Arderea la faclă și ventilarea de rutină

De ce este important?

Reducerea emisiilor din ardere la faclă și ventilare de rutină precum și a celor fugitive este o oportunitate de a contribui la atenuarea schimbărilor climatice, de a îmbunătăți calitatea aerului și de a reduce pierderile de energie. Eliminarea treptată a arderii de rutină este unul dintre pașii esențiali pentru a combina eficiența resurselor cu succesul economic și reducerea amprentei noastre de carbon. Arderea și ventilația sunt ambele emisii controlate de gaze cu efect de seră, inclusiv metan, în atmosferă. Impactul asupra mediului al acestor emisii (împreună cu emisiile fugitive) poate avea o contribuție semnificativă la performanța OMV Petrom.

Angajamentul nostru

Ne-am luat angajamentul să eliminăm treptat arderea de rutină la faclă conform inițiativei globale a Băncii Mondiale „Zero ardere de rutină la faclă până în 2030”.

În Strategia noastră reînnoită pentru 2030, ne-am luat angajamentul suplimentar ca până în 2025, să atingem o intensitate de metan mai mică de 0,2%, să detectăm și să reducem emisiile fugitive, pe lângă eliminarea treptată a arderii de rutină la faclă și de a nu începe proiecte noi cu ardere la faclă și ventilare de rutină.

Măsurăm

Măsurăm, monitorizăm sau efectuăm bilanțuri de cantități pentru a determina următoarele:

  • Volumul de gaz ars la faclă (în Upstream și Downstream)
  • Volumul de gaz ventilat (în Upstream)
  • Hidrocarburi ventilate
  • Hidrocarburi arse la faclă
  • Arderi la faclă și ventilări de rutină
  • Emisiile de metan
Acționăm

Standardul de Management al Mediului OMV Petrom cere ca zăcămintele de petrol și gaze să fie dezvoltate și exploatate conform planurilor care încorporează utilizarea durabilă sau conservarea gazelor asociate, mai precis fără ardere la faclă și ventilare de rutină. Prin urmare, arderea de rutină sau evacuarea gazelor asociate/libere ca mijloc de eliminare a gazelor pentru a facilita producția lichidă (țiței și condens) este interzisă (aceasta include unitățile de producție timpurie).

Detectarea și Repararea Scurgerilor (LDAR) servește drept bază pentru dezvoltarea proiectelor de reducere în conformitate cu cele mai bune practici din industrie și cu cele mai bune tehnologii disponibile.

De asemenea, continuăm să implementăm proiecte pentru a elimina treptat arderea la faclă și ventilarea de rutină.

Verificăm

Avem implementate procese avansate de control

Audităm producția (inclusiv din perspectiva arderii la faclă și ventilării)

Instruim

Acționăm pentru îmbunătățirea continuă a competențelor legate de GES ale angajaților noștri relevanți (HSSE, producție, întreținere, operatori), prin diverse mijloace, inclusiv instruire la clasă, ateliere, instruire la locul de muncă.

Acțiunile noastre cheie privind arderea și ventilarea

Toate operațiunile OMV Petrom trebuie să reducă la minimum emisiile de metan din surse punctuale, precum și emisiile fugitive și emisiile inevitabile din punct de vedere tehnic (cum ar fi testarea și mentenanța sondelor, printre altele). Principalele surse de emisii de metan sunt ventilarea de rutină / non-rutină a gazului în timpul producției și procesării petrolului și a gazelor, precum și scurgerile de gaze. Multe activități și proiecte, pentru a opri sau reduce arderea de rutină, au fost deja implementate sau sunt în desfășurare, cum ar fi Programul de Eficiență Energetică în Upstream.

Pentru prevenirea și minimizarea emisiilor fugitive, au fost întreprinși pași importanți, cum ar fi un program de integritate a conductelor și modernizarea stației de compresoare (modernizarea instalațiilor) în Upstream și Programul LDAR atât în Upstream, cât și în Downstream. Un program LDAR include doi pași fundamentali, și anume identificarea componentelor care prezintă scurgeri și repararea acestor scurgeri pentru a minimiza pierderile. Acest program servește drept bază pentru dezvoltarea proiectelor de reducere în conformitate cu cele mai bune practici din industrie și cele mai bune tehnologii disponibile.

Am redus hidrocarburile ventilate în Upstream cu 39% în 2021 față de 2020. Intenționăm să continuăm acest lucru în toate Zonele de Producție operate, încorporând lecțiile învățate și cele mai bune practici pentru a asigura la maxim atingerea obiectivelor stabilite.

Control avansat al procesului în Rafinăria Petrobrazi, Downstream Oil – sistem de echilibrare a gazului combustibil

În Rafinăria Petrobrazi, proiectarea optimă a proceselor este implementată pentru a minimiza evenimentele de ardere prin echilibrarea sistemului de gaze. Un astfel de control avansat al procesului include o capacitate suficientă a sistemului de recuperare a gazelor de ardere, utilizarea supapelor de siguranță de înaltă integritate și alte măsuri organizaționale și de control viabile din punct de vedere economic.

Ca urmare a unor astfel de măsuri, ne propunem să folosim arderea doar ca sistem de siguranță pentru alte operațiuni decât cele normale, cum ar fi pornirea, oprirea, situații accidentale, întreruperi în proces, etc.

Evenimente Green Kaizen în Upstream – minimizarea emisiilor fugitive

În Upstream, în 2021, am continuat organizarea Evenimentelor Green Kaizen, menite să minimizeze și să elimine emisiile fugitive din instalațiile selectate. În același timp s-a urmarit un comportament operațional în rândul personalului de teren și al contractorilor locali care să vizeze scăderea emisiilor. Evenimentele Green Kaizen durează 5 zile, de obicei și o amplă implicare a participanților în această perioadă. Este o formă foarte concentrată de implementare LDAR cu măsurători înainte și după, de către un contractor extern. Aceste activități urmăresc ca angajații să identifice problema, să înțeleagă dimensiunea problemei, să implementeze soluția, să confirme soluția și să susțină rezultatul.

Modernizarea sistemului de încărcare gazolină în Terminalul Midia, Zona de Producție Petromar, Upstream

Proiectul a fost finalizat în 2021 cu o investiție de 700.000 euro. Investiția a constat în modernizarea sistemului de încărcare existent, care a presupus presurizarea rezervorului cu gaz sărac pentru a facilita încărcarea gazolinei în vagoane-cisternă. În plus, gazul sărac a fost direcționat către ardere la faclă. Prin instalarea unei noi unități de pompare a gazolinei, pentru a permite încărcarea fără presurizarea gazului sărac, emisiile de gaze arse la faclă vor fi reduse, rezultând o reducere anuală estimată de 3.800 t CO2eq.

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)

Rezultatele noastre privind emisiile de ardere și ventilare din 2021 sunt prezentate în Performanța în detaliu – Secțiunea Performanța de mediu din acest raport.

Perspectivă

Vom continua programele și planurile noastre:

  • Reducerea emisiilor fugitive de metan prin optimizarea proceselor, modernizare instalațiilor și măsuri de îmbunătățire a integrității în Upstream
  • Eliminarea treptată a arderii la faclă și a ventilării de rutină în Upstream
  • Program LDAR în Upstream și Downstream