Scop 1, Scop 2, Scop 3

De ce este important?

Reducerea emisiilor din operare este o țintă strategică importantă pentru OMV Petrom, demonstrând angajamentul nostru față de acest subiect esențial, din poziția noastră de furnizor major de energie. Emisiile de CO2 din operațiunile noastre, precum și emisiile de metan, se adaugă la impactul semnificativ asupra schimbărilor climatice care rezultă din utilizarea produselor din combustibili fosili. Emisiile Scop 1, 2 și 3 ale OMV Petrom sunt contributori importanți la schimbările climatice și la viitorul OMV Petrom și au un impact financiar asupra afacerii noastre.

Angajamentul nostru

Angajamentul nostru strategic reînnoit este să avem operațiuni cu emisii Net Zero până în 2050 iar până în 2030 să reducem emisiile de carbon Scop 1 și 2 cu -30% și cu 20% amprenta noastră totală de carbon, incluzând emisiile Scop 1, 2 și pe cele relevante din Scop 3. Până în 2025, intensitatea emisiilor de carbon va fi redusă cu 27% (față de 2010).

Măsurăm

Înregistrăm emisiile de GES Scop 1, Scop 2 în operațiunile noastre din Upstream și Downstream. Raportăm, de asemenea, și emisiile relevante pentru Scop 3.

Acționăm

Impactul GES are loc de-a lungul întregului lanț valoric, astfel încât măsurile noastre de atenuare includ decarbonizarea activă; am stabilit obiective strategice ambițioase de scădere a intensității GES.

Verificăm

Sistemul nostru privind managementul mediului EMS – ISO 14001 este auditat în mod regulat pentru recertificare

Auditurile interne și verificarea calității datelor sunt efectuate de reprezentanții sediului nostru central (HQ)

Instalațiile EU-ETS sunt verificate extern de o companie acreditată, conform legislației relevante în vigoare

Instruim

Instruirea de mediu oferită în cadrul EMS include gestionarea GES.

Planificăm

Acțiunile noastre planificate includ:

 • Eliminarea treptată a arderii la faclă și a ventilării de rutină în Upstream până în 2030 
 • Îmbunătățirea eficienței energetice în Upstream și în Downstream Oil
 • Reducerea emisiilor fugitive de metan prin optimizarea proceselor, modernizarea instalațiilor și îmbunătățirea integrității infrastructurii în Upstream
Acțiunile noastre cheie privind emisiile

OMV Petrom Upstream a continuat să implementeze proiecte și măsuri care reduc emisiile de GES. În 2021, acțiunile noastre au condus la reduceri ale emisiilor de gaze arse la faclă, și a gazelor ventilate, precum și a emisiilor fugitive de metan datorită modernizării, înlocuirii și/ sau optimizării infrastructurii de procesare și transport a gazelor, dar și a proiectelor de eficiență energetică. Exemplele includ:

 • Modernizarea sistemului de încărcare a gazolinei la Terminalul Midia
 • Instalarea de unități gas-to-power (G2P) – în Pârâieni (Zona de Producție Oltenia), Park 3 Oarja (Zona de Producție Muntenia Vest) și Tankfarm Băicoi Vest (Zona de Producție Muntenia)
 • Reabilitarea/ înlocuirea conductelor de gaze în Zona de Producție Muntenia Vest

Am continuat programul de detectare scurgeri și reparare în toate Zonele de Producție, precum și organizarea de evenimente Green Kaizen. Evenimentele Green Kaizen includ cinci activități principale: identificarea scurgerilor, măsurarea volumetrică a scurgerilor fugitive de gaze, repararea surselor de scurgere, măsurarea post-reparație și evaluarea rezultatelor. Aceste activități urmăresc să determine angajații să vadă problema, să înțeleagă dimensiunea problemei, să implementeze soluția, să confirme soluția și să susțină rezultatul.

O contribuție importantă a continuat să fie asigurată de o echipă dedicată Programului de Gestionare a Carbonului, cu accent pe trei domenii principale: dezvoltarea portofoliului de carbon, managementul performanței, conștientizarea și mentalitatea oamenilor, analizarea și digitalizarea datelor.

OMV Petrom Upstream este un pionier în utilizarea tehnologiilor și aplicațiilor potrivite pentru utilizarea eficientă a energiei și reducerea emisiilor. Centralele G2P/CHP exploatează în principal energia gazelor asociate care altfel nu pot fi utilizate pentru obținerea de energie electrică și, în cazul aplicațiilor de cogenerare (CHP), energie electrică și termică pentru încălzire și pentru procesele de separare a petrolului. Toată energia obținută este utilizată exclusiv intern, în cadrul OMV Petrom Upstream.

Avem în funcțiune 36 de centrale G2P și CHP cu o capacitate totală instalată de 102 MW. În 2021, G2P Pârâieni (Oltenia) a fost dat în funcțiune cu o capacitate instalată de 1,75 MW. Alte două centrale electrice G2P la Oarja (Muntenia Vest) și Baicoi Vest (Muntenia) au fost, de asemenea, finalizate la sfârșitul anului 2021. Ultimele două proiecte G2P sunt de așteptat să asigure o reducere a emisiilor de aproximativ 45.000 t CO2eq față de volumele din 2020.

Mici proiecte hibride de eficiență energetică

OMV Petrom a inițiat câteva mici proiecte hibride de eficiență energetică pentru a utiliza energia regenerabilă și a face instalațiile sale mai eficiente din punct de vedere energetic:

 • Solar-to-Power (S2P) & Gas-to-Power (G2P), proiect „pilot” la Icoana, în Zona de Producție Muntenia Vest, este acum în execuție și va fi pus în funcțiune în februarie 2022
 • Solar-to-Power (S2P) & Combined Heat and Power (CHP) în Zona de Producție Oltenia
 • Solar-to-Power (S2P) & G2P în Zona de Producție Moesia
 • Wind-to-Power (W2P) & CHP „pilot” în Zona de Producție Moldova

Pe termen mediu și lung, intenția este acoperirea tuturor nevoilor de energie electrică ale Diviziei Upstream OMV Petrom cu proiecte similare.

În 2021, Downstream Oil a continuat să implementeze proiecte relevante cu emisii reduse de carbon, cum ar fi:

 • Mobilitate electrică – 21 de stații de reîncărcare pentru mașini electrice au fost operaționale în România și Bulgaria. Ne extindem rețeaua de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Moldova și Serbia. Astfel, OMV Petrom devine prima companie energetică din regiune cu o rețea de stații de reîncărcare în patru țări din sud- estul Europei. Infrastructura pentru alimentarea mașinilor electrice este dezvoltată împreună cu parteneri din sectorul mobilității electrice. România, Bulgaria, Moldova și Serbia vor fi conectate până la sfârșitul anului 2022 printr-o rețea de aproximativ 100 de stații de reîncărcare rapidă și ultrarapidă. Un timp scurt de așteptare pentru reîncărcare va încuraja electro-mobilitatea în regiune. Ambiția noastră de a ajunge la peste 200 de puncte de încărcare pentru vehicule cu combustibil alternativ până în 2025 și la 500 de astfel de puncte suplimentare instalate în rețeaua noastră până în 2030, a fost comunicată în noua noastră Strategie de afaceri. 
 • Climate Neutral Card este o inițiativă prin care companiile pot deveni active în acțiunile climatice și pot contribui la compensarea emisiilor de GES rezultate din utilizarea combustibilului. În 2021, prin Climate Neutral Card, 31 de companii și-au putut compensa emisiile de carbon. Acest card este un produs unic pe piața românească și face posibile acțiuni concrete pentru protejarea mediului și a comunităților.

În 2021, la Rafinăria Petrobrazi, am continuat implementarea acțiunilor de îmbunătățire a eficienței carbonului prin înlocuirea cuptorului L571 cu un preîncălzitor cu abur în Instalația de Reformare Catalitică 2 pentru reducerea consumului de energie cu 7.993 GJ/an, echivalent cu reducerea de 178 tone/an combustibil gazos și reducerea cu 471 tone CO2eq/an.

Centrala noastră cu ciclu combinat (CECC) de 860 MW situată în Brazi, este echipată cu echipamente de ultimă generație privind reducerea emisiilor care îi permit să se situeze sub media UE a emisiilor de CO2. Centrala electrică Brazi a avut o producție netă de energie electrică de 4,788 TWh față de 4,148 TWh în 2020. De la data punerii în funcțiune, producția de energie electrică din acest an a avut cea mai mare valoare; centrala a contribuit și la echilibrarea pieței și a serviciilor de sistem, susținută de capacitățile sale tehnice. Energia generată din gaze naturale sprijină tranziția la energia din surse regenerabile. În 2021, producția noastră de energie a crescut cu 0,640TWh, iar intensitatea GES a scăzut cu 1,13%. 

Centrala electrică din Petrom City și-a crescut producția de energie termică și electrică cu 2,34% în 2021 față de 2020, în conformitate cu nevoile de consum.

Emisii Directe de GES (Scop 1)

În 2021, nivelurile emisiilor de dioxid de carbon (CO2), metan (CH4) și protoxid de azot (N2O) ale OMV Petrom direct legate de operațiunile noastre (Scop 1) au totalizat 4,04 mil t CO2eq și au fost relativ stabile în comparație cu anul precedent (2020: 4,18 mil t CO2 eq). Celelalte emisii GES nu sunt relevante pentru operațiunile noastre și, prin urmare, nu au fost incluse în cifre. 

Sfera de aplicare a emisiilor directe de GES acoperă toate Zonele de Producție operate și cele cu mai mult de 50% din acțiuni, cu excepția stațiilor de carburanți a căror contribuție este marginală.

Avem obligații de conformare cu Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS). Cinci dintre instalațiile noastre operaționale erau sub EU-ETS la sfârșitul anului 2021. Aproximativ 72% din emisiile noastre directe de GES provin din aceste instalații EU-ETS și sunt verificate extern de o companie acreditată, conform legislației în vigoare.

Emisii Indirecte de GES (Scop 2)

Emisiile indirecte de GES ale OMV Petrom (Scop 2) sunt cele legate de producerea energiei pe care am achiziționat-o (electricitate și căldură) pentru operațiunile noastre. În 2021, emisiile noastre indirecte de GES au totalizat 0,094 mil t CO2eq (2020: 0,094 mil t CO2eq).

Emisiile noastre Scop 2 sunt cauzate în principal de segmentele de afaceri din Upstream și din Downstream, ambele fiind consumatoare de energie. Vom explora în continuare potențialul de scădere a energiei electrice și a aburului achiziționate și utilizarea ridicată a energiei electrice și aburului produse proprii, precum și achiziționarea și utilizarea energiei electrice și a aburului din surse regenerabile.

Emisii Indirecte de GES (Scop 3)

În 2021, emisiile noastre Scop 3 au fost de 23,33 mil t CO2eq (2020: 24,74mil t CO2eq) și sunt legate de volumele totale de vânzări de produse ale OMV Petrom ca companie de sine stătătoare. Emisiile Scop 3 din utilizarea și procesarea produselor noastre reprezintă aproximativ 86% din impactul nostru în ceea ce privește emisiile de GES. Dezvoltarea de produse cu emisii scăzute de carbon și de noi soluții energetice pentru a reduce acest impact major este, prin urmare, în centrul nostru de atenție pentru a aborda Schimbările climatice și tranziția energetică. 

Reducerea gazelor cu efect de seră va reduce impactul nostru asupra mediului și va evita costurile asociate cu nerespectarea cerințelor de reglementare legate de climă, asigurând în același timp utilizarea eficientă a resurselor.

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)

Emisii Scop 1 în total 4,04 mil t CO2eq

Emisii Scop 2 în total 0,094 mil t CO2eq

Emisii Scop 3 în total 23,33 mil t CO2eq

Vezi și Performanța în detaliu – Performanța de mediu

Progres

Am redus intensitatea GES a operațiunilor noastre în 2021 cu 25% față de 2010 și cu 11% față de 2019

Nu am dezvoltat niciun proiect nou cu arderi la faclă în 2021

Continuarea implementării proiectelor pentru eliminarea treptată a arderii la faclă și a ventilației de rutină până în 2030

Perspectivă

OMV Petrom va continua implementarea proiectelor care vizează eliminarea treptată a arderilor la faclă și a ventilării de rutină, precum și a emisiilor fugitive de metan. În acest sens, a fost înființat un portofoliu de proiecte și măsuri, constând în principal în proiecte de integritate, modernizarea pe amplasamente și optimizarea proceselor.

Proiectele noastre planificate pentru eficiență energetică joacă, de asemenea, un rol crucial în reducerea amprentei noastre de carbon. Exemple de proiecte din 2022-2023 includ Programul de Eficiență Energetică din Upstream cu 15 MW de centrale electrice G2P/CHP și hibrid G2P/CHP (combinat cu energie solară sau eoliană), precum și Sistemul Avansat de Control al Proceselor (APC) al Rafinăriei Petrobrazi în Reforma Catalitică 1.

În 2022, vor fi instalate 13 stații suplimentare de reîncărcare a mașinilor electrice.