Dialogul cu părțile interesate

Dialogul cu părțile interesate

Am menținut angajamentul de a ne respecta paleta vastă de părți interesate atât printr-o comunicare transparentă, cât și prin dialog deschis pentru dezvoltarea unor relații reciproc avantajoase. Efectuăm evaluări sociale pentru proiectele noastre și, concomitent, ne angajăm în dialog și sprijin pentru comunitățile în care activăm. De asemenea, am continuat să oferim sprijin profesional instituțiilor statului împreună cu asociațiile industriale din domeniul energiei și petrolului. Preocupările investitorilor cu privire la aspectele ESG sunt abordate prin conversații individuale sau întâlniri de grup, participări la evenimente externe, precum și implicare activă la evenimente cu părți interesate cheie, grupuri de lucru și discuții comune în cazul parteneriatelor. Implicarea constantă a angajaților noștri este, de asemenea, prioritară. În 2022, au fost organizate peste 40 de întâlniri între membrii Directoratului și diverse grupuri de angajați.

 

Conducerea OMV Petrom este conștientă de datoria sa fundamentală de a reprezenta și promova interesele acționarilor și își recunoaște responsabilitatea pentru performanța și activitățile Companiei prin Dialog cu acționarii, care în 2022 a inclus următoarele:

 • Pentru a menține prezența activă pe piețele de capital locale și internaționale, conducerea Companiei și echipa de Relații cu Investitorii (IR) au participat la conferințe și au organizat întâlniri cu analiști și investitori.
 • Pentru a informa în mod regulat investitorii și analiștii cu privire la performanța operațională, financiară, implementarea strategiei și a planurilor trimestriale, conducerea Companiei a participat la conferințe și întâlniri cu reprezentanți ai fondurilor de investiții.

 

Dialogul cu sindicatele este esențial în menținerea echilibrului social al Companiei noastre. Prin urmare, ne-am continuat efortul de a lucra constructiv cu reprezentanții angajaților. Atingerea unor soluții reciproc satisfăcătoare este scopul nostru. Dialogul cu sindicatele pentru a găsi abordări comune a continuat să joace un rol important în procesul decizional.

Grupuri de părți
Interesate
Exemple de angajamente
Furnizori &
Contractori
 • Negocieri și contracte
 • Audituri și evaluări ale furnizorilor
 • Întâlniri cu furnizorii
 • Raportare cu privire la proiectele comune
Societăți mixte și alți
parteneri de afaceri
 • Întâlniri din industrie
 • Contracte
 • Participarea la grupuri de lucru
Competitori &
Companii de
Petrol și Gaze
 • Întâlniri din industrie
 • Contracte
 • Participarea la grupuri de lucru
ONG-uri/ONP-uri
 • Proiecte sociale
 • Sponsorizări și donații
 • Dialog cu părțile interesate și mecanisme de reclamații
Clienți
 • Campanii de publicitate/comunicare
 • Evenimente
 • Activități de implicare în cadrul stațiilor de distribuție
 • Buletin informativ
Organizații de
educație,
știință și cercetare
 • Proiecte comune cu parteneri din industrie, organizații științifice, școli și universități
 • Conferințe și prelegeri
 • Proiecte de sustenabilitate
 • Activități de branding ale angajatorilor
Participanți la piața
de capital
 • Rapoarte și prezentări periodice
 • Caravane
 • Adunări generale ale acționarilor
 • Conferințe cu investitorii
Grupuri de părți
Interesate
Exemple de angajamente
Asociații/ Rețele
 • Rapoarte și prezentări periodice
 • Caravane
 • Adunări generale ale acționarilor
 • Conferințe
 • Întâlniri/ Dezbateri
 • Ateliere/Conferințe
Mass-media
 • Comunicate de presă
 • Conferințe/Evenimente
 • Interviuri
 • Ateliere
Autoritățile
guvernamentale/
centrale
 • Participarea la întâlniri
 • Managementul relațiilor
 • Raportare periodică (conform prevederilor legislației)
Comunitatea
Locală
 • Proiecte de sustenabilitate
 • Sponsorizări și donații
 • Mecanisme de reclamații
 • Întâlniri pentru proiecte de afaceri
 • Dezbateri publice
 • Evenimente organizate de primării
Angajați
 • Evenimente periodice cu membrii Directoratului
 • Platforma internă online a companiei
 • Buletin informativ intern
 • Blog intern
 • Sondaje
 • Dialoguri constante prin sindicatele