Conținutul GRI Index

Informații generale

Standardele GRI – Indicatori generali
Localizare în Raport
2-1 Detalii despre organizație
2-2 Entități incluse în raportarea de sustenabilitate a organizației
 • Profilul raportului
2-3 Perioada și frecvența de raportare și informații de contact
 • Profilul raportului
2-4 Reiterarea informațiilor
 • Profilul raportului
2-5 Verificare externă
2-6 Activități, lanț valoric și alte relații de afaceri
2-7 Angajați
2-8 Lucrători care nu sunt angajați
2-9 Structura și componența conducerii organizației
2-10 Nominalizarea și selecția conducerii organizației
2-11 Cea mai înaltă poziție de conducere a organizației
2-12 Rolul conducerii organizației în supravegherea managementului impactului
2-13 Delegarea responsabilității pentru managementul impacturilor
2-14 Rolul conducerii organizației în raportarea de sustenabilitate
2-15 Conflicte de interese
2-16 Comunicarea problemelor critice
2-17 Cunoștințele colective ale conducerii organizației
2-18 Evaluarea performanței conducerii organizației
2-19 Politici de remunerare
2-20 Procesul de stabilire a remunerației
2-21 Rata anuală a remunerației totale 
2-22 Declarație privind strategia de sustenabilitate
2-23 Angajamente de politici
2-24 Integrarea angajamentelor de politici
2-25 Procese de remediere a impacturilor negative
2-26 Mecanisme de solicitare a consilierii și semnalare a preocupărilor
2-27 Conformarea cu legi și reglementări
2-28 Afilieri
 • Anexe – Afilieri
2-29 Abordarea privind implicarea părților interesate
2-30 Contractele colective de muncă
Standardele GRI – Indicatori generali
Localizare în Raport
3-1 Procesul de stabilire a temelor materiale
3-2 Lista temelor materiale

Teme materiale

Indicatori GRI și comentarii suplimentareLocalizare în RaportContribuție la ODD ale ONUIndicatori IPIECA
GRI 3-3 Abordarea managementului
 • CCE-4 Emisii de gaze cu efect de seră
 • CCE-7 Gaze arse la faclă
GRI 305-1 Emisii directe de GES (Scop 1)
GRI 305-2 Emisii indirecte de GES (Scop 2)
GRI 305-3 Alte emisii indirecte de GES (Scop 3)
GRI 305-4 Intensitatea emisiilor de GES
GRI 302-1 Consumul de energie în cadrul organizației
GRI 302-2 Consumul de energie în afara cadrului organizației
GRI 302- 3 Intensitatea energiei
GRI 305-5 Reducerea emisiilor de GES
GRI 201-2 Implicații financiare și alte riscuri și oportunități datorate schimbărilor climatice
Indicatori GRI și comentarii suplimentareLocalizare în RaportContribuție la ODD ale ONUIndicatori IPIECA
GRI 3-3 Abordarea Managementului
 • SHS-1 Angajamente pentru siguranță, sănătate și securitate
 • SHS-2 Sănătatea angajaților si a comunității
 • SHS-3 Accidente și boli profesionale
 • SHS-6 Siguranța proceselor
 • SHS-7 Managementul riscului de securitate
GRI 306-3 Scurgeri semnificative
GRI 403-1 Sisteme de management al sănătății și securității în muncă cu accent pe siguranța la locul de muncă
GRI 403-2 2 Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor și investigarea incidentelor
GRI 403-3 Servicii de sănătate în muncă
GRI 403-4 Participarea lucrătorilor, consultarea și comunicarea privind sănătatea și securitatea în muncă
Toți angajații sunt reprezentanți prin structuri stabilite în comitetele de sănătate și siguranță
GRI 403-5 Formarea lucrătorilor în domeniul sănătății și securității în muncă
GRI 403-6 Promovarea sănătății lucrătorilor
GRI 403-7 Prevenirea și atenuarea impactului asupra sănătății și securității în muncă, legate direct de relațiile de afaceri
GRI 403-8 Angajați acoperiți de un sistem de management al sănătății și securității în muncă
Acest procent se refera doar la angajații direcți OMV Petrom. Alți lucrători care desfășoară activități în locațiile OMV Petrom și care nu sunt angajați direct de OMV Petrom nu sunt incluși în calcul.
GRI 403-9 Accidente de muncă
GRI 403-10 Îmbolnăviri asociate muncii
Nu au fost înregistrate cazuri de îmbolnăviri asociate muncii.
GRI 410-1 Personalul de securitate instruit în politicile sau procedurile privind drepturile omului
GRI 416-1 Evaluarea categoriilor de produse și servicii impactului asupra sănătății și securității
Indicator suplimentar de Sector – Nivel 1 și Nivel 2 de incidente privind siguranța procesului 
Indicatori GRI și comentarii suplimentareLocalizare în RaportContribuție la ODD ale ONUIndicatori IPIECA
GRI 3-3 Abordarea Managementului
 • ENV-1 Apă dulce
 • ENV-3 Politica și strategia privind biodiversitatea
 • ENV-5 Emisii în aer
 • ENV-6 Scurgeri în mediu
 • ENV-8 Dezafectare
GRI 306-3 Scurgeri semnificative
GRI 305-7 Oxizi de azot (NOX), oxizi de sulf (SOX) și alte emisii semnificative în aer
GRI 306-1 Generarea de deșeuri și impacturile semnificative ale acestora
GRI 306-2 Gestionarea impacturilor semnificative generate de deșeuri
GRI 306-3 Deșeuri generate
GRI 306-4 Deșeuri deviate de la eliminare
GRI 306-5 Deșeuri direcționate către eliminare
GRI 303-1 Interacțiuni cu apa ca resursă comună
GRI 303-2 Gestionarea impacturilor legate de evacuarea apei
GRI 303-3 Apa extrasă
GRI 303-4 Apa evacuată
GRI 303-5 Apa consumată
GRI 304-1 Situri operaționale deținute, închiriate, gestionate în sau învecinate cu zone protejate și zone cu valoare ridicată a biodiversității în afara ariilor protejate
GRI 304-2 Impacturi semnificativ al activităților, produselor și serviciilor asupra biodiversității
GRI 304-3 Habitate protejate sau restaurate
GRI 304-4 Lista Roșie IUCN și lista națională de conservare a speciilor cu habitate în zonele afectate de operațiuni
Indicatori GRI și comentarii suplimentareLocalizare în RaportContribuție la ODD ale ONUIndicatori IPIECA
GRI 3-3 Abordarea Managementului
 • GOV-3 Prevenirea corupției
 • GOV-4 Transparența plăților către guvern
 • GOV-5 Susținere publică și lobby SOC-12
 • Mecanisme comunitare de reclamații
GRI 417-2 Incidente de neconformitate privind informarea și etichetarea produselor și serviciilor
GRI 417-3 Incidente de neconformitate privind comunicarea de marketing
GRI 205-1 Operațiuni evaluate pentru riscurile legate de corupție
GRI 205-2 Comunicare și formarea profesională despre politicile și procedurile anticorupție
GRI 205-3 Incidente de corupție confirmate și acțiuni întreprinse
GRI 206-1 Măsuri legale pentru comportament anticoncurențial, antitrust și practici de monopol
GRI 415-1 Contribuții politice
Indicator suplimentar de Sector – Numărul și tipul de reclamații din partea comunităților locale
GRI 207-1 Abordarea fiscală
GRI 207-2 Guvernanța, controlul și managementul riscului în fiscalitate
GRI 207- 3 Implicarea părților interesate și managementul preocupărilor legate de taxe
GRI 207- 4 Raportarea Țara-cu-Țară (Country-by-country)
GRI 203-1 Investiții în infrastructură și servicii
GRI 203-2 Impact economic indirect semnificativ
GRI 201-1 Valoare economică direct generată și valoare economică distribuită
GRI 201-4 Asistență financiară guvernamentală
Indicatori GRI și comentarii suplimentareLocalizare în RaportContribuție la ODD ale ONUIndicatori IPIECA
GRI 3-3 Abordarea Managementului
 
GRI 204-1 Ponderea cheltuielilor cu furnizorii locali*
*204-1-b. Furnizorii locali sunt definiți ca furnizori înregistrați și activi în țările locale în care OMV Petrom are operațiuni (de exemplu, cheltuielile cu furnizorii locali din România reprezintă cheltuielile acelor furnizori care sunt înregistrați în România).
204-2-c. Locațiile semnificative de operare sunt toate locațiile în care OMV Petrom este operatorul principal. Dezvăluim cheltuielile locale pentru cea mai mare țară în care operăm, România.
GRI 308-1 Furnizori noi evaluați pe criterii de mediu
GRI 414-1 Furnizori noi evaluați pe criterii sociale
GRI 407-1 Operațiuni și furnizori unde dreptul la asociere și negociere colectivă este supus unor riscuri
Indicatori GRI și comentarii suplimentareLocalizare în RaportContribuție la ODD ale ONUIndicatori IPIECA
GRI 3-3 Abordarea Managementului
 • SOC-5 Diversitatea
  și incluziunea
  forței de muncă
 • SOC-7 Formarea și
  dezvoltarea forței de muncă
 • SOC-8 Mecanismele de
  non-represalii și
  mecanismele
  comunitare de
  reclamații
GRI 404-1 1 Numărul mediu de ore de instruire, pe an, per angajat
GRI 404-2 Programe pentru îmbunătățirea competențelor angajaților și programe de asistență în tranziție
GRI 404-3 Procentul angajaților care beneficiază de programe de evaluare periodică a evoluției carierei
GRI 401-1 Angajați noi și retenția angajaților
GRI 401-2: Beneficii oferite angajaților cu normă întreagă, care nu sunt oferite angajaților cu normă parțială sau temporară
GRI 401-3 Concediul parental
GRI 402-1 Perioada minimă de notificare cu privire la modificările operaționale
GRI 405-1 Diversitatea structurilor de conducere și a angajaților
GRI 405-2 Raportul dintre salariul de bază și remunerația femeilor și a bărbaților
GRI 406-1 Incidente de discriminare și măsuri corective aplicate
GRI 202-2 Proporția personalului din conducere recrutat din comunitățile locale
GRI 409-1 Operațiuni și furnizori cu risc semnificativ de incidente de muncă forțată sau obligatorie
Indicatori GRI și comentarii suplimentareLocalizare în RaportContribuție la ODD ale ONUIndicatori IPIECA
GRI 3-3 Abordarea Managementului
 • SOC-13 Investiții sociale
GRI 413-1 Operațiuni unde se derulează procese de implicare a comunității locale, evaluare de impact și programe de dezvoltare
GRI 413-2 Operațiuni cu impact negativ semnificativ real și potențial asupra comunităților locale
Indicatori GRI și comentarii suplimentareLocalizare în RaportContribuție la ODD ale ONUIndicatori IPIECA
GRI 3-3 Abordarea Managementului
 • SOC-1 Audit privind
  respectarea drepturilor omului
GRI 404-1 Numărul mediu de ore de instruire, pe an, per angajat
GRI 409-1 Operațiuni și furnizori cu risc semnificativ de incidente de muncă forțată sau obligatorie
GRI 408-1 Operațiuni și furnizori cu risc semnificativ de incidente de exploatarea copiilor
Indicatori GRI și comentarii suplimentareLocalizare în RaportContribuție la ODD ale ONUIndicatori IPIECA
Indicator specific OMV Petrom – Investiții pentru afaceri cu emisii reduse și zero de carbon 

Teme nemateriale

TeăNr. Standard de SectorExplicație
Drepturile asupra terenurilor și resurselor11.16Deși tema nu este materială pentru OMV Petrom, detalii pot fi găsite în capitolul Relațiile comunitare.
Drepturile populației indigene11.17Nu se aplică operațiunilor OMV Petrom. OMV Petrom operează în România, Bulgaria, Serbia, Moldova și Georgia.