și administratorii angajați pentru solicitări sau petiții regulate, comisiile paritare destinate unei abordări integrate a angajatorului și a sindicatelor în ceea ce privește interpretarea și punerea în aplicare a reglementărilor interne aplicabile.

 

Evaluăm toți furnizorii noștri pentru a identifica orice risc potențial legat de încălcări ale drepturilor omului, cazuri potențiale de muncă forțată sau obligatorie sau orice alte incidente care ar putea afecta parteneriatele și operațiunile noastre.

Acțiunile noastre cheie

Din octombrie 2021, semnăm și transmitem electronic contractele individuale de muncă și anexele, orice decizii, convenții, notificări, scrisori de informare, certificate sau alte documente administrative emise în legătură cu contractele de muncă sau pentru punerea în aplicare a unor proceduri specifice (recrutare, relocare etc.). Semnarea și comunicarea electronică a tuturor acestor documente se efectuează în conformitate cu legislația muncii și poate fi utilizată și în relațiile cu autoritățile.

 

Ca parte a planului de îmbunătățire continuă, am extins capacitățile fluxului de semnături electronice pentru a crește numărul de documente semnate electronic și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. Data de expirare a fluxului, notificarea expirării fluxurilor, notificările recurente și noi roluri au fost adăugate la fluxul de documente pentru a facilita comunicarea. Un tablou de bord a fost introdus pentru o imagine de ansamblu mai bună asupra celor mai recente documente introduse în fluxurile de semnături. Ca urmare a utilității dovedite a noilor funcționalități pentru fluxurile de semnături, acestea au fost puse la dispoziția tuturor departamentelor, crescând astfel valoarea adăugată a produselor Oameni & Cultură pentru întreaga organizație.

 

Peste 5.100 de colegi folosesc semnături electronice autorizate pentru principalele categorii de documente de muncă, precum și alte aprobări electronice utilizate pentru alte cereri administrative obișnuite. Prin implementarea calculatoarelor partajate, aproape 90% dintre colegii noștri au acces la semnături electronice și fluxuri de lucru digitale.

 

100% dintre angajații noștri au dreptul de a exercita libertatea de asociere și de negociere colectivă. În 2022, 86,26% din angajații noștri au fost reprezentați de sindicatele locale. Pentru 99,43% dintre angajați, salariile minime au fost stabilite prin lege sau convenite prin negociere colectivă. Pe baza unui dialog social eficient și de încredere, au fost abordate cu succes o serie de probleme care privesc majoritatea angajaților.

 

Noile măsuri de sprijin pentru noile moduri de lucru au fost aliniate cu sindicatele reprezentative pentru a spori flexibilitatea condițiilor de muncă, echilibrul dintre viața personală și cea profesională, precum și sănătatea și siguranța la domiciliu prin îmbunătățirea condițiilor de muncă la distanță.

 

De asemenea, au fost luate măsuri pentru a oferi o abordare previzibilă a compensației angajaților pentru ținând cont de factorii din mediul extern, dar și de aspectele locale și deciziile globale ale Grupului OMV.

PetrOmbudsman

Departamentul PetrOmbudsman – Out-of-the-box – vector al schimbării

 

Departamentul PetrOmbudsman a fost creat în urmă cu mai mult de opt ani, având rol de consiliere a personalului OMV Petrom, însă misiunea sa este una complexă. La o privire mai atentă, serviciile oferite de PetrOmbudsman pot fi văzute ca o clădire pe două niveluri. La primul nivel, oferă servicii reactive, cum ar fi medierea, ascultarea sau coaching-ul, în situația în care cineva se confruntă cu un conflict sau o relație greu de gestionat. La al doilea nivel, oferă servicii proactive. Acestea poartă numele de activități de comunicare și scopul lor este de a dezvolta abilitățile interpersonale și de a contribui la evitarea situațiilor neplăcute la locul de muncă.

 

În 2022, PetrOmbudsman a organizat o gamă largă de ateliere pentru angajați, pe teme precum Comunicarea Asertivă, Managementul Conflictelor și Empatia. Multe au fost furnizate fizic atât în România, cât și colegilor din OMV Bulgaria. Unele dintre aceste ateliere au fost extinse și la colaboratori, precum și în stațiile de distribuție partenere OMV Petrom și comunităților locale – elevilor și profesorilor de liceu.

 

În eforturile sale de a crea un mediu de lucru mai plăcut, departamentul a organizat sesiuni axate pe nevoile echipei, denumite „Talks4teams” și sesiuni numite „Employee Experience Talks”, care reflectă provocările și opiniile angajaților cu mai puțin de 2 ani de experiență în companie. O altă inițiativă populară a fost clubul lunar de lectură.

 

La nivel internațional, unul dintre momentele de creștere și dezvoltare ale PetrOmbudsman în 2022 a fost întâlnirea Europeană Ombudsman din iulie, unde discuțiile s-au concentrat în jurul unor subiecte referitoare la: instrumentele de sprijin oferite de companii în timpul pandemiei COVID-19, războiul din Ucraina și dezvoltarea politicilor organizaționale privind diversitatea, echitatea și incluziunea. În eforturile sale de a promova astfel de inițiative, PetrOmbudsman a făcut parte dintr-o echipă interdepartamentală menită să susțină o mentalitate incluzivă cu privire la dizabilități.