Digitalizare

Ne-am structurat eforturile de digitalizare în 2021 pe 3 piloni: îmbunătățirea eficienței resurselor, perfecționarea angajaților și îmbunătățirea capabilităților HSSE

Pilonul Îmbunătățirea eficienței în folosirea resurselor constă din următoarele proiecte majore:

  • Inițiativa Paperless, în 2021 numărul de imprimări a scăzut cu peste 37%, față de 2020. Continuăm să depunem eforturi pentru reducerea consumului de hârtie, derulând inițiative suplimentare, în legătură cu implementarea unui sistem electronic de arhivare la nivel de companie, integrat cu semnătura electronică, pentru a fi folosit de toți utilizatorii, standardizarea soluțiilor de semnătură electronică.
  • Inteligență artificială – analiza algoritmilor în 20 de benzinării prin intermediul analizei video pentru a efectua verificări ale disponibilității produselor pe rafturi, conformitatea aspectului și raportarea în direct asupra modificărilor sau produselor lipsă. Platforma va îmbunătăți experiența clienților, va crește vânzările, va asigura permanent conformitatea cu regulile HSSE. Proiectul pilot a fost testat în 20 de benzinării. 
  • Automatizarea inventarului mijloacelor fixe – un proiect inițiat pentru eliminarea documentelor de hârtie generate în timpul procesului de inventariere, prin utilizarea unei soluții digitale integrate, semnătura electronică și arhivarea creează un proces de inventariere digitizat, standardizat, mai calitativ, eficient și mai rapid prin aplicarea unui grad înalt de automatizare. De asemenea, proiectul urmărește eliminarea documentelor de hârtie generate în timpul procesului de inventariere, prin utilizarea unei soluții digitale integrate, semnătură electronică și arhivare. O etapă importantă atinsă a fost implementarea aplicației IT în mediul cloud până la sfârșitul anului și începerea integrării cu alte aplicații ale OMV Petrom (SAP, GIS, Geocall, Mfiles). În paralel, procesul complex de armonizare și standardizare a mijloacelor fixe în toate diviziile OMV Petrom este în desfășurare.
  • Proiectul nostru pilot DataLake din Downstream servește drept bază pentru aplicațiile de date mari legate de apă – analiză predictivă, prognoză de timp, procesare a limbajului natural, recunoaștere a imaginii până la soluții complexe de optimizare. Cazurile de utilizare DataLake dezvoltate sau care sunt în curs de dezvoltare în Downstream în 2021 se referă la o serie de activități ale noastre în comerțul cu amănuntul pentru produse, la Rafinăria Petrobrazi, la stații de distribuție precum și la transportul și distribuția gazului. 
  • Flexi-Desk – vine pentru a finaliza Programul de telemuncă și se va aplica tuturor angajaților. Aceasta înseamnă o mai mare flexibilitate, o utilizare mai mare a spațiului de lucru precum și un mod nou de lucru. 

Am continuat de asemenea activitățile pe al doilea pilon, îmbunătățirea capabilităților HSSE:

 Pașaport HSSE, digitizarea proceselor de verificare a conformării – Ca parte a supravegherii continue și ca suport pentru îmbunătățirea performanței HSSE a contractorilor, oferim permanent sesiuni de formare HSSE managerilor și lucrătorilor din locațiile noastre. Un card unic a fost asociat „Instruirii pentru pașaport HSSE” pentru fiecare contractor și a fost conceput ca un mijloc de verificare dacă aceștia au primit instruirea de conștientizare a siguranței. Instruirea reflectă înțelegerea de către participanți a pericolelor și riscurilor asociate muncii lor. Certificările obligatorii/ autorizațiile pot fi înregistrate și în aceeași bază de date și pot fi urmărite pe același card prin intermediul unui cod QR. Cardurile pot fi verificate la fața locului de către personalul HSSE, supervizorii și managerii de proiect folosind telefoanele inteligente. Această verificare asigură că persoanele care desfășoară activități în locațiile OMV Petrom sunt calificate pentru munca pe care o îndeplinesc. A fost consolidată o bază de date comună cu contractori Upstream & Downstream Oil (Petrobrazi). 

Pilonul digitalizării – Perfecționarea angajaților

Democrație digitală – un proiect care urmărește mobilizarea și împuternicirea forței de muncă, care să conducă la o organizare mai agilă și mai eficientă prin digitalizare, vizând, prin urmare, extinderea digitalizării pentru a accelera timpul de valorificare prin utilizarea pe scară largă a tehnologiilor cheie.

Digital Bootcamp – unde obiectivul a fost să înțelegem problemele de nemulțumire a clienților din vânzările de produse petrochimice și combustibili și apoi să calibram Vocea Clientului cu Vocea Afacerii pentru a genera idei bune pentru implementare. În 2021, am selectat pentru implementare trei idei constând în:

  • Implementarea unui sistem de notificare pentru clienții B2B care achiziționează cantități mari de produse, pentru a oferi transparență deplină asupra procesului
  • Contoare de măsurare a rezervoarelor care generează comenzi, pentru a rezolva orice probleme de epuizare a stocurilor pentru clienții noștri
  • Plăți cu cardul de E-commerce pentru a reduce timpul de livrare de la un capăt la altul