Performanța de Mediu

Energia Unitate 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Consumul de energie PJ 44,19 44,77* 43,90 43,10 45,1 43,3 45,75
Consumul de combustibil în cadrul organizației PJ 60,20 60,35 57,15 n.r. n.r. n.r. n.r.
Consumul de energie electrică PJ 1,28 1,06* 1,18 n.r. n.r. n.r. n.r.
Consumul de energie pentru încălzire, răcire și generare de abur TJ 70,64 103,2 100,3 n.r. n.r. n.r. n.r.
Energie electrică vândută PJ 17,9 16,6 14,2 n.r. n.r. n.r. n.r.
* Datele privind consumul de energie și consumul de energie electrică pentru 2021 au fost actualizate din cauza unei erori de calcul.
n.r. = neraportat
Consumul de energie în afara organizațieiUnitate20222021202020192018
Energie totală vândută PJ380,9365391,7411,6367,9
din surse neregenerabilePJ372,4356,8384,2403,8362,1
din care combustibili vânduți PJ326,3331,4356,8373,2331,4
din care energie electrică vândută PJ46,125,527,430,630,7
din care energie pentru încălzirePJ00000
din care energie pentru răcirePJ00000
din care energie pentru generare de aburPJ00000
din surse regenerabilePJ8,48,17,57,95,8
Emisiile de GESUnitate2022202120202019201820172016
GES (directe, scop 1) mil. t CO2eq3,934,044,184,424,553,994,40
din care din activități din Upstreammil. t CO2eq1,021,221,582,092,162,022,32
din care din activități din Downstreammil. t CO2eq2,912,822,602,342,391,982,07
CO2mil.t3,673,643,543,403,613,183,29
N2Ot18192021242324
CH4t9.9515.90925.38440.28637.36132.04844.304
GES (indirect, scop 2) mil. t CO2eq88729445805758
GES (indirect, scop 3) mil. t CO2eq23,0323,3324,7426,0623,24n.rn.r
Alte emisii in aerUnitate2022202120202019201820172016
SO2t926589614613572630679
NOxt3.3052.9153.0543.2113.5843.293.218
Compuși organici volatili nemetanici (NM-VOC) (NM-VOC)t4.7663.1143.5865.085.3645.3586.958
Emisii de pulberit64646264596263
Gaze arse la faclă și ventilateUnitate2022202120202019201820172016
Hidrocarburi arse la faclăt19.21821.37916.93327.62739.22638.66722.189
Hidrocarburi ventilatet1216.19526.36842.50639.40531.34848.233
Volumele de gaze faclă și ventilate în Upstream sunt calculate conform protocoalelor interne și se bazează pe bilanţul masic. Dacă este necesar, sunt efectuate verificări de rutină și calibrări ale volumelor calculate. Datele se pot modifica pe baza rezultatelor acestor verificări și sunt consolidate anual.
Intensitatea GES a operatiunilor Petrom Unitate 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Intensitatea GES în Upstream t CO2 eq/tep 168 186 214 270 266 237 263
Intensitatea GES în rafinăria Petrobrazi t CO2 eq/t țiței 246 234 246 247 254 240 251
Intensitatea GES în CCPP t CO2 eq/ MWh 352 355 359 361 356 359 366
Indicele de intensitate GES în OMV Petrom % (față de anul precedent) -1,4 -5,6 -7 0,5 6,7 -6,3 -5,9
Apa și Apa Uzată Unitate 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Apă extrasă
Apă extrasă megalitri 53.161 56.347 59.362 17.93 18.29 16.75 17.59
din care apă subterană megalitri 4.54 5.348 5.7 5.78 5.19 7.08 6.6
din care apă dulce ( ≤1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 4.54 5.25 5.438 n.r n.r n.r n.r
din care alte tipuri de apă (>1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 0 98 262 n.r n.r n.r n.r
din care apă de suprafața megalitri 10.694 10.568 11.36 11.05 11.84 8.45 9.73
din care apă dulce ( ≤1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 10.694 10.568 11.36 n.r n.r n.r n.r
din care alte tipuri de apă (>1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 0 0 0 n.r n.r n.r n.r
din care apă din sistemele publice de alimentare cu apă megalitri 992 961 851 1.1 1.26 1.22 1.26
din care apă dulce ( ≤1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 992 961 851 n.r n.r n.r n.r
din care alte tipuri de apă (>1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 0 0 0 n.r n.r n.r n.r
din care apă de mare megalitri 7 10 8 n.r n.r n.r n.r
din care apă de produsă megalitri 36.928 39.46 41.443 n.r n.r n.r n.r
Apă extrasă pe surse din toate zonele cu stres de apă megalitri 191 510 n.r n.r n.r n.r
din care apă din subteran megalitri 0 98 262 n.r n.r n.r n.r
din care apă dulce ( ≤1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 0 0 0 n.r n.r n.r n.r
din care alte tipuri de apă (>1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 0 98 262 n.r n.r n.r n.r
din care apă de suprafața megalitri 0 0 0 n.r n.r n.r n.r
din care apă dulce ( ≤1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 0 0 0 n.r n.r n.r n.r
din care alte tipuri de apă (>1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 0 0 0 n.r n.r n.r n.r
din care apă din sistemele publice de alimentare cu apă megalitri 0 18 49 n.r n.r n.r n.r
din care apă dulce ( ≤1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 0 18 49 n.r n.r n.r n.r
din care alte tipuri de apă (>1.000 mg/l total solide dizolvate) megalitri 0 0 0 n.r n.r n.r n.r
din care apă de mare megalitri 0 0 0 n.r n.r n.r n.r
din care apă produsă megalitri 0 75 199 n.r n.r n.r n.r
Apă consumată megalitri 44.169 46.332 49.632 n.r n.r n.r n.r
Apa totală consumată din toate zonele cu stres de apă megalitri 0 187 322 n.r n.r n.r n.r
Apa reciclată și refolosită megalitri 310.305 313.206 311.797 n.r n.r n.r n.r
Apă deversată
Apa totală deversată în toate zonele pedestinație megalitri 8.992 10.015 9.73 n.r n.r n.r n.r
din care în apa de suprafața megalitri 8.302 9.11 9.038 n.r n.r n.r n.r
din care în apa subterană megalitri 0 0 0 n.r n.r n.r n.r
din care în apa de mare megalitri 10 8 8 n.r n.r n.r n.r
din care la terti megalitri 680 897 684 n.r n.r n.r n.r
Apa totală deversată în toate zonele cu stres de apă megalitri 0 4 11 n.r n.r n.r n.r
Apă deversată – calitate
Hidrocarburi (țiței) deversate t 1 3 12 6 8 14 13
Intensitatea apei dulci extrase în operațiunile OMV Petrom Unitate 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Intensitatea apei dulci în Explorare și Producție mc/tep 0,62 0,67 0,57 0,61 0,66 0,71 0,71
Intensitatea apei dulci în Rafinare și Marketing mc/t materie primă 1,74 1,71 2,16 2,10 2,26 1,74 1,82
Intensitatea apei în Centrale electrice mc/MWh 0,92 0,92 0,98 1,02 0,97 1,04 1,12
Indicele de intensitate a apei dulci în OMV Petrom % -1,02 -6,54 -0,2 -4,7 11,5 -3,3 -6,2
Deșeuri Unitate 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Total deșeuri t 665.42 605.172 537.855 527.928 430.431 367.205 812.36
din care deșeurile nepericuloase t 382.817 272.015 158 233.815 186.643 149.483 568.419
din care deșeurile nepericuloase pentru depozitare finală t 71.31 34.718 49.599 81.666 36.656 18.5 99.091
din care deșeurile nepericuloare pentru valorificare t 311.432 230.395 97.74 124.58 132.54 123.347 405.893
din care deșeurile nepericuloase pentru incinerare t 72 969 210 23.81 678 91 173
din care deșeurile nepericuloase pentru alte modalități de eliminare t 3 5.933 10.45 3.755 16.769 7.545 63.262
din care deșeurile periculoase t 282.603 333.157 379.855 294.113 243.788 217.722 243.941
din care deșeurile periculoase pentru depozitare finală t 5.683 4.302 6.831 48.832 51.97 37.651 39.769
din care deșeurile periculoare pentru valorificare t 200.635 269.543 314.964 158.543 64.538 51.566 97.861
din care deșeurile periculoase pentru incinerare t 11.154 11.656 13.786 892 2.393 4.38 11.053
din care deșeurile periculoase pentru alte modalități de eliminare t 65.131 47.656 44.274 85.846 124.887 124.125 95.258
Deșeuri direcționate la eliminare t 153.354 105.235 125.15 244.805 233.353 192.292 308.606
Deșeuri deviate de la eliminare t 512.067 499.937 412.705 283.123 197.078 174.913 503.754
Rata de valorificare a deșeurilor % 77 83 77 53 46 48 62
ScurgeriUnitate2022202120202019201820172016
Scurgerinumăr2.1962.1422.2672.0122.1642.3752.105
din care majore (de exemplu, nivel de severitate de la 3 la 5)număr1201201
din care minore (de exemplu, nivel de severitate sub 3)număr2.1952.142.2672.0112.1622.3752.104
Volumul de scurgerilitri224.20648.76131.90854.19535.44251.4997.59

 

Cheltuieli de protecția mediului Unitate 2022 2021 2020 2019 2018* 2017 2016
Cheltuieli de protecția mediului, cu excepția amortizării mil. EUR 317,43 103,93 70,48 124,29 96,87 103,69 n.r.
Investiții de mediu pentru activele puse în funcțiune mil. EUR 30,01 28,59 36,26 45,82 59,43 29,39 n.r.
Numărul de reclamații privind impacturile de mediuUnitate2022202120202019201820172016
Numărul total de reclamațiinumăr7017867379069491.0461.469
Compensație pentru contaminarea terenurilor – Persoane fizicenumăr274377298380463573679
Compensație pentru contaminarea terenurilor – Persoane juridicenumăr991823292833