Angajați

OMV Petrom are o Strategie pentru Oameni stabilită pe cinci principii – Spirit de Echipă, Răspundere Asumată, Pasiune, Spirit de Pionierat și Performanță – care ne ghidează în obținerea unei dezvoltări sustenabile a afacerii. Aceste principii reprezintă fundamentul pentru crearea și menținerea unei rezerve solide de talente care ne va ajuta în atingerea succesului.

Beneficiile noastre standard pentru toți angajații includ acoperirea cheltuielilor cu grădinița, relocarea, asigurarea de sănătate, concediul pentru creșterea copilului, acoperirea cheltuielilor cu naveta -, concediile plătite și bilete de odihna și tratament (vezi Performanța în detaliu). În plus, prin contractul colectiv de muncă, compania noastră încurajează angajații să participe la evenimente de familie prin zile libere plătite și, de asemenea, prin indemnizații specifice acordate de angajator în legătură cu anumite evenimente familiale. Zilele libere neplătite sunt disponibile pentru situații personale. Procedurile interne se referă și la rambursarea unei părți din costurile cu educația copiilor mici, în timp ce pentru angajații noștri se negociază și condiții avantajoase cu unii furnizori din învățământul privat.

Scopul Strategiei pentru Oameni este de a sprijini implementarea a patru priorități prin inițiative planificate care vizează creșterea noastră continuă:

  • Consolidarea capacității de leadership
  • Concentrarea pe cultură și performanță
  • Creșterea agilității organizaționale
  • Menținerea poziției de angajator de top, preferat de oameni

 

Abordarea noastră cu privire la angajații noștri contribuie la următoarele obiective de dezvoltare durabilă ONU:

  • ODD 3 ținta 3.3 prin eforturi pentru combaterea bolilor transmisibile (COVID -19)
  • ODD 4 – ținta 4.3, 4.4, 4.5 prin asigurarea accesului egal între bărbați și femei, creșterea competențelor și prevenirea discriminării
  • ODD 5 – ținta 5.1 prin asigurarea faptului că nu există nicio formă de discriminare împotriva femeilor prin politicile noastre
  • ODD 8 – ținta 8.2, 8.5 prin diversificare, modernizare tehnologică și inovare, muncă decentă și tratament egal pentru toți angajații
  • ODD 10 – ținta 10.3 prin asigurarea eliminării tuturor politicilor și practicilor discriminatorii
  • ODD 13 – ținta 13.1 prin inițiativele noastre de împădurire