Sănătate

De ce este important?

Viziunea noastră este să promovăm sănătatea ca valoare esențială, protejată prin responsabilitate individuală, dar susținută de OMV Petrom în calitatea sa de angajator responsabil. Considerăm că bunăstarea, sănătatea fizică și psihică a angajaților noștri stau la baza succesului companiei, deoarece își pun amprenta asupra performanței activului nostru principal, angajații.

Angajamentul nostru

Conform Politicii HSSE, Grupul se angajează să îmbunătățească continuu calitatea activităților noastre, protejând în același timp oamenii, mediul, activele și reputația companiei. Viziunea HSSE „Fără răniri – Nicio pierdere” a Grupului ghidează comportamentele, acțiunile și deciziile axate pe asigurarea sănătății angajaților noștri, prin îmbunătățirea condițiilor de muncă, asigurarea serviciilor medicale și a programelor de sănătate, conform definiției Organizației Mondiale a Sănătății, potrivit căreia, sănătatea nu este doar absența bolii sau a infirmității, dar și starea completă de bunăstare fizică, mentală și socială a unui individ.

Măsurăm

Pentru monitorizarea stării de sănătate, compania PetroMed, deținută de grup, oferă servicii medicale care constau în principal în evaluări medicale cerute de legislația în vigoare, consultații medicale generale, asistență medicală de urgență, precum și consultații de medicină preventivă pentru angajații noștri.

În ultimii ani, am crescut numărul de consultații de medicină preventivă, oferind angajaților noștri screening-uri și campanii de vaccinare specifice.

De asemenea, toți angajații OMV Petrom beneficiază de asigurare privată de sănătate, programul fiind unul dintre cele mai dorite beneficii în rândul angajaților români, mai ales în contextul scăderii calității serviciilor de sănătate publică. Acest beneficiu s-a dovedit util încă din 2014, sprijinind financiar mulți colegi aflați în situații medicale dificile. Programul de asigurare de sănătate al OMV Petrom are în continuare cea mai complexă acoperire medicală și cel mai competitiv cost din România.

Acționăm

Departamentul Managementul Sănătății este responsabil cu dezvoltarea Strategiei de Sănătate și de integrarea serviciilor de sănătate, precum și cu gestionarea tuturor problemelor legate de acest subiect. Mai mult, suntem asistați de PetroMed Solutions SRL, furnizorul nostru intern de servicii de medicina muncii, responsabil de furnizarea operativă a serviciilor de sănătate, printr-o rețea de 24 de cabinete.

Efectuăm identificarea continuă a pericolelor pentru sănătatea ocupațională (OH), evaluarea riscurilor OH și implementarea măsurilor de control necesare conform Standardului de management al riscurilor HSSE. Am dezvoltat o serie de linii directoare – bazate pe ghidurile internaționale ale IOGP/IPIECA – pentru evaluarea riscurilor pentru sănătate, cum ar fi vătămările cauzate de agenți chimici, stresul psihologic, leziunile fizice și altele. Echipa medicală sprijină echipa HSSE în elaborarea și menținerea la zi a unui registru de riscuri profesionale, pentru fiecare locație în parte, astfel încât să fie îndeplinite toate cerințele legale locale. Evaluarea riscurilor trebuie efectuată periodic, cel puțin o dată la fiecare trei ani, precum și atunci când sunt implementate noi proceduri de lucru sau sunt utilizate produse sau tehnologii noi.

Standardul de sănătate al Grupului

La nivelul Grupului OMV, a fost implementat un standard aplicabil tuturor companiilor din grup, care urmărește asigurarea un nivel ridicat de îngrijire a sănătății angajaților noștri. Standardul include inițiative de prevenție, cum ar fi campanii de promovare a sănătății, o evaluare sistematică a reducerii riscurilor pentru sănătate și îngrijire curativă. Acesta descrie principalele principii, roluri și responsabilități, precum și liniile de comunicare în cadrul Grupului OMV.

Standardul oferă un cadru pentru gestionarea măsurilor de tip preventiv și a îngrijirii medicale curative, precum și pentru colaborarea dintre specialiștii HSSE și reglementează activitatea furnizorilor de servicii.

Health: ON! Stress: OFF!

În 2021, toate programele și inițiativele de sănătate oferite de companie au fost reunite sub un singur concept, Platforma Health: ON!, activă din 2014. Prin modul de comunicare atractiv și interactiv, platforma își propune să schimbe atitudinea angajaților de la a fi consumatori la a deveni co-producători de sănătate, încurajând în același timp utilizarea voluntară a programelor de sănătate, în funcție de nevoile lor specifice. Platforma acoperă servicii și beneficii legate de sănătatea ocupațională (furnizate de PetroMed), prevenție (promovarea sănătății și campanii de conștientizare ca „Pașaport pentru sănătate”, sau abonamente medicale cu discount oferite de principalele rețele medicale private), sănătate curativă (acoperite prin cabinetele PetroMed și asigurarea privată de sănătate OMV Petrom), servicii de urgență (prim ajutor medical).

În cadrul Platformei Health: ON! ne-am concentrat, în 2021, și pe inițiative de management al stresului și suport psihologic pentru angajații noștri. Prin parteneriatul nostru cu o clinică specializată, am continuat să oferim angajaților OMV Petrom acces la sesiuni de psihoterapie individuală. Am dezvoltat și o campanie care a implicat o serie de scurte videoclipuri în care un psihoterapeut ne-a oferit sfaturi utile pentru managementul stresului și a abordat cauzele și consecințele stresului.

Verificăm

Programul de audit de sănătate, care servește drept instrument de evaluare pentru a ne asigura că Standardul nostru comun privind sănătatea este implementat și respectat în întregul Grup. Programul prevede ca toate cabinetele și toți partenerii medicali să fie auditați la fiecare trei ani, iar cabinetele raportează anual, pe baza unei autoevaluări. Rezultatele auditului servesc drept bază pentru identificarea domeniilor de îmbunătățire ulterioară și pentru analizarea eficacității sistemului nostru de management al sănătății.

Instruim

Instruirea privind acordarea primului ajutor este coordonată de Departamentul de Managementul Sănătății și este livrată către angajați de Departamentul de Management al instrumentelor de instruire profesională. În acest proces, rolul Departamentului de Managementul Sănătății este de a stabili acordul necesar cu furnizorul cursului, Crucea Roșie Română, și de a furniza toate informațiile necesare organizării și livrării instruirii angajaților din fiecare locație conform cerințelor legale.

Planificăm

Planul nostru anual HSSE include acțiuni și programe țintite, legate de promovarea și conștientizarea aspectelor de sănătate. Un accent major a fost pus pe răspunsul la pandemia COVID-19, pentru a asigura un mediu de lucru sănătos și sigur pentru angajații, contractanții și partenerii noștri, pentru a menține operaționale activitățile critice ale companiei și pentru a face față diferitelor provocări și limitări impuse de pandemie. Conform Politicii de vaccinare împotriva COVID-19 a Grupului OMV:

 • nicio persoană nu este obligată să se vaccineze împotriva vreunei boli specifice (inclusiv COVID-19), respectând astfel dreptul persoanei de a alege în acord cu legislația locală
 • sprijinim accesul și distribuția echitabilă, conform cerințelor autorităților locale și strategiei de vaccinare, acordând prioritate angajaților vulnerabili cu afecțiuni preexistente de sănătate
 • oferim angajaților informații din surse de încredere, pentru a facilita o decizie informată și pentru a minimiza posibila influență a dezinformării
 • facilităm procesul de vaccinare, prin preluarea anumitor costuri, dacă este cazul, aprobate de autoritățile sanitare locale și/sau internaționale
Acțiunile noastre cheie privind sănătatea

Răspunsul la pandemie și conștientizarea stării de sănătate

În 2021, echipa PetroMed a continuat să răspundă la situația de urgență generată de pandemia COVID-19. Am analizat zilnic evoluția numărului de cazuri, rezultatele ultimelor cercetări, recomandările agențiilor internaționale și deciziile adoptate la nivel european și național pentru actualizarea și dezvoltarea planului de acțiuni atât la nivel de PetroMed, cât și la nivel de Grup OMV Petrom. Astfel, în colaborare cu celelalte departamente din cadrul OMV Petrom, am reușit să adoptăm cele mai adecvate măsuri pentru sănătatea angajaților și să ne desfășurăm activitatea în cele mai bune condiții. Am dezvoltat și distribuit materiale de comunicare despre coronavirus – măsuri de prevenție. De asemenea, am dezvoltat o campanie de vaccinare împotriva COVID-19, prin oferirea de sprijin în înscrierea pe platforma națională de vaccinare, prin furnizarea de materiale informative și organizarea de evenimente online cu experți medicali.

Pe tot parcursul perioadei de pandemie, personalul nostru medical a monitorizat atent sănătatea angajaților oferind în același timp informații personalizate și sfaturi medicale. Pentru propria lor siguranță, angajații OMV Petrom identificați ca făcând parte din grupurile cu risc medical ridicat (de exemplu, persoane de anumite vârste și cu boli cronice) au fost îndemnați să lucreze de acasă.

Am continuat să oferim suport psihologic constând în sesiuni de consiliere la distanță, complet confidențiale și având ca scop oferirea de suport colegilor care ar putea experimenta orice formă de stres sau anxietate.

De asemenea, am susținut webinarii specifice, cu o rată mare de participare din partea angajaților, abordând principalele preocupări legate de contextul pandemic.

Un alt instrument special pe care l-am folosit a fost linia de asistență telefonică PetroMed, cu sprijinul Asociației Caravanei Medicilor. Linia de asistență telefonică a fost disponibilă tuturor angajaților OMV Petrom care au avut nevoie de sfaturi și recomandări despre COVID-19, precum și alte probleme medicale.

Pașaport pentru sănătate

Organizată anual de către Departamentul Managementul Sănătății cu sprijinul PetroMed, campania vizează setarea prevenției ca o abordare proactivă în cadrul comunității noastre, încurajarea angajaților de a participa în mod voluntar la programe de sănătate, de a adopta un stil de viață sănătos și consolidarea identității către o cultură a sănătății în OMV Petrom. „Pașaport pentru sănătate” este un sistem de supraveghere a propriei sănătăți, în care angajații pot păstra scorurile tuturor activităților pe care le desfășoară pentru a contribui la un stil de viață sănătos (de exemplu: participarea la screening-uri, vaccinări, consultații de medicină generală, evenimente sportive, ore de sănătate, chestionare pe teme de sănătate, alegerea meniurilor sănătoase din cantinele companiei, renunțarea la fumat etc.). „Pașaport pentru sănătate” a continuat în 2021 cu cea de-a 6-a ediție, în format hibrid. Competiția, la care s-au înscris în jur de 1.700 de participanți, a fost deschisă atât colegilor cu acces la intranet, cât și celor fără acces, cu sprijinul clinicilor locale PetroMed.

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)

Realizările noastre în 2021 includ:

 • Răspunsul la COVID-19: am reușit să asigurăm un mediu de lucru sănătos și sigur pentru angajații, contractorii și partenerii noștri și să menținem operaționale activitățile critice ale companiei
 • Am considerat Sănătatea un activ/bun al companiei și ne-am axat pe conștientizarea responsabilității asupra propriei sănătăți, prin intermediul Health: ON! (implementarea celei de-a 6-a ediții a campaniei Pașaport pentru sănătate, screening-uri, vaccinări)
 • Am furnizat servicii de sănătate (sănătate ocupațională, curativă, de urgență)
 • Au fost efectuate cursuri de prim ajutor și instruiri privind sănătatea și siguranța impuse de legislație. În 2021, 208 persoane au finalizat cursul de prim ajutor (nivel de bază) și aproximativ 290 de angajați au beneficiat de cursuri de perfecționare. Aspectele legate de sănătate în contextul pandemiei au fost incluse în instruirea periodică impusă de legislația SSM
Perspectivă

Pentru viitor, Planul HSSE include:

 • Managementul pandemiei: răspunsul la COVID-19 și implementarea campaniei de vaccinare împotriva COVID-19
 • 2 campanii de promovare a sănătății: Sănătate mentală (Creșterea gradului de conștientizare în rândul angajaților și managerilor OMV Petrom cu privire la echilibrul dintre viața profesională și cea privată și dezvoltarea abilităților de bază pentru reziliența la stres) și Pașaport pentru sănătate, ediția a VII-a (promovarea prevenției, ca abordare proactivă în comunitatea noastră)
 • Continuarea cursurilor de Prim ajutor și Îngrijire medicală de urgență