Securitate Corporativă

De ce este important?

Viziunea OMV Petrom „Fără răniri – Nicio pierdere” ne ghidează comportamentul, acțiunile și deciziile, așadar serviciile noastre de securitate și reziliență se aliniază viziunii noastre cu focus pe trei obiective cheie:

 • Creșterea eficacității și a eficienței operațiunilor noastre de securitate prin gestionarea centralizată a aspectelor de securitate din cadrul tuturor Diviziilor de afaceri 
 • Asigurarea detectării și prevenirii amenințărilor semnificative asupra afacerii
 • Dezvoltarea rezilienței pentru a răspunde corespunzător și a reveni la starea de normalitate în urma evenimentelor cu impact negativ, precum și dezvoltarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a cadrului de continuitate a afacerii.

Angajamentul nostru

Asigurăm în mod sustenabil protecția oamenilor, bunurilor, operațiunilor și reputației companiei împotriva amenințărilor rău intenționate. Angajamentele noastre sunt stabilite în Politica noastră HSSE. Pentru a îmbunătăți continuu procesele și a furniza servicii de securitate și reziliență care să răspundă nevoilor și așteptărilor noastre în business, Departamentul nostru de Securitate și Reziliență a implementat Sistemul de Management al Calității în conformitate cu ISO 9001:2015 (certificat de Lloyd’s Register Quality Assurance).

OMV Petrom este pe deplin angajat să se asigure că funcția de Securitate și Reziliență va continua să fie acceptată ca o resursă esențială care să susțină competitivitatea unităților de afaceri, iar recenta recunoaștere externă a membrilor echipei noastre se bazează pe acest angajament – Membru al Institutului pentru Continuitatea Afacerii (MBCI), certificare ASIS International CPP (Certified Protection Professional), membru al Asociației Certified Fraud Examiners (ACFE).

Măsurăm

Monitorizarea performanței contractorilor pentru servicii de securitate

Monitorizăm performanța contractorilor de servicii de securitate prin indicatorii cheie de performanță implementați și contribuim la îmbunătățirea calității serviciilor de securitate care ne sunt prestate. Datele KPI sunt colectate și monitorizate îndeaproape prin procese interne, cum ar fi cel privind inspecțiile de securitate, monitorizarea activității patrulelor mobile și raportarea incidentelor de securitate. Procesul de monitorizare a performanței contractorilor asigură respectarea cerințelor legale și contractuale, iar serviciile de securitate sunt furnizate la cel mai înalt standard de calitate, cu accent pe echipamente, documentația legală necesară, execuția serviciului și atribuțiile posturilor.

Raportarea incidentelor de securitate se realizează prin intermediul software-ului de cartografiere a sistemului de informații geografice (GIS) și este inițiată de contractorul de securitate, ulterior fiind verificată și validată de responsabilul local de securitate înainte ca raportul să fie eliberat părților interesate relevante. Caracteristica grafică ce reprezintă pe hartă incidentele de securitate este extrem de utilă pentru a înțelege mediul amenințării și principalul factor de reducere a riscului de securitate, susținând reproiectarea conceptelor operaționale de securitate pentru a face față factorilor criminogeni în continuă schimbare.

Acționăm

Modul în care gestionăm Securitatea și Reziliența

Activitatea departamentului de Securitate și Reziliență începe cu identificarea proactivă a nevoilor și cerințelor de afaceri pe baza cărora suntem responsabili pentru proiectarea și implementarea unui cadru integrat de procese, reglementări, instrumente și tehnologii pentru a îmbunătăți Securitatea și Reziliența în lanțul valoric al companiei. Departamentul de Securitate și Reziliență stabilește și menține o protecție durabilă a oamenilor, bunurilor și a reputației împotriva amenințărilor rău intenționate și îmbunătățește continuu pregătirea organizațională pentru a răspunde și a se redresa în mod adecvat după incidente grave.

Funcția de Securitate asigură integrarea celor mai bune practici de securitate la nivelul OMV Petrom și sprijină afacerile, nu doar prin realizarea obiectivelor sale strategice, ci și la nivel operațional. O atenție specială este dedicată gestionării furnizării serviciilor de securitate operațională și eficacității acestora. O abordare unitară și structurată, care oferă direcție strategică la nivelul întregii companii luând în considerare toate subiectele legate de operațiunile de securitate, este asigurată printr-o gestionare centralizată a serviciilor de securitate din cadrul departamentului Securitate și Reziliență. Astfel, asigurăm o eficiență operațională sporită și conformarea cu legislația specifică națională prin alocarea flexibilă și bazată pe riscuri a resurselor de securitate la nivel național.

Funcția de Reziliență asigură integrarea celor mai bune practici de securitate la nivelul OMV Petrom și sprijină afacerile, nu doar prin realizarea obiectivelor sale strategice, ci și la nivel operațional. O atenție specială este dedicată gestionării furnizării serviciilor de securitate operațională și eficacității acestora. O abordare unitară și structurată, care oferă direcție strategică la nivelul întregii companii luând în considerare toate subiectele legate de operațiunile de securitate, este asigurată printr-o gestionare centralizată a serviciilor de securitate din cadrul departamentului Securitate și Reziliență. Astfel, asigurăm o eficiență operațională sporită și conformarea cu legislația specifică națională prin alocarea flexibilă și bazată pe riscuri a resurselor de securitate la nivel național.

Toate neconformitățile identificate sunt evaluate și discutate cu furnizorii de servicii în cadrul întâlnirilor trimestriale de evaluare a performanței și abordate prin planuri de acțiuni corective implementate împreună cu furnizorii.

Managementul Serviciilor de Securitate pentru toate entitățile Grupului OMV Petrom din România este centralizat sub coordonarea departamentului Securitate și Reziliență Corporativă, pentru a asigura:

 • o abordare unitară și structurată care oferă o direcție strategică la nivelul întregii companii, tratând toate subiectele legate de securitate
 • eficiență operațională crescută
 • conformare cu legislația națională specifică
 • alocarea flexibilă, bazată pe riscuri a resurselor de securitate, la nivel național
 • responsabilitate clară pentru toate procesele aferente asigurării controlului asupra furnizărilor de servicii de securitate, nevoilor bugetare și alocarea acestora (liste de posturi, locații), selecția furnizorilor de securitate, măsurarea și raportarea performanței, urmărirea și gestionarea costurilor;

Protecția obiectivelor, bunurilor și valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite care pot afecta dreptul de proprietate, existența materială a acestora, precum și protecția persoanelor împotriva oricăror acte ostile care pot pune în pericol viața, integritatea fizică sau sănătatea este o cerință legală prevăzută de Legea 333/2003.

În OMV Petrom, conceptul de securitate operațională constă într-un mix de componente: pază, sisteme tehnice de securitate și măsuri procedurale/ organizaționale, care asigură descurajarea, detectarea, prevenirea și răspunsul la amenințările infracționale intenționate la adresa persoanelor, bunurilor, operațiunilor și reputației companiei. Componenta de pază bazată pe agenți de pază specializați, atestați conform Legii Române, este un element important pentru conceptul nostru de protecție și este realizată de contractori de pază privați, în conformitate cu planurile locale de pază în vigoare, care sunt guvernate central de către Departamentul de Securitate și Reziliență. În acest sens, patrulele pedestre, posturile fixe și patrulele mobile asigură protecția oamenilor, paza locațiilor noastre împotriva accesului neautorizat, furturilor și oricăror alte daune materiale.

Alocarea resurselor pe bază de risc

În OMV Petrom, implementarea măsurilor de securitate se bazează pe analiza de risc la securitate fizică pentru a asigura o evaluare corespunzătoare și eficientă a amenințărilor și un răspuns adecvat. Evaluarea riscurilor de securitate (ERSF) este menită să identifice și să clasifice riscurile în funcție de locație, să permită echipei de securitate să evalueze eficiența măsurilor de securitate în vigoare și să propună îmbunătățirile necesare.

Pe lângă cadrul legal, OMV Petrom folosește o metodologie de bune practici pentru a asigura o abordare unitară pentru evaluarea riscului de securitate la nivel de Grup. Metodologia se bazează pe platforma software dedicată ACUMEN pentru evaluarea, planificarea și atenuarea riscului la nivel de companie. Platforma permite monitorizarea stării riscurilor, generând o imagine în timp real a situației de securitate și alerte pentru situațiile în schimbare. Anual, pentru toate obiectivele OMV Petrom, rapoartele de evaluare a riscurilor de securitate au fost revizuite folosind ACUMEN, sub coordonarea și implicarea directă a departamentului Securitate și Reziliență Corporativă. Procesul de Evaluare a Riscurilor de Securitate a permis în 2021 implementarea de noi măsuri, precum proiecte cu soluții tehnologice avansate în depozitele comerciale și facilitățile Upstream cu risc ridicat, pentru creșterea eficienței în prevenirea pierderilor și asigurarea optimizării securității operaționale.

Raportarea incidentelor

Toate incidentele de securitate care au loc în locațiile OMV Petrom și care au ca rezultat vătămarea corporală, sustragerea sau deteriorarea echipamentelor, a proprietății sau a reputației, sau care au potențialul de a face acest lucru, sunt raportate imediat către OMV Petrom. Raportarea corectă a tuturor incidentelor de securitate, incidentelor tehnice și neconformităților este necesară pentru a analiza și a stabili măsuri de prevenire a reapariției incidentelor similare.

Procesul de Raportare a Incidentelor de Securitate, este un indicator important al eficienței și eficacității conceptelor de securitate operațională, prin faptul că indică dacă resursele disponibile sunt alocate corespunzător, pentru a preveni sau a atenua pierderile. Incidentele de securitate sunt analizate periodic pentru identificarea cauzelor și elaborarea unor măsuri suplimentare de protecție sau actualizarea conceptelor operaționale.

Menținerea Sistemului de Management al Calității în Departamentul de Securitate și Reziliență

Departamentul S&R a implementat Sistemul de Management al Calității în conformitate cu ISO 9001:2015 (certificat de Lloyd’s Register Quality Assurance). În eforturile noastre continue de îmbunătățire și de a deveni mai eficient, a fost efectuat un sondaj de satisfacție a clienților trimis către mai mult de 60 de reprezentanți cheie din business, evaluând 5 criterii principale (de exemplu, înțelegerea nevoilor de business, timpul de răspuns, valoarea adăugată, inovația și nivelul de colaborare per ansamblu). Media scorului general al tuturor celor 5 criterii a arătat o reputație foarte bună a Departamentului de Securitate și Reziliență în rândul unităților de afaceri, dar a evidențiat și aspecte de îmbunătățit.

Verificăm

În plus, pentru evaluarea în profunzime a performanței contractorilor de securitate, se stabilește un Program de Audit anual pentru serviciile de securitate de secundă parte, cu obiective detaliate de audit, de la: siguranță, drepturile omului și alte cerințe legate de activitatea de securitate.

Instruim

Personalul S&R se concentrează constant pe extinderea capacităților lor profesionale prin participarea la cursuri de dezvoltare, schimbul de cunoștințe cu colegii sau împărtășirea celor mai bune practici din industrie. Instruirile se bazează pe evaluări constante ale nevoilor și cerințelor legale. Tematica cursurilor variază de la însușirea prevederilor legale care guvernează activitatea de pază, până la creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului, în ceea ce privește intervenția, protecția bunurilor, activelor, persoanelor, reglementărilor care guvernează activitatea de securitate și altele. Un accent deosebit este pus, de asemenea, pe politicile și principiile privind drepturile omului și pe recunoașterea procedurilor specifice OMV Petrom, a prevederilor HSSE și îmbunătățirea calității și eficienței generale a serviciilor oferite.

Planificăm

Monitorizăm performanța furnizorilor de servicii de securitate prin KPI- urile implementate pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor de securitate prestate.

Planurile noastre sunt elaborate ținând cont de legislația națională și reglementările interne. Planul de pază stabilește în principal caracteristicile obiectivului păzit, în zona respectivă, numărul posturilor și amplasarea acestora, personalul necesar pentru pază, instalații și sisteme tehnice de securitate, precum și atribuții generale pentru agenții de pază.

Complexitatea ridicată oferită de numărul mare de locații distribuite la nivel național este abordată prin planuri regionale de pază, care sunt aliniate și aprobate de poliția locală și regională. Rezultă astfel 26 de planuri de pază care sunt gestionate printr-un proces intern care facilitează monitorizarea stării fiecărui plan de pază, asigurându-se astfel revizuirea internă a acestuia cel puțin o dată pe an prin luarea în considerare a rezultatelor evaluărilor periodice ale riscurilor sau a altor modificări care necesită revizuiri ale planurilor.

La nivel județean, planurile de colaborare au fost stabilite prin întâlniri periodice cu autoritățile de aplicare a legii, ca bază pentru organizarea periodică a acțiunilor preventive comune. Scopul acestor acțiuni este atenuarea și prevenirea criminalității în zonele de explorare și producție.

Un alt aspect important în gestionarea furnizorilor noștri de servicii de securitate este adoptarea Principiilor Voluntare privind Securitatea și Drepturile Omului, iar în acest sens, OMV Petrom își evaluează și monitorizează riscurile, identificând strategii și soluții personalizate, într-un efort continuu de a fi mai eficientă în prevenirea și atenuarea nerespectării drepturilor omului în operațiunile noastre de securitate. La sfârșitul anului 2021, am finalizat o evaluare a riscurilor pentru drepturile omului, susținută de un expert independent. Planul de acțiune rezultat va fi implementat în 2022 de către departamentele implicate în această activitate.

Continuitatea afacerii și managementul situațiilor de criză

Funcția de Reziliență este determinată să îmbunătățească continuu pregătirea organizațională, având ca scop construirea de capabilități eficiente pentru a răspunde la incidente majore, a se recupera și a asigura continuitatea afacerii în situații care generează întreruperi operaționale. OMV Petrom folosește o abordare pe trei niveluri pentru gestionarea incidentelor, urgențelor și crizelor, utilizând managementul de linie existent. Prioritar în orice incident, urgență sau criză este întotdeauna protejarea și salvarea vieților.

Managementul părților interesate este esențial atunci când ne confruntăm cu incidente, urgențe sau crize, deoarece cadrul OMV Petrom de gestionare a crizelor stabilește metodele de comunicare eficientă cu comunitățile locale, ca parte a procesului de management al părților interesate. În cazul unei situații cu caracter de urgență, Departamentul de Comunicare, care face parte din Echipa de Management al Crizei, asigură un răspuns coordonat către angajați, mass-media și comunități.

Planurile de intervenție în caz de urgență se concentrează pe salvarea vieții, protejarea proprietății și minimizarea daunelor aduse mediului prin stabilirea unor roluri și responsabilități clare pentru personalul de la fața locului, astfel încât instalațiile tehnologice să fie închise în siguranță. Echipele de primă intervenție reacționează în funcție de tipul de incident sau de situația de urgență și în funcție de procedurile pentru evenimente cu riscuri mari și accidente majore, și conduc evacuarea personalului în condiții de siguranță la punctele de adunare, asigurând o reacție rapidă și eficientă în caz de urgență. O parte clară și specifică a planurilor de răspuns este legată de formarea personalului implicat prin sesiuni teoretice și exerciții practice. Exercițiile sunt efectuate periodic conform prevederilor planurilor de răspuns respective și sunt axate pe evacuare și pe primul răspuns. Frecvența se bazează pe categoria de risc a locației și/sau pe prevederile legale care sunt aplicabile locației respective; astfel, poate varia de la o dată/lună la de două ori/an.

Plan de acțiune pentru „ Fără răniri – Nicio pierdere”

Pentru a asigura implementarea cu succes a viziunii strategice de Securitate și Reziliență, în fiecare an sunt identificate un set de inițiative și implementate sub formă de proiecte. Pentru 2021 am dezvoltat inițiative pentru a îmbunătăți domeniile cheie, cum ar fi: raportarea incidentelor, instruirea și conștientizarea angajaților, îmbunătățirea pregătirii companiei pentru a face față situațiilor de criză și implementarea tehnologiilor de securitate.

 

Acțiunile noastre cheie privind securitatea și reziliența

În 2021, am continuat să contribuim la eforturile de prevenire a răspândirii coronavirusului în rândul angajaților OMV Petrom, iar atribuțiile specifice au fost stabilite cu furnizorii serviciilor de securitate care au fost îndeplinite de personalul de pază.

Raportarea incidentelor de securitate

O dezvoltare a procesului de raportare a incidentelor a fost stabilită ca țintă pentru acest an și, ca atare, automatizarea și dezvoltarea funcționalităților la nivelul tuturor unităților de afaceri au fost în centrul atenției pentru 2021. Era obligatorie îmbunătățirea procesului de raportare automatizată și includerea de noi caracteristici pentru a ajuta să înțelegem mai bine valorile de prejudiciu asociate incidentelor și consecințele acestora. Un accent deosebit a fost implementarea raportării automate a incidentelor de securitate pentru stațiile de distribuție carburanți, care au o dinamică crescută și măsuri specifice de răspuns precum echipajele de intervenție. Noul instrument oferă, de asemenea, posibilitatea de a evalua performanța contractorului de securitate pe baza feedback-ului personalului din stațiile de distribuție carburanți.

Încorporarea tehnologiilor în operațiunile de securitate

Urmând direcția noastră strategică de a încorpora tehnologia în operațiunile zilnice de securitate, evaluăm în mod constant oportunitățile de a înlocui echipamentele învechite cu noi sisteme de securitate cu tehnologii digitale de actualitate și de a le integra în Centrul Operațional de Securitate bazat pe software centralizat prin platforma (PSIM) care oferă o gestionare îmbunătățită a incidentelor. Această abordare este axată pe asigurarea unui nivel adecvat de protecție a site-urilor bazat pe sisteme de securitate fizică pentru a permite detectarea timpurie și recunoașterea intrușilor, managementul eficient al incidentelor acționând simultan ca un factor de descurajare împotriva amenințărilor rău intenționate. Astfel, ne-am orientat către digitalizare și am maximizat utilizarea ultimelor tehnologii CCTV prin adoptarea de echipamente cu capabilități de inteligență artificială bazate pe algoritmi de învățare automată pentru reducerea alarmelor false și o performanță ridicată de detectare.

Anul acesta, o serie de proiecte care au avut ca scop implementarea unor concepte de securitate extrem de eficiente au contribuit la o capacitate crescută de detectare și răspuns prin instalarea a peste 250 de camere de supraveghere în Upstream (mai multe locații) și Downstream (terminale Petrom Aviation, CECC Brazi, Rafinăria Petrobrazi și alte).

Procedurile operaționale din Centrul nostru de operare de securitate (SOC) au fost complet revizuite și actualizate pentru a reflecta noile evoluții; operatorii au primit instruire specifică și instrucțiuni detaliate de lucru pentru manipularea noilor echipamente și caracteristici, asigurând o activitate de monitorizare adecvată și suport pentru operațiunile noastre de securitate pe teren.

Îmbunătățirea continuității afacerii și gestionarea situațiilor de criză

În contextul pandemiei, am continuat să asigurăm răspunsul la situația de criză existentă, realizând o monitorizare precisă a evoluției COVID-19 și a impactului aferent în OMV Petrom. Am oferit suport pentru a asigura o fază de revenire eficientă la noua normalitate pentru angajații, contractorii și clienții noștri. În 2021, am început o revizuire majoră a cadrului de management al crizelor și continuitate a afacerii pentru a adopta cele mai noi bune practici internaționale și lecții învățate.

Ca atare, personalul departamentului de reziliență a întreprins studii și analize aprofundate privind reglementările internaționale și cele mai bune practici. Revizuirea cadrului de management al crizelor este programată să fie finalizată în 2022, prin lansarea noului Plan de management al situațiilor de criză.

Ca parte a cerințelor legale asupra documentației și în conformitate cu prevederile legislației privind situațiile de urgență și protecția civilă Planurile de intervenție în caz de urgență sunt documente cuprinzătoare elaborate la nivelul unităților/ locațiilor, rezultate din evaluarea riscurilor la nivel județean eliberată de autorități și din riscurilor identificate specifice site-ului. Astfel, la nivelul OMV Petrom există peste 2.714 planuri de răspuns care abordează diverse riscuri precum planuri de intervenție și evacuare în caz de incendiu sau explozie, planuri de răspuns în caz de cutremur, inundații sau alunecări de teren, urgențe civile, planuri de urgență și de gestionare a dezastrelor etc.

În conformitate cu prevederile legale de prevenire și stingere a incendiilor și protecție civilă, se efectuează periodic exerciții de simulare a situațiilor de urgență. În 2021, au fost efectuate peste 2.000 de astfel de exerciții în locațiile companiei.

Schimbarea culturii către securitate și reziliență în OMV Petrom

În 2021 am dezvoltat 2 materiale noi de e-learning care abordează concepte generale de Securitate și Reziliență pe care fiecare angajat le poate adopta și implementa, fie în mediul de birou, fie în zonele operaționale. Mai mult, o serie de subiecte trimestriale de conștientizare au fost livrate prin programul „Minutul de securitate” care e menit să crească conștientizarea asupra contribuției fiecărui individ la securitate. Cele 4 subiecte: Raportare deschisă în Securitate și Reziliență, Intenție vs Accident (Securitate și siguranță), Măsuri de securitate în timpul călătoriilor și Protecția spatiilor de birouri și a zonelor noastre operaționale, au ajuns cumulativ la peste 400 de participanți pe trimestru (proprii angajați și contractori).

În 2021, au fost efectuate două audituri ale contractorilor de securitate. Nu au fost identificate neconformități majore în timpul auditurilor și orice neconformitate minoră care a fost identificată a fost tratată prin acțiuni specifice într-un interval de timp adecvat.

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)

Performanța de securitate a fost evaluată la un nivel ridicat de calitate (scor mediu de 96%).

 • Aproximativ 500 de inspecții de securitate în Upstream și Downstream
 • 1.500 de agenți de securitate formați în mai mult de 100 de ore de instruire
 • 990 de ore de instruire pentru membrii echipei S&R (metodologii agile în proiecte, set de abilități de digitalizare și bune practici în managementul crizelor și continuitatea afacerii)
 • Au fost organizate >200 de acțiuni preventive cu autoritățile de aplicare a legii

Alocarea resurselor pe bază de risc

În 2021 au fost efectuate 381 de evaluări ale riscurilor de securitate, atât în Upstream (la nivel de zonă de producție – 36 evaluări de risc de securitate) cât și în Downstream (341 stații de distribuție carburanți și Rafinărie și depozite – 4 evaluări), pentru a putea face față schimbărilor structurale ale locațiilor, evoluției afacerii sau din cauza expirării perioadei legale de valabilitate.

Progres

Certificarea Sistemului de Management al Calității Securității și Rezilienței a fost menținută în urma auditului anual de supraveghere efectuat de Lloyd’s Register Quality Assurance în martie 2021, confirmând profesionalismul serviciilor furnizate unităților noastre de afaceri.

Implementarea de soluții de ultimă generație de detectare și control perimetral de securitate a accesului în terminalele Petrom Aviation, depourile comerciale, CECC Brazi și Rafinăria Petrobrazi. 

Conștientizarea îmbunătățită a angajaților cu privire la principiile și comportamentele de securitate și reziliență prin crearea și furnizarea de noi subiecte de conștientizare a securității prin intermediul Programului trimestrial „Minutul de securitate”.

Perspectivă

În perspectivă, ne propunem să:

 • Promovăm tranziția de la asigurarea protecției prin mijloace tradiționale către o abordare digitală prin maximizarea implementării tehnologiilor moderne în operațiunile de securitate zilnice pentru proiecte noi și oportunități de implementare a măsurilor de securitate suplimentare pentru a atenua vulnerabilitățile de securitate ale facilităților noastre operaționale. 
 • Explorăm oportunitățile de a lucra cu contractorii noștri de securitate pentru a optimiza securitatea fizică în operațiunile Upstream onshore. Avem în vedere dezvoltarea capabilităților de detectare și răspuns la furturi de produse petroliere cu moduri de operare complexe. 
 • Îmbunătățim reziliența organizațională prin evaluarea lecțiilor învățate în pandemie și a celor mai bune practici internaționale pentru a le încorpora în revizuirea cadrului privind pregătirea pentru situații de criză și a celor cu caracter de urgență și continuitatea afacerii.
 • Continuăm să asigurăm conformitatea cu legislația în timp ce aplicăm alocarea flexibilă a resurselor bazate pe risc pentru toate locațiile Companiei prin furnizarea de evaluări ale riscurilor de securitate.
 • Îmbunătățim continuu Sistemului de Management al Calității pe S&R, inclusiv pentru confirmarea de la Lloyd’s Register Quality Assurance, și alte cerințe ale standardelor de management ISO, în special în ceea ce privește sistemele de management al securității pentru lanțul de aprovizionare și managementul riscului. 
 • Continuăm instruirile privind drepturile omului pentru personalul din securitate. De asemenea, va fi efectuată o revizuire a prevederilor contractuale existente cu privire la drepturile omului. 
 • Planul de acțiune pentru drepturile omului va fi implementat în 2022; planul a fost elaborat ca urmare a unei evaluări a riscurilor pentru drepturile omului în 2021.