Relațiile Comunitare

În cadrul OMV Petrom, lucrăm în permanență cu comunitățile locale pentru a ajuta la evitarea sau atenuarea pericolelor și a consecințelor directe sau indirecte ale operațiunilor noastre. Ne concentrăm la nivel local să luăm în considerare problemele specifice pe care le întâlnim oriunde ne desfășurăm activitatea și luăm măsuri pentru a ne asigura dezvoltarea sustenabilă pe termen lung.

Avem proceduri și standarde interne pentru a asigura implicarea părților interesate:

  • Standardul de Management de Mediu al Grupului OMV Petrom definește procesul de realizare a Evaluărilor Impactului Social și de Mediu (ESIA). Măsurile preventive și de atenuare, precum și programul de monitorizare pentru a asigura implementarea măsurilor propuse sunt documentate într-un Plan de management de mediu și social pentru fiecare nou proiect de dezvoltare. Raportul final ESIA este înaintat autorității locale de reglementare sau instituției de finanțare (după caz) pentru revizuire, publicare și aprobare.
  • Solicităm tuturor celor care acționează în numele nostru să respecte valorile și regulile noastre de comportament, care sunt stabilite în mod clar în Codul de conduită al OMV Petrom, care recunoaște responsabilitatea socială și de mediu a OMV Petrom în sfera noastră de influență. OMV Petrom a adoptat prevederile Codului de Conduită de la OMV Group.
  • Manualul CRCD stabilește procedura pentru procesul de management necesar care trebuie urmat pentru activitățile de Relații Comunitare și Dezvoltarea Comunităților (CRCD) pentru a permite organizațiilor Grupului OMV Petrom să mențină licența socială de a funcționa. CRCD se referă la stabilirea și menținerea unei relații transparente și de încredere cu părțile interesate din comunitate, pentru a stimula succesul în afaceri. Ajută la construirea capacității comunității de a aborda problemele și de a profita de oportunități, de a găsi un teren comun și de a echilibra interesele concurente. Folosim dezvoltarea comunității pentru a gestiona schimbările pozitive. În dezvoltarea comunității, procesul este la fel de important ca și rezultatele. Una dintre provocările principale ale dezvoltării comunității este găsirea echilibrului între nevoia de soluții pe termen lung cu realitățile de zi cu zi care necesită luarea de decizii imediate și acțiuni pe termen scurt. Acest manual special pentru Relații Comunitare și Dezvoltarea Comunităților este disponibil pentru toți experții în Responsabilitate Socială Corporativă (RSC) din Grup.
  • Strategia noastră de sponsorizare urmărește să stabilească criterii de implementare a procesului de sponsorizare în OMV Petrom pentru a asigura transparența în ceea ce privește utilizarea eficientă a resurselor financiare în numerar și în natură acordate sub formă de sponsorizare. Acesta stabilește cadrul strategic pentru sponsorizări și setul de reguli care reglementează activitățile de sponsorizare. Toate proiectele de sponsorizare OMV Petrom vor contribui la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU. Inițiativele sponsorizate sunt în conformitate cu Codul de etică în afaceri.
  • Directiva de sustenabilitate este documentația noastră internă a proceselor și responsabilităților Grupului OMV Petrom, care acoperă responsabilitatea socială, inclusiv relațiile comunitare și dezvoltarea comunităților și investițiile sociale, drepturile omului, voluntariatul și relațiile cu ONG- urile. Sustenabilitatea pentru noi înseamnă crearea de valoare pe termen lung pentru clienții și acționarii noștri, fiind inovatori și un angajator apreciat. Ne desfășurăm afacerile într-un mod responsabil, respectând mediul înconjurător și adăugând valoare societăților în care activăm.

Ca atare, punem în valoare contribuția noastră la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU legate de bunăstarea comunităților noastre:

  • ODD 1 – ținta 1.4 – prin seria de proceduri și standarde interne pentru implicarea părților interesate și acțiunile implementate
  • ODD 3 – ținta 3.3 – prin inițiativele noastre de sănătate în comunitățile locale în care activăm
  • ODD 4 – ținta 4.7 – prin inițiative care se adresează educației, mediului și persoanelor vulnerabile
  • ODD 8 – țintele 8.5 și 8.6 – prin inițiative stabile la locul de muncă, în comunități, programe pentru tineri
  • ODD13– ținta 13.1 – prin proiectul nostru privat de interes național dedicat eficienței energetice în clădiri