Anexa TCFD

Indexul Recomandărilor TCFD

GUVERNANȚĂ
Recomandări:
Prezentarea sistemului de guvernanță al organizației cu privire la riscurile și oportunitățile legate de climă
 • Dezvăluirea a)

Prezentarea modului în care Directoratul supervizează riscurile și oportunitățile legate de climă

 • Dezvăluirea b)

Prezentarea rolului conducerii în evaluarea și gestionarea riscurilor și oportunităților legate de climă

STRATEGIE
Recomandări:
Prezentarea impactului real și potențial al riscurilor și oportunităților legate de climă asupra activităților, strategiei și planificării financiare a organizației, acolo unde aceste informații sunt importante
 • Dezvăluirea a)

Prezentarea riscurilor și oportunităților legate de climă pe care organizația le-a identificat pe termen scurt, mediu și lung.

 • Dezvăluirea b)

Prezentarea impactului riscurilor și oportunităților legate de climă asupra activităților, strategiei și planificării financiare ale organizației

 • Dezvăluirea c)

Prezentarea rezilienței strategiei organizației, luând în considerare scenarii diferite privind creșterea temperaturii globale cu 2°C sau mai puțin

MANAGEMENTUL RISCULUI
Recomandări:
Prezentarea modului în care organizația identifică, evaluează și gestionează riscurile legate de climă
 • Dezvăluirea a)

Prezentarea proceselor organizației privind identificarea și evaluarea riscurilor legate de climă

 • Dezvăluirea b)

Prezentarea proceselor organizației privind gestionarea riscurilor legate de climă

 • Dezvăluirea c)

Prezentarea modului în care procesele pentru identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor legate de climă sunt integrate în procesul general al organizației de gestionare a riscurilor

INDICATORI &ȚINTE
Recomandări:
Prezentarea indicatorilor și țintelor utilizate pentru a evalua și gestiona riscurile și oportunitățile relevante legate de climă atunci când aceste informații sunt semnificative
 • Dezvăluirea a)

Prezentarea indicatorilor utilizați de organizație pentru a evalua riscurile și oportunitățile legate de climă, în conformitate cu strategia și procesul de gestionare a riscurilor

 • Dezvăluirea b)

Prezentarea emisiilor GES Scop 1, Scop 2 și Scop 3, precum și riscurile aferente.

 • Dezvăluirea c)

Prezentarea țintelor stabilite de organizație pentru a gestiona riscurile și oportunitățile legate de climă și performanța înregistrată în raport cu țintele stabilite.