Performanța Economică

Unitate 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Profit/(pierdere) înainte de impozitare mil.lei 12.056 3.398 1.479 4.277 4.914 2.904 1.052
Venituri din vânzări mil.lei 61.344 26.011 19.717 25.485 22.523 19.435 12.594
Capitalizarea totală mil.lei 26.171 28.265 20.59 25.32 16.937 16.2 14.784
Cantitatea de produse furnizate/vândute Unitate 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Vânzări totale de produse rafinate Rafinare și Marketing mii t 5.522 5.339 4.993 5.462 4.987 5.073 4.932
din care Benzină mii t 1.389 1.283 1.291 1.31 1.208 1.249 1.297
Motorină mii t 2.907 2.789 2.518 2.702 2.494 2.434 2.409
Kerosene/combustibil de aviație mii t 259 164 126 289 275 279 251
Păcură și bitum mii t 203 315 329 342 267 276 282
din care vânzări cu amănuntul mii t 3.043 2.944 2.619 2.847 2.743 2.703 2.561
Volumul total de vânzări hidrocarburi din Explorare și Producție mil. bep 41,72 44,96 50,3 52,1 54,3 57,8 59,9
Volumele de vânzări de gaze naturale TWh 46,1 48,9 57 54,8 47,3 51,4 43,9
Producția netă de energie electrică TWh 5 4,8 4,2 3,4 3,8 2,7 2,9
Valoarea economică directă generată (VEDG) mil.lei 63.369 26.355 20.441 26.04 22.898 19.825 17.224
Valoarea economică distribuită (VED) mil.lei 58.008 25.215 20.941 23.979 19.813 18.17 16.188
Valoarea economică reținută mil.lei 5.361 1.139 -500 2.061 3.085 1.655 1.036
Asistență financiară din partea Guvernului Unitate 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Facilități fiscale (în principal pentru profit reinvestit) mil.lei 33 56 35 9 9 14 13
Credite fiscale (în principal sponsorizări) mil.lei 244 66 47 81 38 25 24
Alte beneficii financiare mil.lei 26 17 13 10 8 8 9
Subvenții pentru investiții mil.lei 0 1 0 0 103 81 203
Unitate 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Total rezerve dovedite la data de 31 decembrie mil. bep 380 419 473 504 532 566 606
Producția totală de hidrocarburi, din care mil. bep 43,49 47,21 52,98 55,35 58,3 61,18 63,74
producție țiței și condensat mil. bep 20,9 23,05 25,51 26,12 26,78 27,33 29,15
producție gaze naturale mld. m3 3,45 3,70 4,21 4,47 4,83 5,18 5,29