Diversitate, incluziune și nediscriminare

De ce este important?

Diversitatea este un atu pe care îl valorificăm în mod activ pentru a crește valoarea business-ului nostru. La OMV Petrom, recunoaștem cu adevărat rolul pe care grupurile diverse de vârstă, naționalitate și gen îl au în consolidarea „status quo-ului” și în oferirea de perspective noi asupra businessului.

Angajamentul nostru

OMV Petrom și-a stabilit la nivel de grup direcția strategică pentru Diversitate, Echitate și Incluziune, cu accent pe gen și internaționalitate. Angajamentele noastre includ creșterea ponderii femeilor la nivel de management și o creștere a următoarei generații de talente, sporind în același timp experiența și implicarea angajaților.

Măsurăm

Măsurăm anual diversitatea pe vârste, naționalități, diversitatea de gen a angajaților noștri, cu precădere a celor aflați în poziții manageriale. Monitorizăm accesarea dreptului la concediul parental atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Acționăm

Programe multianuale dedicate: Program de mentorat pentru nivelurile de carieră Core și Advanced, Program de mentorat între companii, SHEnergy – program dedicat exclusiv femeilor aflate la început de carieră

Programe noi – în 2021: Săptămâna Diversității și Incluziunii, Discuții despre Diversitate, Inspirat de Diversitate, The Many Facets of You.

Instruim

În timpul Săptămânii noastre anuale a diversității și incluziunii, au fost oferite cursuri interne și evenimente interactive pentru a comunica despre Diversitate, Echitate și Incluziune.

De asemenea, am lansat o serie de evenimente cu scopul de a construi o comunitate în jurul subiectelor legate de Diversitate, Echitate și Incluziune.

Planificăm

Strategia grupului pentru Diversitate, Echitate și Incluziune pentru 2030 urmează să fie lansată în 2022.

Diversitatea în recrutare – diversitatea forței de muncă este unul dintre obiectivele proceselor noastre de recrutare.

Toate programele noastre dedicate studenților și tinerilor profesioniști au avut în centrul atenției aspectul diversității de gen. Fiecare program și-a propus să asigure o proporție egală de femei și bărbați.

Acțiunile noastre cheie privind diversitatea, incluziunea și nediscriminarea

În 2021, am continuat și ne-am dezvoltat călătoria către diversitate, echitate și incluziune. Am abordat o formă mai practică și mai specifică a incluziunii, gestionând nevoile unei populații mai diverse din organizația noastră.

  • Săptămâna Diversității și Incluziunii – evenimente interactive online menite să crească gradul de conștientizare cu privire la diversitate, echitate și subiecte de incluziune. Am lansat un videoclip, „4 Generations Talk”, care sărbătorește diversitatea de opinie, a generațiilor și culturilor din organizațiile noastre
  • Discuții despre Diversitate și Incluziune – serie de evenimente în care invităm profesioniști cu o vastă experiență în domeniu pentru a împărtăși exemple de bune practici
  • Programe de formare specifice, precum SHEnergy, pentru sprijinirea dezvoltării abilităților de leadership pentru femei. Programul se concentrează pe abilitățile de incluziune și subliniază importanța mentoratului și a networkingului ca măsură de dezvoltare pentru liderii noștri. Echipa noastră de management susține pe deplin acest program și, în această ediție, reprezentantele Directoratului au fost invitate să vorbească și să împărtășească provocările profesionale și, de asemenea, experiențele și ceea ce au învățat de-a lungul carierei cu privire la diversitate, echitate și incluziune
  • #TheManyFacetsOfYou este campania noastră pentru sărbătorirea diversității și promovarea incluziunii, menită să celebreze multiplele fațete ale colegilor noștri
  • Programul de mentorat pentru nivelurile de cariera Core și Advanced – vizează dezvoltarea abilităților și competențelor de leadership prin colaborarea cu un mentor intern, ales de persoana mentorată
  • Program de Mentorat între Companii, ediția 7– creează oportunități de învățare, schimb de cunoștințe, dezvoltarea abilităților pentru angajații din diferite medii și cu niveluri de experiență diverse și dezvoltă networkingul în diferite arii operaționale funcționale, sporind potențialul de leadership atât în cazul femeilor, cât și bărbaților

108

mentori si persoane mentorate

57%

femei din persoanele mentorate

28%

transnațional

60%

creșterea numărului de aplicanți

  • Program de Mentorat pentru Studenți este parte a programului Burselor de Excelență OMV Petrom
  • „Inspired by Diversity” seria de Podcast – prezintă liderii la nivel executiv într-un dialog despre “status quo” și modalități comune de a modela viitorul companiei
  • Actualizarea paginii de intranet dedicată Diversității și Incluziunii cu noi resurse, precum Colțul copiilor – inițiativa vizează susținerea echilibrului dintre viața profesională și viața de părinte, oferind sfaturi, instrumente, discuții și încurajări în călătoriile părinților în creșterea copiilor sau pentru a face față provocărilor specifice care pot apărea pe parcurs
  • Un sondaj rapid pentru Diversitate, Echitate și Incluziune a fost creat și implementat la sfârșitul anului 2021. Sondajul a fost structurat pe 3 secțiuni principale, Diversitate și Echitate, Incluziune și Posibilități de îmbunătățire, cuprinzând întrebări care au fost considerate relevante în practica obișnuită și globală de Diversitate, Echitate & Incluziune. Am adăugat, de asemenea, o zonă de „Comentarii deschise” care vor fi considerate în definirea acțiunilor ulterioare pentru îmbunătățirea diversității, echității și incluziunii @OMV Petrom.
Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)

30,6%5 dintre femei la nivel de management

Scorul Net Promoter este 8,50 ca rezultat principal al sondajului rapid (3.717 angajați)

108 participanți la programele noastre de mentorat (niveluri de cariera Core și Advanced), 6 mentori și 5 persoane mentorate (între companii), 49 de studenți și 26 de mentori (bursă de excelență – cu peste 2.000 de ore investite).

Perspectivă

Pentru 2022, intenționăm să ne continuăm programele legate de Diversitate, Echitate și Incluziune și să dezvoltăm noi planuri de acțiune bazate pe rezultatele specifice OMV Petrom și răspunsurile primite din Sondajul Rapid pentru Diversitate, Echitate și Incluziune. De asemenea, intenționăm să ne revizuim KPI-urile privind Diversitatea, Echitatea și Incluziunea.