Maparea Riscurilor de Sustenabilitate

Maparea riscurilor și oportunităților noastre de sustenabilitate

Un rezumat al riscurilor și oportunităților noastre potențiale (subiecte de risc sau oportunitate identificate), impactul potențial al acestora și acțiunile noastre de atenuare sau alte acțiuni ale managementului, structurate pe subiecte de sustenabilitate materiale, este prezentat, în anexă la acest raport.

 

Riscurile și oportunitățile relevante incluse au fost selectate în funcție de amploarea lor, utilizând impactul și probabilitatea, și a fost selectat cel puțin un exemplu relevant pentru fiecare subiect material pentru analiza noastră internă. Rezumatul include riscuri și oportunități pentru fiecare subiect material, efectele acestora și măsurile sau abordarea noastră pentru atenuarea riscului.

Risc/OportunitateDescrierea efectului (pozitiv sau negativ)
Oportunitate
 • Extinderea noilor soluții energetice
 • Generarea de noi fluxuri de venituri,
 • Valoarea pe termen lung pentru OMV Petrom și acționarii săi
 • Reducerea amprentei de carbon
Oportunitate
 • Utilizarea energiei regenerabile pentru operațiuni proprii
 • Reducerea emisiilor de GES din îmbunătățirea eficienței energetice și schimbările tehnologice
 • Creșterea și îmbunătățirea operațiunilor durabile în toată afacerea (reducerea amprentei de carbon, creșterea eficienței energetice)
 • Costuri mai mici ale energiei electrice și ale emisiilor de CO2 (ETS)
 • Îmbunătățirea reputației
 • Sursele regenerabile de energie vor reduce intensitatea de carbon a produselor din portofoliul companiei noastre.
Oportunitate
 • Utilizarea captării și stocării carbonului
 • Reducerea amprentei de carbon
 • Beneficii semnificative pentru mediu
 • Potențială nouă linie de afaceri
Risc/OportunitateDescrierea efectului (pozitiv sau negativ)Atenuare/ Abordare
Risc
 • Imposibilitatea reducerii emisiilor de la arderea la faclă, ventilarea de rutină și fugitive
 • Sancțiuni din partea autorităților de reglementare
 • Reacții negative din partea părților interesate (efect limitat)
 • Daune aduse reputației
 • Potențiale daune aduse mediului
 • Proceduri privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Schemei UE de comercializare a emisiilor (EU-ETS);
 • Monitorizarea intensității carbonului la nivel de companie în mod sistematic, raportare internă trimestrială a emisiilor.
 • Programul de management al carbonului în E&P
Risc
 • Scurgeri, deșeuri și managementul apei – probleme de conformare cu cerințele de mediu
 • Poluarea solului, a apelor de suprafață sau a apelor subterane, a aerului
 • Perturbări în comunitate – zgomot, mirosuri, lumină
 • Deteriorarea reputației companiei
 • Costuri de mediu din eventuale daune, amenzi
 • Sistem de management de mediu ISO 14001 – implementat
 • Gestionarea corectă a bugetului și a proiectelor de conformare
 • Proceduri de operare și mentenanță bazate pe nivelul de risc
 • Pregătire și intervenție de urgență
 • Asigurări pentru pierderi survenite la terți
 • Evaluări ale riscurilor de mediu
Risc
 • Furturi de produse petroliere, componente de infrastructura
 • Impact financiar din cauza întreruperii producției, pierderea de echipament operaționale/ produs petrolier
 • Risc de siguranță aferent care poate duce la rănirea terților
 • Poluarea mediului (după tentativă de furt)
 • Impact reputațional
 • Răspundere juridică datorată eventualelor neconformități cu legislația
 • Rănirea personalului din cauza interferenței cu autorii furtului
 • Corporate Security & Resilience gestionează în prezent servicii de securitate pentru toate locațiile Grupului OMV Petrom din România
 • Standarde de la OMV au fost încorporate în Petrom SOW
 • Contracte cadru pentru serviciile de securitate
 • Politică de toleranță zero pentru furt
 • Protocoale cu MAI
 • Monitorizare continuă a noilor soluții de către HQ Security
 • Concept de securitate axat pe tehnologie
 • Dezvoltarea ISS
 • Securitate tehnică standardizată prin ISS
 • Proiecte CR&SA
 • Înlocuirea agenților de securitate cu tehnologie
 • Instrument automat de raportare a incidentelor de securitate
 • Cadru de evaluare a riscurilor de securitate
 • Centrul de operațiuni de securitate (SOC) este operațional
 • Implementarea programului de management al incidentelor de securitate

 

Risc/OportunitateDescrierea efectului (pozitiv sau negativ)Atenuare/ Abordare
Risc
 • Lipsa de susținere pentru țintele climatice ale OMV Petrom Group
 • Pierderea ponderii investitorilor SRI
 • Scăderea ratingului ESG
 • Risc reputațional (risc de imagine)
 • Impact financiar (de exemplu, mecanismele UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon)
 • Obiective de achiziții sustenabile în vigoare
 • Creșterea angajamentului cu furnizorii pe teme de gestionare a carbonului prin CDP Supply Chain
 • Creșterea transparenței privind amprenta de carbon a bunurilor și serviciilor achiziționate prin raportarea gestionării carbonului (Scope 3 al bunurilor și serviciilor achiziționate) în Power BI
Risc
 • Daune reputaționale legate de subiectele ESG din lanțul de aprovizionare (de exemplu, schimbări climatice, încălcări ale drepturilor omului, etică în afaceri, practici de muncă necorespunzătoare)
 • Risc reputațional:
  • Impact asupra afacerii (pierderea clienților)
  • Continuitatea afacerii (de exemplu, dacă un furnizor este blocat și nu poate continua să funcționeze, acest lucru are un impact asupra continuității afacerii noastre)
 • Consecințe pentru OMV Petrom:
  • Răspunderea juridică în caz de complicitate directă
  • Daune reputaționale
  • Moral scăzut al angajaților
  • Calitate scăzută a produselor și serviciilor livrate
 • Efectuarea de audituri și evaluări ale furnizorilor ca parte a programului „Împreună pentru sustenabilitate”
 • Includerea performanței de sustenabilitate în criteriile de selecție
 • Instruire angajaților (accent pe țările cu risc ridicat)
 • Verificarea drepturilor omului într-o țară înainte de lansarea operațiunilor în acea țară; pe lângă evaluările periodice ale drepturilor omului în țările noastre de operare, se iau în considerare aspecte legate de dreptul muncii
 • Aspecte privind drepturile omului (inclusiv drepturile muncii) incluse în faza de precalificare și de audituri ale furnizorilor / contractorilor
 • Evaluări ESG ale furnizorilor realizate cu
 • EcoVadis
 • Audituri TfS
 • Codul de conduită include drepturile muncii

 

Risc/OportunitateDescrierea efectului (pozitiv sau negativ)Atenuare/ Abordare
Risc
 • Integritatea activelor onshore și siguranța procesului
 • Rănirea/decesul unei terțe persoane
 • Oprirea temporară a furnizării de gaze către populație
 • Daune reputaționale aduse companiei în mass-media
 • Daune materiale
 • Campanie de conștientizare a riscurilor
 • Lecții învățate (incidente interne sau experiență în industrie)
 • Întreținere preventivă
 • Programe de evaluare a integrității
 • Plan de management al coroziunii – elaborat
 • Sistem de management al integrității conductelor în vigoare
 • Campanie de conștientizare pentru comunități
Risc
 • Integritatea activelor offshore și siguranța procesului
 • Pierdere de vieți omenești (până la 120 persoane)
 • Pierderea activelor (distrugerea structurilor offshore și a instalațiilor)
 • Costuri pentru lucrări de abandonare
 • Deversare majoră de petrol (poluare)
 • Imagine publică negativă semnificativă cu impact potențial asupra vânzărilor
 • Daune reputației OMV Petrom ca operator competent
 • Pierdere de producție (fără reconstrucție a instalațiilor)
 • Urmărire penală în temeiul legilor românești și penalități/amenzi (transpunerea Directivei de siguranță Offshore în legislația română)
 • Campanie de conștientizare a riscurilor
 • Lecții învățate (incidente interne sau experiență în industrie)
 • Întreținere preventivă
 • Programe de evaluare a integrității
 • Plan de management al coroziunii – elaborat
 • Sistem de management al integrității conductelor în vigoare
 • Campanie de conștientizare pentru comunități
Risc
 • Integritatea activelor și siguranța procesului (incident potențial de explozie de nori de vapori în rafinărie)
 • Daune maxime estimate în unitatea de proces cauzate de o explozie
 • Distrugerea prin incendiu și explozie a echipamentelor (daune asupra proprietății)
 • Pierderi financiare generate de întreruperea activității
 • Impact asupra mediului (emisii toxice, inclusiv amenzi)
 • Decese și răniri ale angajaților (aprox. 10 persoane) și răniți (aprox. 20 persoane)
 • Daune reputaționale
 • Program de inspecție
 • Întreținere bazată pe ierarhia riscurilor
 • Proceduri de operare și de urgență
 • Măsuri de diminuare a riscurilor: operator disponibil 24/7, detectoare de gaz și măsurători
 • Revizii frecvente
 • Programe de training
 • Măsuri HAZOP efectuate (măsuri din analiza de risc privind posibilele surse de scăpări de gaz și surse de aprindere)
 • Măsuri aferente din studiul QRA
 • Asigurare de răspundere civilă; asigurare în caz de întrerupere a activității și asigurare pentru daune materiale
 • Asigurare de viață pentru angajați
 • Planuri și exerciții de urgență (cu colaborarea autorităților responsabile cu stingerea incendiilor)
Oportunitate
 • Siguranța contractorilor și furnizorilor – cerințele OMV Petrom definite pentru integrarea aspectelor de bună practică SSM în toate fazele ciclului de viață al contractelor și managementul contractorilor care să îmbunătățească reglementările legale locale de siguranță
 • Reputație de partener puternic într-un mediu mai sigur
 • Cunoașterea împărtășită rămâne în cadrul comunității locale și crește siguranța și conștientizarea despre mediu în rândul comunităților, conducând la un impact pozitiv asupra mediului și societății.
 • Pentru îmbunătățirea performanței SSM a contractorilor OMV Petrom:
  • cerințele SSM în SOW
  • precalificarea SSM a contractorilor
  • SSM face parte din auditurile de capabilitate.
  • cerințele SSM ca anexă la contract
  • document de legătură SSM
  • instruirea SSM, instruiri comune, forumuri și ateliere, inspecții comune, întâlniri periodice
  • auditurile sistemului de management al SSM al contractorilor, inspecții etc.
  • organizarea grupurilor de lucru comune (OMV-OMV Petrom – Borealis) pe domenii specifice de interes legate de activitățile contractorilor
Risc și Oportunitate
 • Nerespectarea standardelor tehnice și calitative existente pentru produsele noastre – Gestionarea satisfacției clienților și reducerea riscurilor pentru sănătatea și siguranța consumatorilor și pentru mediu
 • Deteriorarea reputației
 • Răspunderea financiară față de clienți
 • Pierderea clienților
 • Reclamațiile clienților
 • Implementarea standardelor pentru produse
 • Elaborarea specificațiilor tehnice pentru combustibili
 • Întâlniri periodice ale Consiliului de Calitate
 • Auditarea periodică a partenerilor
 • Dispozitive anti contaminare și e-sealing
 • Efectuarea lunară a controlul calității în stațiile de carburanți
 • Campanii active de fidelizare a clienților

 

Risc/OportunitateDescrierea efectului (pozitiv sau negativ)Atenuare/ Abordare
Risc
 • Nerespectarea principiilor Codului de Etică (Etica în afaceri, comportament anticorupție și anti-competiție)
 • Deteriorarea reputației care poate duce la retragerea partenerilor de afaceri și dificultăți de accesare a liniilor de credit
 • Suspendarea activității și amenzi; daune contractuale
 • Scăderea prețului acțiunilor
 • Folosirea greșită a resurselor companiei și direcționarea necorespunzătoare a fondurilor
 • Pedeapsa cu închisoarea pentru oferire/ luare de mită și infracțiuni conexe
 • Reguli interne în vigoare: Codul de etică în afaceri a intrat în vigoare la 1 iulie 2012 și a fost revizuit în octombrie 2015, mai 2018, iulie 2019 și decembrie 2022 conținând reguli privind cadourile și ospitalitatea, divulgarea conflictului de interese, delapidarea, donațiile, spălarea banilor
Risc
 • Încălcări ale regulilor Consiliului Concurenței (abuz de poziție dominantă, carteluri)
 • Lipsa de conștientizare internă cu privire la principiile relevante ale concurenței ar putea cauza încălcarea neintenționată a acestora
 • Amenzi între 3% și 10% din cifra de afaceri a companiei
 • Deteriorarea reputației
 • Reclamații privind daunele aduse terților
 • Efort semnificativ necesar acțiunilor de apărare
 • Acuzații penale împotriva conducerii în caz de intenție frauduloasă
 • Program de conformare: instruire continuă, linii directoare anti-competiție, consultanță privind subiecte sensibile etc.
 • Campanii de conștientizare
 • Consultanță privind politicile/ strategiile de piață și deciziile ad-hoc relevante
 • Verificarea juridică a contractelor

 

Risc/OportunitateDescrierea efectului (pozitiv sau negativ)Atenuare/ Abordare
Risc
 • Atragerea și retenția talentelor – Pierderea capitalului uman/roluri de nișă
 • Roluri cheie neocupate sau rămase vacante, cu perioade de preaviz scurte rezultând în scăderea performanței companiei
 • Dezvoltarea de noi proiecte în vederea pregătirii tinerilor studenți pentru școlile de meserii din diverse specialități pentru industria petrolului și gazelor – precum Școala Profesională
 • Adaptarea de noi strategii pentru a atrage și reține competențe cheie și roluri cheie în companie
Risc
 • Atragerea și retenția talentelor – Risc de incapacitate de a atrage talente
 • Roluri cheie neocupate sau rămase vacante, cu perioade de preaviz scurte rezultând în scăderea performanței companiei
 • Deteriorarea reputației OMV Petrom de angajator atractiv
 • Model de afaceri și roluri cheie noi de definit
 • Dezvoltarea de noi proiecte în vederea pregătirii elevilor pentru școlile de meserii, în diverse specialități necesare industriei petrol și gaze – învățământ vocațional, programul de absolvenți
Risc
 • Implementarea proiectelor de afaceri (de exemplu, proiecte de restructurare și externalizare)
 • Întârzieri în implementarea proiectelor
 • Blocarea proiectelor de business (proiecte de restructurare/ outsourcing)
 • Anticiparea constantă a oricăror riscuri aferente
 • Menținerea și îmbunătățirea păcii sociale și dialogului (informarea/ consultarea acestora asupra fiecărui proiect)
Risc
 • Scăderea atractivității industriei, conducând la un număr limitat de angajați
 • Roluri cheie neocupate sau rămase vacante, cu perioade de preaviz scurte rezultând în scăderea performanței companiei
 • Adaptarea de noi strategii pentru a atrage și reține competențe cheie și roluri cheie în companie
Risc
 • Libertatea de asociere – negocieri colective neconcludente
 • Conflict colectiv de muncă, inclusiv grevă (în absența unui rezultat valid al negocierilor colective)
 • Imprevizibilitate în relațiile de muncă
 • Identificare soluții pentru a ajunge la un acord
 • Implicarea sindicatul reprezentativ în negociere ca partener, nu din poziția opusă
Risc
 • Implicarea limitată a angajaților în învățarea online
 • Rezultate mai slabe dpdv eficiență, impact asupra productivității legate de învățarea online
 • Abordări mixte
 • Implicarea angajaților în învățarea activă
 • Ore dedicate pentru învățarea online în timpul orelor de lucru
 • Diferențierea instruirii în funcție de competențele relevante și nevoile de dezvoltare
 • Oportunități frecvente pentru angajați de a-și folosi noile cunoștințe sau abilități
 • Sesiuni de transfer al informațiilor
 • Feedback imediat și direcționat

 

Risc/OportunitateDescrierea efectului (pozitiv sau negativ)Atenuare/ Abordare
Risc
 • Neîndeplinirea așteptărilor comunităților locale în ceea ce privește beneficiile economice.
 • Perturbații produse în zonele locuite din apropierea amplasamentelor noastre operaționale (conducte de gaze, poluarea aerului, deversări, alte noi proiecte strategice)
 • Consecințe pentru comunități: creșterea numărului de nemulțumiri/tulburări sociale, creșterea șomajului, oportunități economice limitate, calitatea vieții
 • Consecințe pentru OMV Petrom: Daune reputaționale, pierderea licenței sociale de operare, oportunități economice limitate, întârzieri de producție, probleme de securitate
 • Proceduri de operare și de urgență
 • Programe eficiente de instruire și inspecție
 • Sistem închis de golire rapidă în instalația de cocsare, demolarea și construirea unor rezervoare noi de toluen și benzen la Petrobrazi
 • Mentenanța bazată pe nivelul de risc
 • Programul Retro-HAZOP și studiu QRA
 • Asigurări pentru pierderile terților
 • Înlocuirea conductelor vechi de gaz și instalarea unor echipamente speciale
 • Planul de management al coroziunii elaborat și implementat
 • Sistem de management al integrității conductei în vigoare – evaluare semi-cantitativă a riscului
 • Patrulări de rutină la conducte
 • Proiecte CSR, implicarea comunității, campanii de comunicare privind siguranța
 • Mecanism eficient privind gestionarea reclamațiilor
 • Planuri de implicare a comunității si părților interesate

 

Risc/OportunitateDescrierea efectului (pozitiv sau negativ)Atenuare/ Abordare
Risc
 • Politicile privind drepturile omului în legătură cu activitățile de afaceri ale OMV Petrom
 • Consecințele pentru părțile interesate: drepturi limitate privind libertatea de opinie și de exprimare, discriminare
 • Consecințe pentru OMV Petrom: prejudiciu reputațional, răspundere legală în caz de încălcare, amenzi
 • Includerea drepturile omului în evaluările impactului social și în planurile de implicare socială
 • Concentrarea pe aspectele privind drepturile omului a tuturor auditurilor sistemului de management al SSM și includerea unui expert în drepturile omului în unele dintre aceste audituri
 • Creșterea comunicării / educației cu contractorii pe teme legate de drepturile omului, prin comunicări scrise sau în întâlniri trimestriale etc.