Inovație și Economie Circulară

Până în 2030, OMV Petrom vizează adăugarea de noi activități cu emisii de carbon reduse în portofoliul său: biocombustibili, hidrogen, captarea și stocarea carbonului.

Ne-am stabilit planuri ambițioase de decarbonare care să meargă dincolo de surse regenerabile, combustibil sustenabil și mobilitate. Am planificat cheltuieli CAPEX de peste 2 mld euro, care vor fi investite după ce va fi evaluată viabilitatea tehnică și comercială pentru noile tehnologii, inclusiv captarea și stocarea carbonului (CCS). Se așteaptă ca noile tehnologii să ne ajute să atingem obiectivul de a capta mai mult de 2 mil tone CO2 pe an până în 2030. Se așteaptă ca CCUS să joace un rol esențial în reducerea emisiilor nu numai pentru noi, ci și pentru industrie în general, care se confruntă cu aceeași dificultate de a reduce emisiile de CO2. 

OMV Petrom este partener într-un proiect european ambițios care are ca scop abordarea problemelor legate de emisiile de CO2 din sectoare industriale importante prin dezvoltarea și demonstrarea unor noi tehnologii versatile de captare și conversie a carbonului. Proiectul ConsenCUS reunește 19 parteneri (companii, universități și ONG-uri) din șapte țări, iar testele vor avea loc în trei industrii diferite: ciment, producție de magneziu și rafinare a petrolului. Tehnologiile care vor fi testate la Petrobrazi, vor capta CO2 din gazele de ardere eliberate de unitatea de cogenerare, transformându-le în continuare electrochimic în produse comercializabile. Tehnologia inovatoare ce va fi testată la Petrobrazi are un nivel de eficiență de peste 90%.

Pachetul Fit for 55 a inaugurat o nouă eră în lupta împotriva schimbărilor climatice și va avea impact asupra multor industrii din Europa. Potrivit noilor propuneri, la nivel european, ponderea surselor de energie regenerabilă în transporturi va trebui să crească semnificativ până în 2030 (între 27% și 29% de la actualul 14% stabilit de Directiva Energii regenerabile (REDII) în 2018), inclusiv o contribuție substanțială a biocombustibililor avansați. În contextul decarbonarii, obiectivul de sustenabilitate al OMV Petrom pentru co-procesarea materiei prime biogenice în Rafinăria Petrobrazi până în 2025 a fost modificat pentru a sprijini transformarea noastră ambițioasă pentru emisii de carbon scăzute.

Considerăm biocombustibilii ca o modalitate de reducere a emisiilor atât în transportul rutier, cât și în cel aerian și, prin urmare, am stabilit un nou obiectiv ca biocombustibilul să depășească 15% din producția totală de combustibili a companiei până în 2030. Acest obiectiv urmează să fie atins prin producția de bioetanol, ulei vegetal hidrotratat și combustibil sustenabil pentru aviație. 

De asemenea, am contribuit la promovarea practicilor economiei circulare făcând un pas strategic în propria noastră producție de etanol avansat, motorină regenerabilă și bio-jet din materii prime sustenabile, cu un plan de investiții pentru 4 proiecte până în 2030:

  • Bio-Etanol – România prezintă o combinație unică între disponibilitate și costul redus pentru reziduurile agricole, poziționându-se astfel ca o regiune cu potențial ridicat pentru o viitoare producție de biocomponente. Îmbunătățirea reziduurilor agricole care sunt adecvate pentru a produce etanol cu emisii de carbon negative atunci când sunt combinate cu captarea și stocarea carbonului constituie o oportunitate importantă de explorat, cu o potențială contribuție la tranziția energetică. Cererea de etanol este de așteptat să crească, având în vedere utilizarea potențială a acestuia ca amestec de benzină și opțional ca alimentare pentru producția de combustibil sustenabil pentru aviație și produse de petrochimie verzi.
  • Producția de Combustibil Sustenabil pentru Aviație (SAF) / Producția de Ulei Vegetal Hidrotratat (HVO) – România beneficiază de un sector agricol puternic și de o oportunitate de a transforma deșeurile agricole în ulei vegetal hidrotratat (motorină regenerabilă) sau combustibil sustenabil pentru aviație. Noua noastră unitate de producție va oferi flexibilitate între producția SAF și HVO, opțiunea finală depinzând de evoluția reală a pieței de combustibil pentru aviație versus motorină.

Un alt exemplu relevant de circularitate este parteneriatul nostru unic public-privat între companii private, ONG-uri și 230 de școli locale, în cadrul proiectului Let’s click on Romania. În cadrul acestui proiect, 4.000 de computere au fost recondiționate și donate școlilor publice. Cu această ocazie, am salvat emisie de peste 576.000 kg de CO2 ~ cantitatea de CO2 absorbită de 29.262.600 de copaci într-o zi.

Recuperare îmbunătățită a țițeiului

Pe parcursul anului de raportare, ne-am concentrat de asemenea acțiunile pe implementarea proiectelor pilot de recuperare îmbunătățită a țițeiului în OMV Petrom Upstream pentru a crește factorul de recuperare al zăcămintelor din câmpurile noastre petroliere și ne-am concentrat pe evaluarea implementării complete la nivel de câmp petrolier începând cu 2020. În Upstream, lucrăm la prelungirea duratei de viață a structurilor operaționale prin atenuarea abraziunii și coroziunii. În acest scop, tuburi din polietilenă sunt introduse în sondă cu o căptușeală specială din polimer dezvoltată de OMV Group și patentată în 16 țări, inclusiv România (OMV Petrom). În plus, au fost efectuate teste pilot de inundări cu polimeri în diferite condiții de funcționare. Prin urmare, am demarat primul proiect economic de recuperare îmbunătățită a petrolului cu polimeri (EOR), după un proiect pilot de succes în 2020, și ne propunem să începem injectarea până în al doilea trimestru din 2022. Cantitatea de recuperat pentru această primă fază este estimată la 1,3 mil bbl. de petrol din câmpurile noastre petroliere.

În Upstream, ținta noastră pentru 2025 este creșterea factorului de recuperare din câmpurile noastre prin implementare în diverse domenii. Ca o realizare, proiectul nostru pilot de injecție de apă vâscoasă a trecut cu succes la faza de producție de petrol din localitatea Independența. Un proiect similar pentru zăcământul petrolier Vata a avansat și va începe execuția până în al doilea trimestru al anului 2022.

 

Activități de cercetare și dezvoltare

ICPT Câmpina, singurul centru de cercetare științifică pentru industria petrolului din România, a continuat să ofere sprijin și expertiză pentru OMV Petrom – Upstream, menținând în același timp o colaborare foarte strânsă cu OMV și Centrul Tehnologic și Laboratorul Gaensemdorf. Toate cererile de servicii au fost tratate cu maximă atenție și profesionalism în condițiile deosebite create de mediul pandemic. Activitatea de cercetare a continuat în acest an cu 52 de proiecte în derulare, dintre care 29 au fost conduse direct de specialiștii noștri, în multe altele ICPT fiind principalul contribuitor. Subiectele acoperite de activitatea de cercetare au inclus:

  • metode de creștere a factorului de recuperare din câmpul petrolier 
  • reducerea riscului în activitățile de explorare și producție (revizuirea vârstei geologice a carotelor mecanice și/ sau a probelor de sită și corelarea cu probele de rocă din aflorimente) 
  • atenuarea coroziunii
  • îmbunătățirea performanței de tratare a apei în procese de injectare 
  • noi compoziții de amestec pentru lucrări de cimentare utilizate în procesele de reparații

Ca parte a Sistemului său de Management al Calității, ICPT Câmpina a fost implicat într-o serie de runde de comparație între laboratoare internaționale încheiate cu rezultate excelente care demonstrează expertiza înaltă a specialiștilor săi, precum și metodele și echipamentele de laborator bine adaptate.

Colaborarea noastră cu lumea academică pe teme precum mediu, materiale și coroziune, geologie și geofizică, a crescut în 2021. Printre colaboratorii noștri se numără universități bine cunoscute: Universitatea Politehnică din București, Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj -Napoca, Institutul Național pentru Fizica Laserelor Plasmei și Radiației (INFLPR) sau Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Siguranța Minelor și Protecție împotriva Exploziilor – INSEMEX Petroșani.

Activitățile noastre de inovație și economie circulară contribuie la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU legate de stimularea inovației și acțiunilor privind schimbările climatice:

  • ODD 9 – ținta 9.5 – prin îmbunătățirea cercetării științifice și a inovației pentru îmbunătățirea capacităților tehnologice ale sectorului nostru industrial

  • ODD 12 – ținta 12.a: inițiativele noastre de economie circulară și inovație contribuie la consolidarea capacității științifice și tehnologice din regiune

  • ODD 13 – ținta 13.1 – prin concentrarea activităților noastre de inovație pe decarbonare, menită să crească rezistența economică la schimbările climatice în comunitățile noastre, minimizând numărul de membrii potențial afectați ai comunității