Angajați

Credem că oamenii fac lucrurile să se întâmple.

În 2022, a fost lansată noua Strategie pentru Oameni și Cultură 2030, care sprijină implementarea Strategiei de Afaceri și stimulează schimbarea în organizația noastră. Servind ca bază pentru construirea și reținerea unei rezerve de talente care ne va permite să ne atingem obiectivele, această strategie este construită pe patru piloni strategici:

  • Noi moduri de lucru
  • Evoluția organizațională
  • Dezvoltarea talentelor
  • Experiența angajaților

Am început, de asemenea, un proces de redefinire a valorilor noastre printr-un nivel de Grup incluziv și participativ, inspirat de filozofia „fingerprints of the many”. Colegii noștri din cadrul Grupului OMV au fost implicați în procesul de modelare a unui nou mod de lucru pentru a ne atinge dorința de „Re-inventare a elementelor esențiale pentru o viață sustenabilă”. A fost creată o rețea de agenți de schimbare cu peste 70 de colegi la nivel global, inclusiv colegi din cadrul OMV Petrom, și au fost organizate ateliere de lucru pe tema Valori și Comportament și AI (Inteligență Artificială) pentru a ne ajuta să co-creăm noile valori care vor sta la baza viitorului nostru mod de lucru. În 2023, planul este de a lansa și de a începe integrarea noilor valori.

Abordarea noastră în ceea ce privește oamenii și comunitățile contribuie la următoarele Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU:

  • ODD 3 – ținta 3.3 prin eforturi pentru combaterea bolilor transmisibile (COVID -19)
  • ODD 4 – ținta 4.3, 4.4, 4.5 prin asigurarea accesului egal între bărbați și femei, creșterea competențelor și prevenirea discriminării
  • ODD 5 – ținta 5.1 prin asigurarea faptului că nu există nicio formă de discriminare împotriva femeilor prin politicile noastre
  • ODD 8 – ținta 8.2, 8.5 prin diversificare, modernizare tehnologică și inovare, muncă decentă și tratament egal pentru toți angajații
  • ODD 10 – ținta 10.3 prin asigurarea eliminării tuturor politicilor și practicilor discriminatorii
  • ODD 13 – ținta 13.1 prin inițiativele noastre de împădurire