Investiții în dezvoltarea comunitară

De ce este important?

Contribuim la dezvoltarea comunității prin investițiile noastre comunitare și sociale, axate pe prevenirea sau diminuarea riscurilor sociale, poziționând OMV Petrom ca o companie responsabilă social și schimbând comunitățile noastre locale în bine.

Angajamentul nostru

În conformitate cu Principiile ONU privind afacerile și drepturile omului, ne desfășurăm acțiunile în comunități cu scopul de a promova Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite. Ne-am angajat să evaluăm mecanismele de reclamații în comunitățile tuturor zonelor de producție OMV Petrom pe baza criteriilor de eficacitate ale ONU până în 2025, să menținem licența socială de a opera prin intermediul strategiilor, planurilor și bugetelor anuale pentru Relații Comunitare și Dezvoltare Comunităților, pe baza evaluării nevoilor și riscurilor de impact social în operațiunile OMV Petrom.

Măsurăm

Evaluările și planurile noastre acoperă întregul Grup OMV Petrom, în ceea ce privește sponsorizările și proiectele sociale.

Măsurăm implicarea comunității noastre în proiecte, impactul investițiilor noastre sociale, numărul de voluntari, numărul de beneficiari și ponderea comunităților noastre locale asistate.

Acționăm

Consultarea se desfășoară în stadiile incipiente ale unui proiect prin cadrul SIA și există în desfășurare continuă mecanisme de consultare disponibile prin sistemele noastre de reclamații.

Proiectele noastre sociale sunt prioritizate, planificate și au un buget alocat anual.

Verificăm

Ne analizăm proiectele pentru a minimiza riscurile față de comunități și colaborăm cu comunitatea locaă pentru a preveni, reduce și gestiona efectele care apar.

Oferim

Oferim angajaților oportunități de a se implica activ în crearea unui comportament responsabil și sustenabil.

Planificăm

Consultarea comunităților și evaluarea impactului social

Procesul nostru de management al relațiilor comunitare și al dezvoltării comunităților se bazează pe politici și ținte centralizate care trebuie implementate de personalul responsabil la nivel local, cu resurse locale. Înainte de a începe un proiect în comunitățile noastre, efectuăm o Evaluare a Impactului Social (SIA), care include consultarea gratuită, anunțată în prealabil și consimțământul părților interesate locale. În cazuri specifice, SIA este integrată în Evaluarea impactului asupra mediului (ESIA) pentru a stimula sinergiile și eficiența. SIA își propune să se asigure că punctele de vedere ale comunităților locale sunt încorporate și abordate pe parcursul tuturor fazelor și pe întreaga durată a proiectului: punerea în funcțiune, faza operațională și dezafectarea sau abandonarea. De asemenea, acordăm o atenție deosebită oricărui impact posibil asupra drepturilor omului. Pe baza regulamentului intern pentru efectuarea SIA, includem un studiu de referință, evaluări ale nevoilor comunității, analize ale părților interesate și un studiu al riscurilor sociale asociate proiectului. Ori de câte ori este nevoie, SIA-urile sunt efectuate într-o manieră participativă, prin consultarea directă cu comunităților potențial afectate. Standardele noastre impun ca rezultatele SIA să fie comunicate părților interesate afectate.

Pe baza rezultatului SIA, dezvoltăm și implementăm în continuare strategii specifice zonei pentru relații comunitare și dezvoltarea comunităților, planuri de implicare a părților interesate, precum și mecanisme de reclamații la nivel de comunitate.

Pentru a asigura un proces transparent de relaționare cu comunitatea, respectăm legislația națională, cerințele financiare și standardele internaționale. Am dezvoltat un set specific de standarde interne, proceduri și directive pentru procesele care privesc Relațiile Comunitare și Dezvoltarea Comunităților, Implicarea părților interesate, Procesul de implicare în Upstream la nivel de comunitate, Strategia de sponsorizare și Mecanismele de reclamații.

Ghidul pentru Relații Comunitare și Dezvoltarea Comunităților a fost actualizată în 2020. Rezultatele proiectelor noastre de implicare în comunitate sunt monitorizate și măsurate prin indicatori cheie de performanță prestabiliți și studii de bază.

Menținem o comunicare permanentă cu comunitățile noastre și cu părțile interesate majore. De asemenea, ne aducem contribuția la dezvoltarea locală prin investiții comunitare sau sociale. Investițiile sunt prioritizate în funcție de nevoile locale identificate prin procesul SIA sau în timpul consultărilor continue cu comunitățile locale pentru elaborarea sau revizuirea planurilor anuale de dezvoltare.

Investițiile noastre comunitare și sociale sunt concentrate pe prevenirea sau diminuarea riscurilor sociale și pe poziționarea OMV Petrom ca parte din structura socială. Acestea includ, de asemenea, inițiative de transfer de cunoștințe care vizează consolidarea capacității tehnice locale a potențialei forțe de muncă (de exemplu, burse pentru studenții care participă la școlile profesionale, cursuri de recalificare pentru persoanele vulnerabile din comunitățile din Upstream). În cazul dezafectării sau ieșirii din business, echipa noastră de relații comunitare se asigură că potențialele impacturi sociale sunt abordate prin stabilirea de planuri de implicare în comunitate, evaluarea impactului social, planuri de management și dezvoltarea strategiilor de ieșire pentru proiectele de dezvoltare comunitară în derulare.

Departamentul de Sustenabilitate OMV Petrom la nivel corporativ, guvernează și conduce implementarea relațiilor cu comunitatea și a planurilor de dezvoltare în Upstream și Downstream, primește raportări și feedback regulat de la părțile interesate, monitorizează și asigură că liniile directoare, politicile și reglementările Grupului sunt implementate corect. Procesul de management al relațiilor cu comunitatea este stabilit pe baza politicilor de guvernare la nivel central, a responsabilităților, țintelor și resurselor investite la nivel local. Ținem întâlniri de aliniere structurate și regulate cu specialiștii noștri în dezvoltare comunitară pentru a monitoriza și a conduce implementarea locală a relațiilor comunitare specifice zonei și a strategiilor și planurilor de dezvoltare. Relațiile comunitare și dezvoltare sunt dezvoltate de către fiecare divizie de business în conformitate cu strategiile lor de afaceri.

Evaluarea și prioritizarea nevoilor

În evaluarea noastră, acordăm prioritate proiectelor cu potențial de a genera valoare socială pe termen lung și de a aduce schimbări de durată în viața beneficiarilor. Investițiile comunitare și sociale sunt aliniate cu ODD-urile și nevoile comunității identificate în timpul SIA și a procesului nostru continuu de consultare a comunității.

Ne propunem să implementăm proiectele noastre în parteneriat cu părțile interesate locale (autorități publice, organizații neguvernamentale) pentru a asigura o rentabilitate socială maximă a investiției noastre. Domeniile cheie de interes OMV Petrom pentru comunitatea noastră și investițiile sociale includ sănătatea, educația și protecția mediului. Strategiile de dezvoltare comunitară pentru diviziile Upstream, și Downstream Oil și Downstream Gas sunt revizuite anual, iar planurile de proiect sunt concepute pe baza consultării cu comunitatea și cu părțile interesate majore (de exemplu, organizații comunitare, școli, instituții publice locale, ONG-uri, Departamentul pentru Protecția Copilului, inspectorate județene). Planificarea noastră include o selecție finală a proiectelor și alocarea bugetului.

Acțiunile noastre cheie privind dezvoltarea comunitară

În 2021, am investit peste 11 mil6 euro în proiecte, în principal pentru mediu, educație și sănătate, care au acoperit 96,7% din comunitățile noastre locale. Prin programele noastre comunitare și investițiile sociale, am avut peste 100.000 de beneficiari, peste 180 de burse. Am continuat să ne implicăm în comunitățile în care activăm susținând sistemul medical pentru a face față pandemiei de COVID-19 și facilitând accesul copiilor vulnerabili la programe școlare online, prin echipamente informatice și tichete de masă. În plus, am sprijinit inițiative de formare a profesorilor pentru a-i ajuta să se adapteze la noul context adus de pandemie și de a trece la predarea online. Progresul nostru este prezentat mai jos. Proiectele noastre sociale, în special activitățile de voluntariat, au fost dezvoltate ținând cont de restricțiile COVID-19 din fiecare țară; planul nostru a fost conceput ținând cont de contextul pandemiei.

Progresul nostru în 2021 legat de implicarea în comunitățile noastre locale include o serie de proiecte educaționale, de mediu și de sănătate, precum și inițiative de voluntariat, aducând astfel contribuția noastră la Obiectivele de dezvoltare durabilă 4 și 8 ale ONU.

Proiecte educaționale

Școala Petroliștilor. Această inițiativă a continuat și în 2021 cu 2 generații în sistem dual, având 174 de elevi repartizați în 6 clase, în trei licee partenere: Liceul Tehnic „Astra Pitești”, Liceul Tehnic „Grigore Cobălcescu” din Moinești și Liceul Tehnic „Voievodul Mircea” din Târgoviște.

Let’s click on Romania este un proiect unic public-privat, dezvoltat printr-un parteneriat între companii private, ONG-ul Ateliere fără Frontieră, 230 de școli și ONG-uri locale care acționează în zone defavorizate. În timpul proiectului, 4.000 de computere recondiționate au fost donate la 110 școli publice, 9 angajați vulnerabili și 10 voluntari. Prin acest proiect am evitat emisia a peste 576.000 kg CO2 ~ cantitatea de CO2 absorbită de 29.262.600 de copaci într-o zi. Continuarea pandemiei globale de COVID-19 a adus societății noastre o serie de provocări. OMV Petrom a continuat să ajute la atenuarea impactului social și economic al pandemiei, ajutând la asigurarea accesului la școlarizare la distanță. Proiectul are trei obiective principale care se adresează educației, mediului și persoanelor vulnerabile: 

  • Reducerea decalajului digital și sprijinirea educației corecte în România 
  • Reducerea impactului asupra mediului, prin faptul că echipamentele electronice donate școlilor sunt deviate din traseul lor de eliminare a deșeurilor și recondiționate pentru reutilizare 
  • Asigurarea unui loc de muncă stabil pentru cei 9 angajați înscriși în programul de inserție socio-profesională al ONG-ului Ateliere fără Frontieră

Proiecte de mediu

România plantează pentru mâine – Două proiecte noi au făcut parte din programul „România plantează pentru mâine” în 2021. Au fost create păduri urbane la Moineșți, Urziceni și Buftea pentru a îmbunătăți calitatea aerului, a reduce zgomotul și a susține biodiversitatea. Al doilea proiect este Pădurea Educațională, în care elevii din mai multe școli din județul Prahova au făcut excursii la Tinosu pentru a afla despre ecosistemul forestier. În acest al doilea an al programului nostru „România plantează pentru mâine”, au fost plantați cca. 600.000 de puieți pe 125 de hectare, în 41 de locații din 18 județe. Împădurirea s-a efectuat în două anotimpuri, primăvara și toamna.

România Eficientă este cel mai mare proiect privat de interes național dedicat eficienței energetice în clădiri, care a intrat anul acesta în etapa renovării școlilor la cele mai noi standarde de eficiență energetică. Programul este o inițiativă unică în România, menită să creeze o cultură a eficienței energetice în sectorul imobiliar. În 2021, am început lucrările de renovare la Liceul Tehnologic Energetic Elie Radu din Ploiești, care este proiectul nostru pilot de eficiență energetică pe care dorim să-l folosim ulterior ca exemplu pentru renovarea clădirilor la standardul de clădire aproape zero energie (nZeb) din România. Renovarea este programată să înceapă în 2022.

Sănătate

În aceste vremuri dificile, cu sistemele de sănătate sub presiunea provocărilor multiple, am continuat să sprijinim proiectele de sănătate. Una dintre cele mai importante inițiative de sănătate din 2021 a fost „Minute de zbor, pentru ore de viață”, proiectul asigură transportul aerian pacienților, în special copiilor, ale căror afecțiuni nu pot fi tratate în România.

Voluntariat corporativ

Angajații OMV Petrom sunt încurajați să joace un rol activ în inițiativele de sustenabilitate, inclusiv prin voluntariat. OMV Petrom sprijină activitățile de voluntariat ale angajaților săi, îi încurajează să găsească soluții pentru nevoile și pentru dezvoltarea comunităților locale și îi recompensează pe cei mai activi colegi. Am continuat Campionatul de Voluntariat, inițiativa noastră care ne provoacă angajații să propună proiecte sociale pentru comunitățile noastre.

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)

Peste 11 mil euro în investiții sociale care au acoperit 96,7% din comunitățile locale

Peste 1.100 de voluntari din OMV Petrom

Premii

Gala ARIR – câștigători la categoria „Cel mai bun raport de sustenabilitate”

PR Awards – diplomă de excelență pentru Raportul de sustenabilitate 2020

CCIFR – premiu la categoria CSR: Dezvoltare Durabilă pentru proiectul România plantează pentru mâine

Progres

Investiția noastră socială a crescut de la 6 mil euro la peste 11 mil euro, acoperind 96,7% din comunitățile locale.

Perspectivă

Printre proiectele care urmează să fie continuate în 2022 se numără:

  • România plantează pentru mâine – cea mai mare campanie privată de plantare va continua
  • Școala Petroliștilor – a 3-a generație de elevi va absolvi în 2022, iar o a 4-a generație va începe cursurile profesionale
  • România Eficientă va continua cu lucrările de renovare la Școala Gimnazială Liliești din Băicoi
  • „Minute de zbor, pentru ore de viață” va asigura transportul aerian pacienților, în special copiilor, ale căror afecțiuni nu pot fi tratate în România

Nouă inițiativă pentru Școala de Petrochimie – Proiect pilot pentru prima generație în sistem dual: calificarea operatorilor petrochimici (3 ani) în scopul asigurării unei calități superioare și a unei surse sustenabile a forței de muncă în teren la Liceul Lazăr Edeleanu din Ploiești.

Noi proiecte sunt planificate să fie adoptate pe baza rezultatelor evaluării de nevoi.