Emisii în aer non-GES

De ce este important?

Poluanții atmosferici, alții decât GES asociați cu operațiunile OMV Petrom, contribuie la calitatea aerului. Poluanții atmosferici pot avea efecte negative asupra oamenilor și ecosistemului. Pentru a preveni orice astfel de efecte adverse, toate autorizațiile de mediu operaționale includ limite de emisie, pe baza legislației locale sau a UE după caz, însoțite de un sistem de monitorizare și raportare. Alți poluanți ai aerului, alții decât GES includ SOX, NOX, CO, particule/praf, compuși organici volatili non-metanici (NM-VOC). De asemenea, mirosul lor provoacă disconfort pentru public.

Angajamentul nostru

Angajament strategic – HSSE – Sănătatea, siguranța, securitatea și protecția mediului au cea mai mare prioritate în toate activitățile noastre.

Măsurăm

Monitorizarea emisiilor se face pentru poluanții specificați în autorizațiile de mediu. La rafinărie, monitorizăm emisiile de poluanți precum SOX, NOX, CO, particule/praf și (NM) COV, conform cerințelor legislației europene și naționale precum și a autorizațiilor emise. Pentru a îmbunătăți gestionarea emisiilor atmosferice, sunt instalate stații suplimentare de monitorizare și sunt implementate o serie de măsuri.

Acționăm

Standardul de management de mediu al Grupului OMV Petrom: Standardul nostru intern cere ca pentru toate activitățile și operațiunile Grupului OMV Petrom să se înțeleagă impactul emisiilor asupra calității aerului la nivel local și regional. Emisiile în aer trebuie reduse la minimum, monitorizate și controlate sistematic.

Scopul nostru de a aplica tehnologii este conform celor mai bune tehnici disponibile (BAT). De exemplu, Rafinăria Petrobrazi este în conformitate cu Documentul de referință BAT pentru rafinarea petrolului și a gazului naturale – Directiva privind emisiile industriale 2010/75/UE și CECC – Documentul de referință BAT pentru instalații mari de ardere – Directiva privind emisiile industriale 2010/75/ UE. Printre tehnologiile noastre, menționăm sistemele de curățare a gazelor de ardere cu tehnologie cu ardere scăzută de NOX, sistemul de purjare închis instalația Cocsare din Rafinăria Petrobrazi și membrană plutitoare internă la rezervorul de benzen pentru reducerea emisiilor de compuși organici volatili.

Verificăm

EMS 14001 este auditat în mod regulat pentru verificare/recertificare.

Instruim

Instruirea de mediu include protecția aerului.

Acțiunile noastre cheie privind emisiile non-GES

Controlul prafului și mirosurilor în timpul lucrărilor de curățare și remediere

În 2021, OMV Petrom a continuat să remedieze amplasamentele care erau anterior depozite de produs petrolier. Lucrările aferente Proiectului „Lucrări de curățare, remediere și reconstrucție ecologică a fostului Depozit de Produse Petroliere Suceava” din Downstream, poate genera praf (din excavare, încărcare, tratarea solului pe platforma de bioremediere și umplere cu pământ) și mirosuri (din vaporii de hidrocarburi acumulați în sol). Provocarea a fost de a minimiza emisiile de praf și miros provenite dintr-un șantier de proiect situat într-o zonă sensibilă (cu cartiere rezidențiale). Dintre cele mai bune practici aplicate putem aminti perdeaua de pulverizare a apei, plasele de protecție împotriva prafului, ventilare forțată, bioremedierea off-site a solului puternic contaminat, comunicarea periodică cu comunitatea și autoritățile, soluții agreate cu toate autoritățile locale relevante, care au efectuat vizite săptămânale pe șantier. În plus, am minimizat activitățile generatoare de praf în perioadele de vânt puternic concomitent cu umezirea mai intensă a suprafețelor precum și acoperirea suprafețelor de pe stivele de sol. În ceea ce privește controlul mirosului și al prafului în timpul excavării solului și al transportului, am optimizat rutele de transport pentru a minimiza neplăcerile pentru comunitate, am acoperit solul transportat, am spălat roțile la ieșirea din șantier pentru a evita contaminarea drumurilor publice și am stropit drumurile de acces.

În Downstream, Rafinăria Petrobrazi a implementat un Program LDAR conform BAT- Documente de Referință (BREF). Obiectivul programului este de a reduce emisiile fugitive din echipamentele tehnologice ale centralei (de exemplu, supape de ventilare, flanșe). În 2021, Programul a vizat surse de emisii fugitive accesibile de la instalațiile Rezervoare și Aromatice. Programul a acoperit și screening-ul surselor inaccesibile, unde nu au fost detectate scurgeri. Măsurătorile au fost efectuate utilizând metoda Optical Gas Imaging (OGI), cu o cameră performantă de mână – cu raze infraroșii – dezvoltată special pentru acest scop. 84% din scurgerile identificate au fost reparate; pentru a repara restul punctelor este nevoie de oprirea unității de producție. Acest program rulează periodic, conform unui program, în toate instalațiile Petrobrazi.

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)

Rezultatele noastre din 2021 sunt prezentate în secțiunea Performanța în detaliu – Date de mediu din acest raport.

Progres

În Rafinăria Petrobrazi, programul de modernizare a rezervoarelor a continuat în 2021 și a inclus instalarea membranei plutitoare interioare sau etanșarea dublă pentru șase rezervoare de produse volatile și punerea în funcțiune a unui rezervor nou, potrivit BAT. Aceste măsuri s-au ridicat la 12,5 mil euro și au contribuit la reducerea impactului asupra mediului din cauza emisiilor de COV.

Perspectivă

Cele mai bune practici în controlul și gestionarea mirosurilor urmează să fie stabilite conform noilor metodologii în pregătire și implementate ulterior odată cu emiterea normelor de aplicare a legii mirosurilor.

În 2021, am inițiat un proiect pilot pentru a dezvolta Planul de management al mirosurilor pentru o unitate reprezentativă din cadrul unei Zona de Producție din Upstream. Proiectul pilot va fi finalizat în 2022.