Obiective de sustenabilitate

Accidente mortale

0

survenite în urma accidentelor de muncă

Accidente mortale

0

survenite în urma accidentelor de muncă

Accidente mortale

0

survenite în urma accidentelor de muncă

TRIR

0,38

înregistrate la 1 mil de ore lucrate

Atingerea țintei de a avea un rezultat

<1,0

pentru rata privind numărul total de accidente înregistrabile la 1 mil de ore lucrate

Stabilizarea ratei la

< 1,0

privind numărul total de accidente înregistrabile la 1 mil de ore lucrate (TRIR) 

Siguranța proceselor

0,051

Poziție de lider menținută

Siguranța proceselor

Menținerea poziției de lider pentru rezultatul privind rata evenimentelor de siguranță a proceselor (2017:0.18)

Siguranța proceselor

Menținerea poziției de lider pentru rezultatul privind rata evenimentelor de siguranță a proceselor (2017:0.18)

Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) susținute

Intensitatea Carbonului în Operațiuni

Intensitatea metanului în E&P

– 70%

vs. 2019

Intensitatea metanului în E&P

< 0,2%

Intensitatea metanului în E&P

< 0,2%

E&P – Reducerea intensității Carbonului

– 39%

vs. 2019

E&P – Reducerea intensității Carbonului

– 70%

vs. 2019

Reducerea intensității carbonului în procesul de rafinare

2%

vs 2019

Reducerea intensității carbonului în procesul de rafinare

-15%

vs 2019

Reducerea intensității carbonului în producția de electricitate

– 3%

vs. 2019

Reducerea intensității carbonului în producția de electricitate

– 20%

vs. 2019

Reducerea intensității carbonului la nivel de Grup

-11%

vs 2019

Reducerea intensității carbonului la nivel de Grup

-13%

vs 2019

Reducerea intensității carbonului la nivel de Grup

-30%

vs 2019

Emisii absolute de gaze cu efect de seră

Scop 1: Zero ardere la faclă și ventilare de rutină

-46%

vs. 2019

Scop 1: Zero ardere la faclă și ventilare de rutină

Niciun proiect nou cu practici de ardere la faclă
și ventilare de rutină și eliminarea treptată a
practicilor existente de ardere la faclă și ventilare de rutină până în 2030

Scop 1: Zero ardere la faclă și ventilare de rutină

0

Scop 1-2: Reducerea gazelor cu efect de seră

– 10%

vs. 2019

Scop 1-2: Reducerea gazelor cu efect de seră

– 30%

vs. 2019

Scop 1-3: Reducerea gazelor cu efect de seră

– 11%

vs. 2019

Scop 1-3: Reducerea gazelor cu efect de seră

– 20%

vs. 2019

Intensitatea carbonului în portofoliul nostru

Ponderea produselor cu emisii de carbon scăzute sau zero în portofoliul total de produse

49%

Ponderea produselor cu emisii de carbon scăzute sau zero în portofoliul total de produse

~60%

Reducerea intensității nete de carbon în aprovizionarea cu energie

-4%

vs 2019

Reducerea intensității nete de carbon în aprovizionarea cu energie

-20%

vs 2019

Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) susținute

Capacitate etanol de a doua generatie

50 kt

Capacitate etanol de a doua generatie

150 kt

produs din reziduuri agricole de proveniență locală

2024 test

începerea activităților de pregătire

CCU

test în Rafinăria Petrobrazi

CCU&S

2 mld euro

Investiții în inovație și noi tehnologii, în principal în domeniul hidrogenului și al CC(U)S

120 de puncte de încărcare pentru vehiculele alimentate cu combustibil alternativ

200 de puncte de încărcare pentru vehiculele alimentate cu combustibil alternativ

500 de puncte de încărcare pentru vehiculele alimentate cu combustibil alternativ

Recuperare îmbunătățită a țițeiului

A fost demarată injecția de apă sărată vâscoasă în zăcământul Vața, iar unele sonde au răspuns prin dublarea producției

Recuperare îmbunătățită a țițeiului

Implementarea de proiecte pilot avansate de recuperare în E&P OMV Petrom în vederea creșterii factorului de recuperare al zăcămintelor noastre de petrol și evaluarea acestora pentru implementare integrală în zăcăminte

Noi parteneriate semnate

pentru 4 parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de ~450 MW

Operarea unei capacități de

0,4 GW

de energie regenerabilă, inclusiv prin parteneriate

 

Operarea unei capacități de

>1 GW

de energie regenerabilă, inclusiv prin parteneriate

Dezvoltarea unui portofoliu solid de proiecte și inițiative cu diferite faze de implementare

3,7 mld euro

investiții în operațiuni cu emisii de carbon scăzute și zero

Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) susținute

Diversitatea de gen

31%

femei în funcții de management

Diversitatea de gen

32%

femei în funcții de management

Diversitatea de gen

35%

femei în funcții de management

Scor implicare angajați

73%

conform sondajului din 2022

Scor implicare angajați

Monitorizarea și menținerea nivelului de implicare în rândul angajaților noștri

 

27,57

media anuală a orelor de instruire

 

30

de ore de instruire  anuală per angajat

Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) susținute

Etica în afaceri

491 participanți

Etica în afaceri

Creșterea gradului de conștientizare referitor la Etica în afaceri a angajaților OMV Petrom prin training-uri și programe de comunicare privind conformitatea

Relații comunitare și drepturile omului

Comunități locale

40 mil euro

valoarea investițiilor sociale în proiecte care au acoperit 99% din comunitățile locale

Comunități locale

Evaluarea mecanismelor comunitare de reclamații, în toate diviziile de business pe baza criteriilor de eficacitate ale ONU 

Comunități locale

>80%

Menținerea gradului de acoperire a investițiilor sociale la >80% din comunitățile locale, în fiecare an

Drepturile omului

2.238 angajați instruiți

aproximativ 859 ore de instruire

Drepturile omului

Instruirea tuturor angajaților din Grupul OMV Petrom în domeniul drepturilor omului

Drepturile omului

Instruirea tuturor angajaților din Grupul OMV Petrom în domeniul drepturilor omului

Lanțul de aprovizionare

Lanțul de aprovizionare

11

audituri ale furnizorilor efectuate

Lanțul de aprovizionare

> 20

audituri ale furnizorilor, care acoperă subiecte de sustenabilitate

Furnizori noi

100%

examinați în funcție de criteriile ESG

 

Toți furnizorii noi examinați în funcție de criteriile ESG
obligatorii în timpul precalificării furnizorilor înainte de
stabilirea resurselor proiectelor (vs. 2022)

Toți furnizorii noi examinați în funcție de criteriile ESG
obligatorii în timpul precalificării furnizorilor înainte de
stabilirea resurselor proiectelor (vs. 2022)

Cheltuieli anuale cu furnizorii locali

82%

Cheltuieli anuale cu furnizorii locali

>85%

Cheltuieli anuale cu furnizorii locali

>85%

Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) susținute