Materialitatea si părțile interesate

Raportarea materialității

La fiecare 3 ani, la OMV Petrom se desfășoară un proces amplu de consultare cu părțile interesate externe și interne pentru a identifica noi subiecte materiale pentru Raportul de sustenabilitate și pentru a determina noi priorități de sustenabilitate. De la ultimul nostru proces complet din 2020, ne-am monitorizat și actualizat în mod regulat prioritățile. Mai multe informații despre procesul la scară largă de consultare și analiză efectuat sunt incluse în Raportul nostru de sustenabilitate 2020 și pe site-ul nostru.

 

Pentru anul de raportare 2022 a fost derulată o consultare internă simplificată, iar actualizarea analizei de materialitate a fost efectuată în urma unei serii de interviuri cu reprezentanții conducerii în efortul nostru de a monitoriza factorii interni și externi care ne pot influența prioritățile de sustenabilitate. Actualizarea a vizat impactul asupra activității OMV Petrom, incluzând date rezultate din cercetări recente din literatura de specialitate referitoare la materialitatea subiectelor la nivel sectorial și non-sectorial. În acest scop, pentru consultare prin interviuri reprezentanții managementului au fost selectați pe baza următoarelor criterii: influența majoră sau contribuția activă la definirea Cadrului de Sustenabilitate în cadrul Strategiei de Afaceri 2030 sau implicarea în monitorizarea rezultatelor. Ca urmare, următoarele funcții cheie la OMV Petrom au fost identificate ca părți interesate cheie pentru consultarea internă pentru revizuirea materialității și raportarea de sustenabilitate a exercițiului financiar 2022: CEO, CFO, E&P, R&M, G&E, Departamentul Oameni și Cultură, Departamentul HSSE și Departamentul Relații cu Investitorii. Fiecare manager de nivel superior al OMV Petrom a răspuns la un set de întrebări legate de materialitatea subiectelor, din perspectiva riscului financiar și a oportunității impactului afacerii, pe termen scurt, mediu sau lung. Interviurile, realizate în octombrie 2022, s-au concentrat pe reevaluarea internă a materialității financiare a subiectelor materiale, iar rezultatele consultării și analizei au fost prezentate Comitetului Executiv al OMV Petrom pentru luare la cunoștință.

 

Aspectele materiale conțin o serie de aspecte subiacente pentru a facilita procesul de raportare și armonizarea cu Cadrul de sustenabilitate din cadrul Strategiei 2030. Categoriile de aspecte materiale de importanță majoră pentru părțile interesate și OMV Petrom sunt prezentate în tabelul revizuit de mai jos, iar performanța pe fiecare subiect și aspecte subiacente este dezvăluită în prezentul Raport. Directoratul OMV Petrom a revizuit și a luat la cunoștință lista categoriilor de aspecte materiale.

Lista categoriilor de aspecte materiale

Mediu

1. Schimbări climatice și tranziția energetică

Social

2. Sănătate, Siguranță, Securitate

3. Angajați

Guvernanță

4. Principiile de Afaceri și Impacturi Economice

Mediu

5. Mediu

Social

6. Responsabilitatea pentru produse și față de client

7. Relațiile Comunitare și Drepturile Omului

Guvernanță

8. Lanțul de aprovizionare

Mediu

9. Inovație și Economie Circulară