Siguranța Produselor

OMV Petrom își asumă responsabilitatea pentru furnizarea de produse sigure, de înaltă calitate. În același timp, lucrăm continuu la explorarea modalităților de a ne reduce impactul asupra mediului pe întreg ciclul de viață al produsului. Adoptăm o abordare cuprinzătoare a siguranței produselor, cu soluții avansate tehnologic utilizate pentru a furniza produse sigure de calitate superioară, luând în același timp măsuri pentru a asigura utilizarea responsabilă a produselor noastre.

Suntem responsabili pentru siguranța produselor noastre!

Standardul nostru intern de Management al Substanțelor Periculoase stipulează măsuri pentru a asigura conformitatea cu reglementările și pentru a garanta că sunt efectuate evaluări ale riscurilor pentru toate produsele sau substanțele periculoase conținute în produse. Activitățile noastre se concentrează, de asemenea, pe produse cu conținut redus de emisii de carbon și pe electro-mobilitate. OMV Petrom este bine poziționată pentru a acționa pentru furnizarea de produse cu emisii scăzute de carbon în viitor, sprijinind tranziția către un mediu cu emisii scăzute de carbon, având în vedere următoarele:

  • Conformitate REACH – Am stabilit procese și fluxuri de lucru adecvate pentru a ne asigura conformitatea cu reglementările UE privind înregistrarea, evaluarea și autorizarea produselor chimice (REACH) și privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CEA) substanțelor și amestecurilor. Ne angajăm să menținem și să actualizăm înregistrările noastre obligatorii pentru a ține pasul cu evoluțiile de reglementare relevante. În acest scop, urmărim îndeaproape îndrumările publicate de Agenția Europeană pentru Produse Chimice și participăm în cadrul grupurilor REACH, precum și în grupurile de lucru prin intermediul asociațiilor comerciale din industria petrolieră și chimică.
  • Fișe cu date de securitate sunt disponibile clienților și părților interesate, de asemenea, pe site-ul nostru. Conținutul acestora este reglementat prin REACH și include informații cuprinzătoare despre potențiale probleme de sănătate, siguranță și mediu, oferind clienților și angajaților îndrumări privind manipularea și utilizarea în siguranță a produselor noastre. Privind spre viitor, obiectivul nostru este de a continua să minimizăm potențialele pericole chimice și riscurile asociate cu produsele din portofoliul nostru.