Lanțul de furnizori

Pentru a atenua riscurile asociate lanțului de furnizori, precum munca forțată, sclavia, traficul de persoane și corupția, OMV Petrom impune furnizorilor săi respectarea cerințelor legale, a regulilor și standardelor interne aplicabile OMV Petrom. Furnizorii noștri sunt obligați să respecte pe deplin conținutul Codului de conduită, și obligați să semneze Codul de conduită. În plus, furnizorii noștri trebuie să accepte Condițiile generale de achiziție, care detaliază în continuare standardele noastre de afaceri (de exemplu, dreptul muncii), ca parte integrantă a acordurilor noastre contractuale.

De ce este important?

Implementarea politicilor privind achizițiile durabile reprezintă preocuparea față de impactul asupra mediului, social și economic al bunurilor și serviciilor pe care compania intenționează să le achiziționeze. La OMV Petrom, ne propunem să promovăm inovația, să maximizăm contribuția de valoare și să susținem creșterea lanțului de furnizori. Obținem acest lucru prin aplicarea expertizei noastre în aprovizionare și logistică pentru a ne asigura că materialele și serviciile de cea mai înaltă calitate sunt furnizate prin lanțul nostru de furnizori. Este de o importanță capitală pentru organizația noastră să ne conformăm pe deplin cu toate cerințele legale aplicabile, precum și cu standardele noastre interne de siguranță, protecție a mediului și drepturile omului, în gestionarea lanțului de furnizori.

Angajamentul nostru

Ne propunem să gestionăm și să reducem continuu amprenta de carbon al bunurilor și serviciilor achiziționate. OMV Petrom este pe deplin angajată în atenuarea schimbărilor climatice și în managementul responsabil al resurselor. Numai lucrând împreună cu furnizorii noștri, vom putea defini inițiative comune cu emisii scăzute de carbon pentru a reduce în mod continuu emisiile de carbon din lanțul de aprovizionare și pentru a ne îndeplini angajamentele Acordului de la Paris. Din acest motiv, OMV a devenit membru CDP Supply Chain în 2021.

Together for Sustainability (TfS) – În 2021, Grupul OMV s-a alăturat TfS. Programul TfS se bazează pe principiile ONU Global Compact și Responsible Care®. Devenirea membru Together for Sustainability va ajuta, de asemenea, OMV Petrom să integreze în continuare sustenabilitatea în operațiunile de zi cu zi și să implementeze cerințele de sustenabilitate în lanțul de aprovizionare.

Ne angajăm să creștem numărul de audituri ale furnizorilor; peste 20 de audituri ale furnizorilor care acoperă subiecte de sustenabilitate vor fi efectuate până în 2025.

Măsurăm

Măsurăm performanța furnizorilor noștri și conformitatea acestora cu cerințele contractuale prin audituri și evaluări ale furnizorilor pe cinci dimensiuni: financiar, organizațional, lanț de aprovizionare, sustenabilitate și securitate cibernetică.

Acționăm

OMV Petrom își rezervă dreptul de a înceta relațiile cu furnizorii dacă se descoperă nerespectarea politicilor aplicabile sau dacă nerespectarea nu este abordată în timp util.

Verificăm

Evaluări de risc

Înțelegerea riscului unui furnizor este un factor important în a decide dacă și cum facem afaceri cu respectivul furnizor. În 2019, am început să primim alerte zilnice despre furnizorii noștri înregistrați prin SAP Ariba. Acestea ne permit să le monitorizăm riscurile în patru categorii: de mediu și sociale, finanțe, de reglementare și juridice și operațiuni. Aceste alerte de risc ne ajută să realizăm un proces preventiv de management al riscului. În plus, avem un proces de screening în vigoare pentru a ne asigura că părțile sancționate de UE sau organizațiile internaționale, cum ar fi Națiunile Unite, nu sunt acceptate ca parteneri de achiziții.

Audituri/ Inspecții

OMV Petrom efectuează audituri furnizorilor ca parte a procesului de precalificare și/sau în timpul implementării contractului. Scopul auditurilor este de a măsura performanța furnizorilor noștri și de a defini acțiunile care să le permită să-și optimizeze performanța și să îndeplinească cerințele OMV Petrom. În timpul auditurilor, acordăm o atenție deosebită stabilității financiare a furnizorilor noștri, strategiei și organizării acestora, precum și lanțului de aprovizionare și sustenabilității (de exemplu, drepturile omului, managementul carbonului, managementul mediului, certificări și responsabilitate socială).

În 2021, am adăugat cerințele securității cibernetice în cadrul auditurilor furnizorilor noștri. De asemenea, efectuăm audituri anuale pe subiecte specifice precum siguranța procesului, calitatea și eficiența. În timpul auditurilor furnizorilor, punem mare accent pe înțelegerea nu numai a abordării manageriale a subiectelor din sfera auditurilor (de exemplu, aspecte HSSE), ci și a modului în care subiectele sunt înțelese și aplicate de către angajații la fața locului (de exemplu, prin discuții la fața locului cu lucrătorii și managerii). Toate auditurile cu elemente de sustenabilitate în domeniu au fost efectuate de la distanță în 2021 din cauza limitărilor de călătorie cauzate de COVID-19.

Selectarea furnizorilor

După precalificare, Departamentul de achiziții împreună cu reprezentanți de afaceri selectează cei mai buni furnizori pe baza unui set predefinit de criterii comerciale, legale, HSSE și tehnice în timpul unui proces de licitație. În 2021, am început să integrăm elemente de sustenabilitate în matricea de evaluare (de exemplu, elemente inovatoare din punct de vedere tehnologic, emisii de carbon, KPI-uri de eficiență energetică) în mai multe proiecte pilot.

Implicarea furnizorilor

În 2021 au fost organizate întâlniri individuale și webinarii digitale pentru a ajuta furnizorii să înțeleagă cum să completeze chestionarul CDP și de ce aceste informații sunt importante pentru OMV Petrom.

Pe lângă raportarea emisiilor, i-am întrebat pe furnizori dacă au stabilite obiective de reducere a carbonului și i-am invitat să ne împărtășească orice inițiative sau proiecte de reducere a emisiilor de carbon la care ar dori să participăm.

Instruim

Oferim sesiuni de conștientizare privind achizițiile sustenabile. La aceste sesiuni au participat un număr semnificativ de cumpărători de la OMV Petrom. Accentul a fost pus pe ceea ce înseamnă achizițiile durabile și ce se poate face pentru a încorpora sustenabilitatea în procesele de bază de achiziții și operațiunile de zi cu zi (de exemplu, amprenta de carbon a bunurilor și serviciilor achiziționate, sustenabilitatea în licitații).

Planificăm

Achizițiile sustenabile și achizițiile produselor și serviciilor cu emisii scăzute de carbon au fost, de asemenea, subiecte incluse pe agenda întâlnirilor noastre strategice anuale cu furnizorii.

Acțiunile noastre cheie privind lanțul de aprovizionare

În 2021, am lucrat în mod special la creșterea numărului de furnizori auditați. Au fost efectuate 14 audituri la furnizori ai OMV Petrom.

De asemenea, am desfășurat câteva sesiuni de conștientizare privind achizițiile sustenabile. La aceste sesiuni au participat peste 20 de cumpărători de la OMV Petrom. Accentul s-a pus pe discutarea cu cumpărătorii ce înseamnă achizițiile sustenabile și ce se poate face pentru a încorpora sustenabilitatea în procesele de bază de achiziții și operațiunile de zi cu zi (de exemplu, amprenta de carbon a bunurilor și serviciilor achiziționate, sustenabilitatea în licitații).

Mai mult, în anul precedent, Departamentul de achiziții a definit un instrument intern pentru a evalua impactul COVID-19 asupra furnizorilor selectați, în funcție de cât de importanți sunt aceștia. Evaluarea COVID-19 s-a concentrat pe subiecte legate de stabilitatea financiară a furnizorilor, riscul acestora de insolvență/faliment, reducerea personalului și dependența Grupului de produsele și serviciile furnizate de furnizorul respectiv. Un scor de risc pentru COVID-19 al furnizorilor a fost calculat pe baza evaluării de către managerii categoriilor de achiziții după o întâlnire prealabilă cu furnizorii și reprezentanții fluxurilor selectate. Pentru toți furnizorii cu risc ridicat, am definit măsuri de atenuare și le monitorizăm îndeaproape pentru a ne asigura că nicio întrerupere nu ne va afecta. În 2021, am continuat să monitorizăm impactul COVID-19 asupra furnizorilor noștri cei mai critici.

Achiziții locale

Ne propunem să sprijinim comunitățile locale din locațiile în care activăm prin stimularea dezvoltării economice. Achizițiile locale întăresc economia locală și îndeplinesc așteptările de achiziții locale ale comunităților învecinate. Creșterea achizițiilor locale a avut avantajul suplimentar de a reduce întreruperile afacerii în ultimii ani. În 2021, cheltuielile cu furnizorii locali au fost de 90,3% în OMV Petrom (de exemplu, doar în România cheltuielile cu furnizorii locali fiind de 90,7%).

Amprenta de carbon a lanțului de aprovizionare

Ne propunem să gestionăm și să reducem continuu amprenta de carbon a bunurilor și serviciilor noastre achiziționate. OMV Petrom este pe deplin angajată în atenuarea schimbărilor climatice și în managementul responsabil al resurselor. Numai lucrând împreună cu furnizorii noștri, vom putea defini inițiative comune pentru o continuă scădere a emisiilor de carbon din lanțul de aprovizionare și pentru a ne îndeplini angajamentele Acordului de la Paris.

Ca parte a lanțului de aprovizionare CDP, 38 de furnizori aflați în România au fost invitați să răspundă la chestionarul CDP privind schimbările climatice în 2021. Furnizorii au fost selectați pe baza volumului estimat de emisii de carbon și a intensității de carbon a bunurilor și serviciilor achiziționate de la aceștia. De asemenea, le-am solicitat furnizorilor selectați să ne transmită emisiile lor Scop 1, Scop 2 și Scop 3, precum și emisiile alocate produselor și serviciilor. Mai mult, în 2021 au fost organizate întâlniri individuale și webinarii pentru a ajuta furnizorii să aprofundeze aceste subiecte.

Pe lângă raportarea emisiilor, i-am întrebat pe furnizori dacă au stabilite obiective de reducere a carbonului și i-am invitat să ne împărtășească orice inițiative sau proiecte de reducere a emisiilor de carbon la care ar dori să participăm. Achizițiile sustenabile și achizițiile cu emisii reduse de carbon au fost, de asemenea, subiecte incluse pe ordinea de zi a întâlnirilor noastre strategice anuale cu furnizorii. Pentru că OMV a devenit membru CDP – Supply Chain în 2021, furnizorii OMV Petrom se supun măsurilor CDP – Supply Chain.

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)

14 audituri pentru furnizori locali cu aspecte de sustenabilitate incluse

Peste 20 de furnizori ai OMV Petrom au participat la sesiuni de conștientizare privind achizițiile sustenabile 

38 de furnizori din România au fost invitați în 2021 să răspundă la chestionarul CDP Supply Chain privind schimbările climatice

Progres

În 2021 am derulat 14 audituri cu aspecte de sustenabilitate incluse la furnizorii locali ai OMV Petrom, în timp ce în 2020, au fost efectuate 12 audituri.

Perspectivă

Practicile de achiziții se îmbunătățesc constant în diverse domenii, iar în următorii ani, achizițiile sustenabile vor fi o prioritate ridicată; cele trei domenii de interes pentru viitor vor include:

  • Furnizori sustenabili (de exemplu, numai furnizorii care îndeplinesc cerințele noastre de sustenabilitate vor fi eligibili să participe la licitații) 
  • Aprovizionarea sustenabilă (de exemplu, ne propunem să integrăm criteriile de sustenabilitate în deciziile de atribuire, cum ar fi emisii CO2 per kg de produs) 
  • Achiziții cu emisii scăzute de carbon (de exemplu, ne propunem să gestionăm și să reducem continuu amprenta de carbon a bunurilor și serviciilor achiziționate)

Pentru următorii ani, intenționăm să extindem inițiativa CDP Supply Chain începută în 2021 și să creștem numărul de măsuri pentru furnizori.