Tranziția către afaceri cu emisii reduse de carbon

Aflându-ne în fața unor numeroase incertitudini, Strategia noastră 2030 demonstrează ceea ce știm cu certitudine: că vom crește, vom furniza mai multă energie cu mai puține emisii, ne vom ajuta clienții să-și reducă emisiile și vom face angajații noștri mândri că fac parte din această călătorie. Tranziția către afaceri cu emisii scăzute de carbon înseamnă găsirea unor modalități noi și durabile de a satisface nevoile în creștere ale societății în materie de energie. Vom continua să investim pentru a îndeplini obiectivele de decarbonizare.

Schimbări climatice și tranziția energetică

Recunoaștem schimbările climatice ca fiind printre cele mai importante provocări globale. Obiectivele stabilite de Acordul de la Paris privind schimbările climatice solicită angajamentul nostru deplin și continuu față de atenuarea schimbărilor climatice și gestionarea responsabilă a resurselor. Ambiția noastră pentru 2030 este să fim lideri în tranziția energetică a Europei de Sud-Est, valorificând oportunitățile emergente de pe piețele noastre. Compania își propune să ajungă la operațiuni cu emisii Net Zero până în 2050 și trei direcții cheie vor contribui la acest obiectiv: decarbonizarea operațiunilor curente, extinderea afacerilor în domeniul gazelor naturale cu emisii reduse de carbon și urmărirea oportunităților de afaceri care implică emisii reduse și zero de carbon. OMV Petrom se va baza pe expertiza și capabilitățile sale unice, fiind cel mai mare jucător integrat în domeniul energiei din Europa de Sud-Est. Portofoliul companiei va fi extins pentru a include cinci noi activități de afaceri cu emisii reduse și zero de carbon, care împreună vor însuma investiții de 3,7 mld euro, reprezentând aproximativ 35% din investițiile cumulate până în 2030 și vor contribui cu aproximativ 15% la EBIT CCA excluzând elementele speciale în 2030.

Pentru a oferi clienților o gamă de opțiuni de energie cu emisii reduse de carbon, OMV Petrom își propune să construiască un portofoliu de active de energie regenerabilă, inițiind mai întâi investiții în tehnologii solare fotovoltaice, care au un mare potențial în România. Compania va pune în funcțiune mai mult de 1 GW capacitate de energie regenerabilă în România până în 2030. Diversificarea și decarbonizarea portofoliului nostru de combustibili reprezintă o altă direcție importantă, prin producția de biocombustibili și dezvoltarea combustibililor alternativi. OMV Petrom intenționează să depășească 15% biocombustibili în producția totală de combustibil în 2030, cu 150 mii tone/an de etanol celulozic din paie de fân și 450 mii tone/an de combustibil sustenabil de aviație și motorină din surse regenerabile. Infrastructura de mobilitate cu emisii reduse de carbon va fi dezvoltată, cu peste 500 de puncte de alimentare cu combustibil alternativ (electro-mobilitate, soluții H2, GNL și GNC). În a doua jumătate a deceniului, compania va intensifica investițiile pentru a valorifica oportunitățile privind captarea, utilizarea și stocarea carbonului, precum și pe cele legate de hidrogen, despre care se anticipează că vor aduce o contribuție semnificativă la decarbonizarea țării. 

Pentru captarea, utilizarea și stocarea carbonului, OMV Petrom își propune să își valorifice expertiza vastă ca operator în explorare și producție, fructificând și potențialul de stocare onshore și offshore al României. Referitor la hidrogen, produs cu emisii scăzute de carbon, OMV Petrom are ambiția de a deveni un jucător integrat pe termen lung, explorând diverse oportunități de cerere a industriei și a pieței de combustibil pentru mobilitate – de la producția de hidrogen albastru, turcoaz și verde până la utilizarea hidrogenului pentru propria decarbonizare.

Ponderea gazului în mixul de producție de hidrocarburi al companiei va crește până la aproximativ 70%, reflectând rolul esențial al gazului natural drept combustibil de tranziție în mixul energetic din România. Creșterea gazelor producție proprie va sprijini, de asemenea, eforturile țării de decarbonizare, deoarece gazul poate înlocui cărbunele în producerea de electricitate și poate permite integrarea capacităților de regenerabile.

În ansamblu, implementarea strategiei 2030, cu angajamentul ferm față de tranziția energetică, va duce la reducerea intensității emisiilor de carbonul în toate segmentele de afaceri. Se preconizează că intensitatea emisiilor de carbon din operațiunile noastre va scădea cu aproximativ 30%, în timp ce intensitatea emisiilor Scop 1-3 va scădea cu aproximativ 20% până în 2030. Ne propunem o reducere a intensității emisiilor de metan la mai puțin de 0,2% până în 2025, în conformitate cu obiectivele internaționale.

Angajamentul nostru față de tranziția energetică este susținut la diferite niveluri în cadrul organizației noastre, completând procesele deja existente de guvernanță în privința mediului, accentul sporit pe afaceri cu emisii scăzute și zero de carbon. În 2021, am dezvoltat unitatea New Energy Solutions (NES) în cadrul funcției centrale Strategie și Dezvoltare Corporativă, care raportează Directorului General Executiv. Obiectivul departamentului NES este să faciliteze și să susțină ambiția strategică a OMV Petrom pentru 2030 de fi lider în tranziția energetică a Europei de Sud-Est. În strânsă colaborare cu toate părțile interesate interne și externe relevante, unitatea NES facilitează tranziția semnificativă a afacerii către un viitor în care tehnologiile cu emisii reduse și soluțiile energetice inovatoare sunt folosite pentru a reduce amprenta de carbon proprie și pe cea a clienților noștri.

Progres către îndeplinirea promisiunilor noastre

În OMV Petrom, membrii Directoratului sunt informați în mod regulat, cel puțin trimestrial, prin intermediul Comitetului de mediu, despre problemele de mediu și performanța pe teme precum schimbările climatice și tranziția energetică, managementul apei, politicile actuale și viitoare de mediu, climă și energie, reglementări, stadiul implementării proiectelor legate de mediu, precum și progresul în atingerea țintelor legate de sustenabilitate. Consultați, de asemenea, abordarea noastră privind managementul riscurilor legate de schimbările climatice.

Conform articolului 8 din Regulamentul UE privind taxonomia, Grupul OMV Petrom trebuie să întocmească o declarație privind activitățile eligibile și aliniate taxonomiei UE, indicând CAPEX, OPEX și cifra de afaceri aferentă, și să publice această declarație în Raportul de Sustenabilitate al Grupului. Declarația privind Taxonomia UE este pregătită anual: nu există rapoarte intermediare întocmite. Pentru ciclul de raportare 2021, activitățile eligibile conform Actului Delegat privind Taxonomia în domeniul Climei al UE au fost identificate luând în considerare descrierea activităților economice eligibile enumerate. Pentru detalii suplimentare referitoare la proces și rezultate, a se vedea Raportare conform Regulamentului UE privind Taxonomia în acest raport.

Agenda noastră privind eficiența carbonului se concentrează pe optimizarea proceselor și modernizare, eficiență energetică, utilizarea energiei regenerabile și livrarea de proiecte care reduc arderile la faclă și ventilările. Un management eficient al carbonului în operațiuni este încorporat în procesul de guvernanță sustenabilă, așa cum este prezentat capitolul acestui raport – Sustenabilitatea la OMV Petrom. Directoratul aprobă obiectivele legate de emisiile de carbon ca parte a cadrului de sustenabilitate din strategia noastră de afaceri.

OMV Petrom se angajează să conducă o afacere sustenabilă din punct de vedere economic, ecologic și social. Vom continua să menținem acest angajament pentru că este singura modalitate de a proteja și de a păstra securitatea și prosperitatea pe termen lung și pentru a satisface nevoia de energie mai curată.

În calitate de jucător energetic major pe plan național, ne angajăm să contribuim la tranziția României către o economie cu emisii de carbon scăzute.

OMV Petrom întreprinde o serie de acțiuni climatice legate de operațiunile sale, portofoliul de produse și servicii, activități de inovație, cercetare și dezvoltare, mediu și investiții sociale.

Abordarea și acțiunile noastre privind schimbările climatice și tranziția energetică contribuie la următoarele Obiective de Dezvoltare Durabilă propuse de ONU:

  • ODD 3 – țintim obiectivul 3.9, prin folosirea unor surse de energie mai curate pentru a asigura o viață mai sănătoasă
  • ODD 7 – țintim obiectivele 7.2 și 7.3 prin creșterea cotei noastre de surse regenerabile și creșterea eficienței
  • ODD 8 – țintim obiectivul 8.4 prin îmbunătățirea eficienței resurselor în operațiunile noastre
  • ODD 12 – țintim obiectivul 12.4 prin utilizarea unei gestionări mai durabile și a utilizării eficiente a resurselor naturale
  • ODD 13 – țintim obiectivul 13.1 prin creșterea rezistenței noastre la impactul schimbărilor climatice, inclusiv analiza scenariilor