Sustenabilitatea la OMV Petrom

Cum gestionăm sustenabilitatea

Strategia noastră 2030, publicată în 2021, arată angajamentul nostru de a ne transforma spre un viitor cu emisii reduse de carbon, cu sustenabilitatea integrată pe deplin în planurile noastre de afaceri. Demararea tranziției energetice în Europa de Sud-Est rămâne ambiția noastră strategică și nucleul eforturilor noastre de sustenabilitate. Acțiunile noastre de sustenabilitate se concentrează pe derularea de operațiuni responsabile, pe susținerea oamenilor și a comunităților și pe valorificarea inovației și a digitalizării.

 

Obiectivele Agendei ONU pentru Dezvoltare Durabilă 2030 sunt o parte integrantă a misiunii noastre de sustenabilitate, iar Cadrul de Sustenabilitate acoperă toate subiectele materiale relevante. Prioritatea lor pentru OMV Petrom a fost confirmată recent prin ajustarea analizei de materialitate efectuată în 2022 din perspectiva impactului asupra afacerii. În 2022 au fost elaborate angajamente clare, planuri de acțiune și ținte reînnoite, care se extind până în 2030, pentru a răspunde așteptărilor părților interesate: angajați, comunități, clienți, parteneri și acționari.

*Notă: În Cadrul de Sustenabilitate, responsabilitatea clienților și a produsului este abordată în prezent în cadrul temelor Sănătate, Siguranță și Securitate și Economie Circulară și Inovație.

Angajamentele strategice de sustenabilitate extinse până în 2030

OMV Petrom și-a comunicat obiectivele de reducere a emisiilor până în 2030 și ambiția de a atinge operațiuni Net Zero până în 2050. Țintele climatice pentru 2030 au fost completate în 2022 de angajamente și ținte pentru toate celelalte domenii de interes ale Cadrului de sustenabilitate, în timp ce progresul față de țintele 2025 asumate anterior este în continuare monitorizat.

Până în 2030, ne propunem să avem 60% din portofoliul nostru total alcătuit din produse cu emisii scăzute și zero, cu 35% din CAPEX susținând acest lucru. Un portofoliu sustenabil și mai diversificat va fi atins prin investiții în biocombustibili, mobilitate alternativă, producție de energie regenerabilă și noi tehnologii.

AspecteKPIȚinte 2030
Intensitatea
carbonului în
operațiuni
Reducerea intensității carbonului în procesul de exploatare și producție țiței & gaze (E&P)− 70%
Reducerea intensității carbonului în procesul de
rafinare a țițeiului
− 15%
Reducerea intensității carbonului în procesul de producție a
electricității
− 20%
Reducerea intensității carbonului la nivel de Grup− 30%
Reducerea intensității metanului în procesul de exploatare și producție țiței & gaze< 0,2%
Emisii absolute de
gaze cu efect de
seră
Scop 1 Zero ardere la faclă și ventilare de rutină0
Scop 1-2 Reducerea gazelor cu efect de seră− 30%
Scop 1-3 Reducerea gazelor cu efect de seră− 20%
Intensitatea
carbonului în
portofoliul nostru
Ponderea produselor cu emisii de carbon reduse
sau zero în portofoliul total de produse
~ 60%
Reducerea intensității nete de carbon în
aprovizionarea cu energie
− 20%

 

Până în 2030, vom continua să prioritizăm sănătatea și siguranța angajaților, clienților și partenerilor noștri. Ne concentrăm asupra eficienței resurselor și pe protecția mediului, acționând în același timp cu integritate și transparență. Managementul proactiv al riscului rămâne esențial pentru ca noi să împlinim Viziunea HSSE a OMV Petrom de „FĂRĂ Răniri – NICIO Pierdere”.

AspecteȚinte 2030
HSSE
Stabilizarea ratei totale a accidentelor înregistrate (TRIR) la sub 1,0 (per 1 mil ore lucrate)
Zero decese survenite în urma unui accident de muncă
Menținerea poziției de lider în ceea ce privește rata evenimentelor de siguranță a proceselor
Lanț de aprovizionare
Toți furnizorii verificați în funcție de criteriile ESG obligatorii în precalificarea furnizorilor înainte de acordarea proiectelor
Cheltuielile anuale cu furnizorii locali să fie de cel puțin 85% din cheltuielile totale pentru achiziții

 

Angajamentele noastre pentru 2030 includ construirea și păstrarea unei echipe talentate, diverse și implicate, continuând să avem un impact pozitiv în comunitățile noastre. OMV Petrom este dedicată fundamentelor unei tranziții juste, cu accent pe dialogul social și protecția, reținerea și/sau perfecționarea angajaților. OMV Petrom se angajează să construiască o forță de muncă diversă, o cultură incluzivă și o experiență plăcută a angajaților ca elemente esențiale ale succesului nostru.

AspecteȚinte 2030
Angajați
  • Creșterea ponderii femeilor la nivel de conducere la 35%
  • Creșterea numărului mediu de ore de instruire la minimum 30 de ore anual per angajat
  • Monitorizarea și menținerea nivelului de implicare al angajaților noștri
Relațiile Comunitare și
Drepturile Omului
  • Menținerea investițiilor sociale anuale la >80% din comunitățile locale
  • Instruirea tuturor angajaților OMV Petrom Grup în domeniul drepturilor omului

Ne angajăm să sprijinim dezvoltarea tehnologiei, cercetarea și inovarea pentru a stimula adoptarea de noi tehnologii în atingerea ambițiilor noastre de business și climă.

AspecteȚinte 2030
Inovație și Economie Circulară
  • 3,7 mld EUR vor fi investiți până în 2030 în oportunități de afaceri care implică emisii scăzute de carbon și zero, precum: biocombustibili, CC(U)S, mobilitate electrică, hidrogen cu emisii scăzute de carbon, fotovoltaice
  • 150 kt/an până în 2030 etanol de generația a doua produs din deșeuri agricole de proveniență locală
  • 450 kt/an până în 2030 motorină din surse regenerabile și combustibil sustenabil pentru aviație din materii prime durabile
  • Intenționăm să investim ~ 2 mld EUR în inovare și noi tehnologii, în principal în hidrogen și CC(U)S
Digitalizare (ambiție)
  • Derularea programelor pentru reducea amprentei de carbon, îmbunătățirii capacităților HSSE și a eficienței resurselor, împreună cu îmbunătățirea competențelor angajaților