Inovație și Economie Circulară

OMV Petrom a început să-și extindă activitățile cu emisii reduse de carbon prin includerea în portofoliu a unor noi produse și servicii cu emisii zero și cu emisii reduse de carbon, pentru care sunt prevăzute investiții de 3,7 mld de euro, aproximativ 35% din CAPEX cumulate până în 2030.

 

Planurile noastre de decarbonare cuprind o gamă largă de obiective ambițioase, inclusiv energia regenerabilă, combustibilii durabili și mobilitatea. În viitor, anticipăm investiții de până la 2 mld EUR (din totalul de 3,7 mld EUR) după evaluarea viabilității tehnice și comerciale a noilor tehnologii, cum ar fi captarea, utilizarea sau stocarea carbonului (CCUS) sau producția de hidrogen. Captarea și stocarea carbonului este de așteptat să contribuie la atingerea obiectivului nostru de captare a peste 2 milioane de tone de dioxid de carbon în fiecare an până în 2030, în timp ce producția de hidrogen va contribui la decarbonarea sectorului industrial din România după 2030.

 

Prin dezvoltarea și demonstrarea tehnologiilor inovatoare de captare și conversie a carbonului, OMV Petrom este un partener activ într-un proiect european ambițios care abordează emisiile de CO2 din sectoarele industriale majore. 19 de parteneri (companii, universități și ONG-uri) din șapte țări participă la proiectul „ConsenCUS”, care se concentrează pe testarea tehnologiilor în trei industrii: producția de ciment, producția de magneziu și rafinarea petrolului. Tehnologiile care vor fi testate în 2024 la Petrobrazi vor capta CO2 din gazele de ardere eliberate de unitatea de cogenerare, transformându-le electrochimic în produs comercializabil.

 

Pentru atingerea obiectivului strategic de instalare a unei capacități regenerabile de peste 1 GW până în 2030, se va realiza un proiect semnificativ în colaborare cu Complexul Energetic Oltenia. Patru parcuri fotovoltaice (PV) cu o capacitate combinată de aproximativ 450 MW vor fi construite de cele două companii. Parcurile fotovoltaice ar trebui să înceapă să furnizeze energie electrică sistemului energetic național în 2024, conform proiecțiilor actuale. Cele patru parcuri vor spori capacitatea instalată a României de energie solară cu aproape 30%

În 2022 am continuat să dezvoltăm un portofoliu puternic de proiecte și inițiative de economie circulară cu diferite faze de implementare:

  • Bio-Etanol de generația a doua – OMV Petrom intenționează să depășească procentul de 15% biocombustibil din producția totală de combustibil în 2030, cu 450 kt/an combustibil sustenabil pentru aviație și motorină regenerabilă și 150 kt/an etanol de a doua generație produs din paie,
  • În rafinăria Petrobrazi, primul lot de combustibil sustenabil pentru aviație a fost produs prin coprocesarea uleiului de rapiță produs local. Ca atare, Petrobrazi este prima rafinărie certificată ISCC din țară care produce SAF și HVO. Volumele SAF produse la rafinăria Petrobrazi pentru zboruri comerciale vor contribui la reducerea emisiilor de CO2 cu aproximativ 70% față de combustibilul convențional.

 

Un alt exemplu relevant de circularitate este proiectul nostru unic de parteneriat public-privat între companii private, ONG-uri și 256 de instituții de învățământ, intitulat „Let’s Click on Romania”, unde OMV Petrom sponsorizează 50% din proiect. În cadrul acestei inițiative, 4.000 de computere au fost renovate și donate școlilor publice și ONG-urilor. Cu această ocazie, am evitat emisia a peste 576.000 kg de CO2, care este aproximativ cantitatea de CO2 absorbită de 29.262.600 copaci într-o singură zi.

Recuperare Avansată

OMV Petrom E&P a continuat să-și concentreze eforturile pe implementarea proiectelor de recuperare avansată pentru a crește factorul de recuperare a zăcămintelor sale petroliere și pentru a evalua fezabilitatea implementării lor complete. Prin reducerea abraziunii și coroziunii, ne propunem să extindem durata de viață a instalațiilor operaționale. Grupul OMV a dezvoltat o membrană specială din polimer pentru material tubular care a fost brevetată în 16 de țări, inclusiv în România (OMV Petrom), pentru a introduce țevi din polietilenă reticulate. Testele pilot au fost, de asemenea, efectuate în diferite condiții de funcționare pe liniile de curgere a polimerilor.

 

Obiectivul pentru 2025, în divizia E&P, este de a crește factorul de recuperare a zăcămintelor noastre prin implementarea tehnologiilor de recuperare îmbunătățită a țițeiului (EOR) într-o varietate de domenii, una dintre ele fiind injecția de apă sărată vâscoasă.

 

Injecția de apă sărată vâscoasă a început în zăcământul Vața în mai 2022. După șase luni de injecție cu apă sărată vâscoasă, prima reacție a putut fi observată, iar unele sonde au răspuns prin dublarea producției.

Activități de Cercetare și Dezvoltare

Fiind singurul centru de cercetare științifică din România dedicat industriei petroliere, ICPT Câmpina continuă să ofere sprijin și expertiză OMV Petrom – E&P, ca parte a noului centru de valoare Business Excellence.

 

Profesionalismul și grija cu care este tratată fiecare cerere primită au fost recunoscute prin audituri efectuate de terțe părți ca RENAR (Organismul Național de Acreditare din România) sau SRAC (organismul de certificare din România cu cea mai mare recunoaștere a mărcilor și certificatelor la nivel național).

 

De asemenea, capacitățile existente au fost auditate recent de CNCAN (Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare) care a apreciat laboratorul de evaluare a apei și mediului din rezervor ca fiind unul dintre laboratoarele remarcabile din România.

 

Activitatea de cercetare a continuat și în acest an cu 44 de proiecte în derulare, dintre care 26 au fost conduse direct de specialiștii noștri, în multe altele ICPT fiind principalul contribuitor. Subiectele acoperite de activitatea de cercetare au inclus:

  • metode de creștere a factorului de recuperare a câmpului petrolier
  • reducerea riscurilor în activitățile de explorare și producție (revizuirea vârstei geologice a carotelor mecanice și/ sau a probelor de sită și corelarea cu probele de rocă din aflorimente)
  • atenuarea coroziunii
  • îmbunătățirea performanței de tratare a apei în procesele de injectare
  • CSC (captarea și sechestrarea carbonului) și în proiecte geotermale

 

Colaborarea strânsă cu sediul central OMV și Centrul Tehnologic și Laboratorul Gaenserndorf a continuat și în acest an, ambele laboratoare fiind implicate în noul domeniu de cercetare reprezentat de proiectele de captare și stocare a carbonului (CCS) sau geotermale.

Prin activitățile noastre de inovare și economie circulară, susținem obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU legate de inovare și schimbări climatice:

  • ODD 9 – ținta 9.5 – prin îmbunătățirea cercetării științifice și a inovației pentru îmbunătățirea capacităților tehnologice ale sectorului nostru industrial

  • ODD 12 – ținta 12.a – inițiativele noastre de economie circulară și inovație contribuie la consolidarea capacității științifice și tehnologice din regiune

  • ODD 13 – ținta 13.1 – prin concentrarea activităților noastre de inovație pe decarbonare, menită să crească rezistența economică la schimbările climatice în comunitățile noastre, minimizând numărul de membrii potențial afectați ai comunității