Biodiversitate

De ce este important?

Zonele de interes pentru petrol și gaze pot fi recunoscute și apreciate pentru resursele lor de biodiversitate. Operațiunile curente și noile proiecte de dezvoltare din cadrul OMV Petrom trebuie să țină cont de impactul potențial asupra biodiversității.

Angajamentul nostru

Sănătatea, siguranța, securitatea și protecția mediului au cea mai mare prioritate în toate activitățile noastre. La OMV Petrom, protecția mediului include și protecția biodiversității.

Acționăm

Standardul de management de mediu al Grupului OMV Petrom (EMS), inclusiv cerințele privind biodiversitatea: Această reglementare internă prevede că toate activitățile OMV Petrom trebuie desfășurate în așa fel încât să provoace perturbări minime ariilor protejate și florei și faunei locale. Procedurile de autorizare și evaluare sunt aplicabile în toate țările de operare la nivelul Grupului OMV Petrom, conform cerințelor legale.

Politica noastră HSSE face parte din EMS, fiind comunicată și verificată în procesul de certificare.

Impactul și măsurile de minimizare sunt stabilite în cadrul autorizațiilor obținute pentru fiecare dintre site-urile noastre. Măsurile suplimentare implementate fac parte din EMS 14001.

În cazul unor impacturi semnificative observate sau anticipate, aplicăm ierarhia de atenuare, iar planificarea acțiunilor acordă prioritate evitării și minimizării impactului față de remedierea sau compensarea impactului.

Verificăm

EMS ISO 14001 este auditat periodic pentru recertificare.

Instruim

Instruiri privind biodiversitatea sunt organizate în contextul mai larg al formării de mediu, parte a EMS 14001. Subiectul protecția biodiversității este pe agenda workshop-urilor de mediu din OMV și OMV Petrom desfășurate periodic.

Acțiunile noastre cheie privind biodiversitatea

Am efectuat un studiu de evaluare prin revizuirea bazei de date GIS oficiale pentru Arii Naturale Protejate (ANP). Am identificat 11 unități operaționale majore (Zone de Producție din Upstream și unitatea de retail din Downstream din România) care au o parte din suprafața proprietății în interiorul sau adiacent, în cadrul limitei de 1 km, față de ANP. Suprafața totală din interiorul ANP-urilor reprezintă aproximativ 2% din suprafața operațională totală din România. Operăm în interiorul diferitelor tipuri de ANP, cum ar fi IUCN Categoria II-V, RAMSAR, Natura 2000, Rezervația Biosferei și Situri ale Patrimoniului Mondial. Majoritatea acestor ANP-uri sunt situri Natura 2000.

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)

11 unități operaționale majore identificate (Zone de Producție din Upstream și unități de retail din Downstream din România) care au o parte din suprafața proprietății în interiorul sau adiacent, în cadrul limitei de 1 km, față de arii naturale protejate (ANP).

Progres

Progresul nostru în 2021 constă într-o monitorizare accentuată pe biodiversitate din punct de vedere al proximității față de ariile naturale protejate.