Scurgeri

De ce este important?

Scurgerile de petrol reprezintă o problemă critică de mediu pentru industria noastră. Părțile interesate cu preocupări majore legate de potențialele impacturi generate de scurgeri, includ:

  • Autoritățile: potențiale încălcări ale reglementărilor de mediu
  • Angajații și antreprenorii: potențiale probleme de sănătate și siguranță care decurg din accidente și daune aduse mediului și societății
  • ONG-uri/ONP-uri: potențiale daune aduse mediului și societății
  • Comunități: daune aduse mediului înconjurător
  • Acționari: pierderi financiare directe datorate costurilor de remediere și riscului de pierderea a reputației.

Implementarea măsurilor de prevenire și control al scurgerilor este obligatorie pentru a preveni impactul asupra mediului, asupra reputației și stabilității financiare a OMV Petrom.

Angajamentul nostru

HSSE – Sănătatea, siguranța, securitatea și protecția mediului au cea mai mare prioritate în toate activitățile. Scopul nostru este prevenirea scurgerilor și gestionarea adecvată a răspunsului în caz de apariție.

Măsurăm

Monitorizăm numărul scurgerilor majore, al celor minore și al cantităților. Ne propunem să prevenim și să reducem scurgerile de petrol în operațiunile noastre pe mare și pe uscat. Au fost puse în aplicare planuri adecvate de prevenire și control a scurgerilor, care țin cont de condițiile specifice ale activității.

Acționăm

Standardul de management de mediu al OMV Petrom prevede ca scurgerile de substanțe care dăunează mediului să fie prevenite și, în caz de apariție, să fie gestionate corespunzător. Scurgerile de hidrocarburi sunt evaluate și remediate imediat după producerea acestora, în conformitate cu procedurile specifice care reglementează remedierea scurgerilor. Acestea sunt reparate în timp util și în funcție de riscul și fezabilitatea reparației în timpul funcționării. Utilizăm măsuri performante de intervenție și remediere, ne asigurăm că terenul afectat este în continuare adecvat utilizării sale inițiale.

Ne bazăm pe asistență terță parte pentru limitare și izolare, remedierea suprafețelor și gestionarea situațiilor de urgență.

Abordăm măsurile de remediere în conformitate cu cerințele legale relevante, care includ curățarea (de exemplu, prin excavare și reumplere cu sol curat), restaurarea, reabilitarea și/sau înlocuirea receptorilor de mediu deteriorați.

De asemenea, ne bazăm pe atenuarea naturală (remediere) în cazul unei asemenea decizii a autorităților de mediu. Sunt stabilite provizioane în conturile noastre pentru costurile legate de scurgeri, care acoperă costurile de curățare și remediere.

În cazul unei scurgeri importante de petrol pe mare, când ar putea fi necesară o mobilizare considerabilă de echipamente precum și expertiză, folosim furnizori internaționali de servicii, specializați pentru o intervenție eficientă.

Verificăm

Pentru prevenirea scurgerilor, consultați  Siguranța proceselor.

Instruim

Pentru a ne întări modul de intervenție și a reduce impactul asupra mediului al scurgerilor de petrol, am continuat să efectuăm exerciții de urgență, inclusiv cu scenarii de poluare. De exemplu, la Zonele de Producție Muntenia Vest, PEC Turnu și Petromar, instruirea cu privire la Planul de Prevenire a Poluării a fost oferită pentru angajații implicați.

Planificăm

Sunt elaborate planuri de prevenire și control a scurgerilor adecvate pentru anumite situații, pentru a ajuta personalul de pe amplasamentele noastre care se confruntă cu o scurgere, prin stabilirea clară a responsabilităților pentru acțiunile necesare pentru a opri și a limita scurgerea și pentru a-i atenua efectele. Acestea includ tehnici de prevenire a dispersiei, colectarea substanței dispersate și a materialului contaminat. În planurile locale sunt stabilite protocoale clare de comunicare și coordonare, în special acolo unde pot fi necesare resurse pentru intervenție naționale sau internaționale. Pentru a ne îmbunătăți abilitatea de a interveni și pentru a reduce impactul asupra mediului al scurgerilor de petrol, efectuăm exerciții de urgență, inclusiv scenarii de poluare. În offshore, strategia de răspuns urmărește să minimizeze probabilitatea unor astfel de riscuri și să maximizeze disponibilitatea de a oferi măsuri de remediere în timp util în cazul improbabil al unei scurgeri de petrol, astfel încât să existe un plan de prevenire și de urgență.

Acțiunile noastre cheie privind scurgerile

În 2021, am înregistrat două scurgeri majore de hidrocarburi (nicio scurgere majoră de hidrocarburi în 2020). Un total de 2.140 de scurgeri minore au avut loc în 2021 (2.267 de scurgeri minore au avut loc în 2020). Volumul total al scurgerilor de hidrocarburi a fost de 48.761 l (2020: 31.908 l).

Prima scurgere majoră a avut loc în Upstream, din cauza unei defecțiuni a integrității conductei și a doua în Downstream, din cauza răsturnării unei cisterne de combustibil, aparținând unui contractor de transport. Detalii cu privire la cele două scurgeri majore de hidrocarburi și acțiunile de intervenție sunt furnizate mai jos:

  • Scurgere de hidrocarburi de nivel 3 în Zona de Producție Muntenia Vest, Parcul 24 Cocu – din cauza unei deteriorări a stării conductei, 140 l de țiței și 300 l de apă au fost eliberați în mediu. Astfel au rezultat 5 m2 de sol poluat și 1.800 m apă din râurile Valea Scroafei și Cotmeana cu urme de țiței. Conducta a fost izolată prin închiderea sondelor relevante și au fost instalate baraje de reținere pentru a preveni răspândirea țițeiului pe râu. Țițeiul a fost recuperat cu cisterne cu vid și reintrodus în fluxul tehnologic. Solul contaminat a fost îndepărtat din zona afectată și transportat la stația de bioremediere. S-a adus pământ fertil pentru a umple zona curățată. Intervenția la scurgere a fost realizată conform planului de intervenție – Scenariul Poluării Accidentale (Plan de prevenire și intervenții în caz de scurgeri și defecțiuni accidentale) disponibil la nivelul Zonei de Producție. Autoritățile de mediu au fost anunțate în ambele situații și au urmărit acest incident până la închiderea cazului.
  • Scurgere de hidrocarburi de nivel 3 în Upstream/ la furnizorul pentru transportul combustibilului – din cauza unui camion-cisternă de combustibil, care a lovit puternic un despărțitor de drum din beton și s-a răsturnat pe lângă drum. Scurgerea a 5.900 l de benzină și 11.800 l de motorină s-a produs după ce pereții interiori ai cisternei s-au spart, iar capacul compartimentului 4 a fost deteriorat după ce a lovit stâlpul de iluminat. Aproximativ 20 m2 de sol este estimat a fi poluat. Autoritatea de mediu a solicitat o investigare preliminară pentru a determina amploarea contaminării și măsurile corespunzătoare, cu termen la începutul anului 2022.

 

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)

Rezultatele noastre pentru scurgeri din 2021 sunt prezentate în secțiunea Performanța în detaliu – Date de mediu din acest raport.

Progres

Efort continuu în reducerea numărului de scurgeri.

Perspectivă

Îmbunătățirea integrității conductelor pentru a preveni pierderile de hidrocarburi în mediu; acțiunile noastre sunt rezumate în secțiunea Siguranța proceselor din raport.