Drepturile Omului

OMV Petrom se consideră responsabilă pentru protejarea drepturilor angajaților noștri, a drepturilor legate de nediscriminare, a salariilor decente, a programului de lucru și a reprezentării angajaților, precum și pentru protecția acestor drepturi dincolo de limitele companiei noastre, în lanțul de aprovizionare și în comunitate. Responsabilitățile noastre externe în domeniul drepturilor omului includ, dar nu se limitează la, egalitatea și nediscriminarea, securitatea, asistența medicală primară, drepturile muncii în lanțul de aprovizionare (inclusiv salarii echitabile și program de lucru), educație, reducerea sărăciei, drepturi funciare, precum și o consultare anunțată în timp util cu comunitățile noastre. Declarația noastră de politică privind drepturile omului subliniază angajamentele noastre cu privire la drepturile omului, adoptate de Grupul OMV. Este principiul nostru călăuzitor pentru a trata problemele legate de drepturile omului în toate aspectele vieții noastre de afaceri de zi cu zi.

Angajamentele noastre sunt definite în continuare în Matricea noastră internă a drepturilor omului, adoptată de la Grupul OMV. OMV și-a mapat responsabilitățile în domeniul drepturilor omului într-o matrice cuprinzătoare a drepturilor omului, care constituie baza activităților noastre în domeniul drepturilor omului și servește ca instrument fundamental pentru implementarea acesteia. Aceasta include domeniile deosebit de sensibile ale contractelor de securitate și managementul lanțului de aprovizionare, precum și interacțiunea cu popoarele indigene. Clasificate ca esențiale, așteptate și dezirabile, responsabilitățile noastre acoperă relațiile cu părțile interesate relevante, cum ar fi angajații, comunitățile, contractorii, partenerii de afaceri și clienții. Matricea a examinat problemele legate de drepturile omului în toate practicile de afaceri de-a lungul lanțului valoric; a servit drept umbrelă pentru acțiunile deja întreprinse și a permis transpunerea practicilor în directivele companiei.

Matricea OMV pentru Drepturile Omului este un instrument menit:

 • să ilustreze responsabilitățile privind drepturile omului 
 • să ajute managerii să evalueze lacunele identificate

 

Problemele legate de drepturile omului abordate în matrice:

 • egalitate,
 • securitate,
 • muncă forțată,
 • exploatarea copiilor,
 • sănătate și siguranță,
 • remunerare adecvată,
 • libertate de asociere și negociere colectivă,
 • proprietate,
 • drepturi procedurale și căi de atac eficiente, 
 • securitate socială,
 • nivel de trai,
 • educație,
 • drepturi și religii ale minorităților și comunităților indigene
 • libertatea de exprimare și de întrunire.

Politicile și acțiunile noastre privind Drepturile Omului contribuie la următoarele Obiective de dezvoltare durabilă ale ONU:

 • ODD 4 – ținta 4.7 – prin întreaga noastră gamă de probleme legate de drepturile omului abordate

 • ODD 8 – ținta 8.7 – prin asigurarea respectării depline a obiectivului ONU de eliminare a tuturor formelor de muncă a copiilor sau muncă forțată

De ce este important?

Drepturile omului sunt valori universale care ne ghidează conduita în fiecare aspect al activităților noastre. Datoria noastră, ca actor regional important în domeniul energiei, este să promovăm o cultură a companiei care recunoaște obligațiile morale și etice față de membrii comunităților în care ne desfășurăm activitatea. Ne angajăm să abordăm preocupările sociale și să creștem gradul de conștientizare față de riscurile operative și sociale în cadrul activității noastre de bază.

Responsabilitatea noastră privind drepturile omului depășește granițele companiei, în efortul de a nu deveni complici la abuzurile drepturilor omului în sfera noastră de influență, care include: angajații noștri, partenerii noștri de afaceri, furnizorii și contractorii noștri, comunitatea locală, organismele guvernamentale și de stat și societatea mai largă.

Dorința noastră este să ne desfășurăm afacerile în concordanță cu rolul nostru de bun cetățean corporativ, cu respect pentru oameni, securitatea operațiunilor noastre și protecția reputației companiei.

Angajamentul nostru

Suntem semnatarii Pactului Global al ONU din 2013, angajându- ne pe deplin la Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, la Ghidul OCDE pentru întreprinderile multinaționale și la Declarația Universală a Drepturilor Omului. Angajamentul nostru este să organizăm cursuri în domeniul drepturilor omului pentru toți angajații expuși la risc până în 2025.

Măsurăm

Departamentul de Sustenabilitate al OMV Petrom este responsabil pentru coordonarea activităților și raportarea performanței noastre pe tema drepturilor omului, la nivelul Grupului OMV Petrom, inclusiv pentru acțiuni de conștientizare și educare.

Acționăm

Efectuăm campanii de conștientizare, instruire și evaluări de risc pentru forțele noastre de securitate.

Aspectele privind drepturile omului sunt încorporate în toate activitățile noastre sociale, iar responsabilitățile revin conducerii diferitelor departamente pentru a acționa și a atenua.

Departamentul de Resurse Umane se ocupă de problemele legate de drepturile omului în relație cu munca.

Departamentul de Achiziții este responsabil pentru gestionarea problemelor legate de drepturile omului în lanțul de aprovizionare, departamentul HSSE este responsabil pentru problemele legate de drepturilor omului și securitate, iar departamentul nostru de Relații Comunitare și Dezvoltarea Comunităților este responsabil pentru implementarea zonală a impactului politicii noastre legate de drepturilor omului asupra comunităților.

Sunt puse în aplicare mecanisme de reclamații pentru a răspunde preocupărilor comunității.

Verificăm

Experți terți sprijină OMV Petrom în efectuarea de evaluări privind expunerea Companiei la riscurile legate de drepturile omului pentru operațiunile noastre, precum și evaluări pentru extinderea operațiunilor în țări noi, după cum este necesar.

Instruim

Un curs e-learning privind drepturile omului pe platforma MySF este oferit tuturor angajaților cu acces la PC.

Planificăm

e-learning pentru toți angajații începând cu 2022

Acțiunile noastre cheie privind Drepturile Omului

În 2021, am lucrat în mod special la:

 • Evaluarea riscurilor pentru forțele de securitate
 • Campanie de conștientizare asupra drepturilor omului
 • Pregătirea unui program de e-learning privind drepturile omului pentru toți angajații începând cu 2022

Campanie de conștientizare

Ca în fiecare an, în decembrie a fost derulată o campanie de comunicare pentru susținerea drepturilor omului, când a fost adusă în atenția angajaților Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Toți angajații din întregul Grup au fost informați despre angajamentul nostru și invitați să finalizeze programul de e-learning privind drepturile omului.

e-learning

Suntem în proces de finalizare a unui curs de formare pentru toți angajații fără acces la computere (muncitori).

Evaluarea riscurilor

La OMV Petrom respectăm și acordăm prioritate dreptului la viață, integrității corporală și sănătății angajaților noștri și a oamenilor din comunitățile locale.

Evenimentele de securitate organizate de angajații din securitate, sau incidentele de securitate pot afecta potențial un întreg spectru de drepturi ale omului, inclusiv drepturile economice, sociale și culturale. Astfel de evenimente pot avea, de asemenea, un impact negativ sau pozitiv semnificativ asupra libertății de exprimare și pot duce la implicarea autorităților locale.

Pe baza rezultatelor, vom pregăti planuri de acțiune și mecanisme pentru protecția angajaților și comunităților noastre, care vor fi implementate în 2022 în coordonare cu Departamentul de Securitate și Reziliență.

Concluziile Raportului de evaluare a riscurilor

Revizuirea clauzelor contractuale privind drepturile omului, pentru o mai bună comunicare a principiilor asumate de companie

Includerea drepturilor omului în programul anual de instruire a contractorilor 

Continuarea dialogului cu autoritățile locale pentru a aduce în discuție problemele legate de drepturile omului în relație cu serviciile de securitate 

Includerea problemelor legate de drepturile omului în auditurile de securitate care se efectuează asupra contractorilor

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)

În 2021, 470 de angajați ai Grupului OMV Petrom au fost instruiți în domeniul drepturilor omului prin cursul de e-learning; au fost oferite aproximativ 940 ore de formare.

Progres

A fost efectuată o evaluare de risc a activităților desfășurate în România de companiile de securitate 

76% dintre angajați au fost instruiți în domeniul drepturilor omului în perioada 2019-2021 

Am actualizat indicatori cheie de performantă pentru drepturile omului pentru a sprijini o tranziție energetică justă care promovează drepturile omului și educația pentru toți angajații

Sunt în pregătire materiale de instruire în domeniul drepturilor omului pentru toți angajații de la OMV Petrom

Perspectivă

Vom continua să ne actualizăm instrumentele de formare e-learning în domeniul drepturilor omului pentru a fi implementate la nivelul întregului Grup OMV și vom extinde acoperirea cursurilor către toți angajații noștri.