Angajamentele noastre publice

OMV Petrom, ca semnatară a Pactului Global al Națiunilor Unite (ONU) din 2013, este pe deplin angajată față de Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului și contribuie activ la Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU. Informațiile dezvăluite în acest Raport sunt corelate cu ODD-urile relevante pentru a sublinia contribuția noastră.

OMV Petrom recunoaște că atenuarea schimbărilor climatice este unul dintre cele mai importante obiective globale și recunoaște obiectivele stabilite de Acordul de la Paris privind schimbările climatice și obiectivele UE privind schimbările climatice pentru 2030. În plus, susținem inițiativa Băncii Mondiale de „Zero ardere de rutină la faclă până în 2030” și, prin urmare, ne propunem să eliminăm arderea și ventilația de rutină în operațiunile noastre până în 2030 cel târziu.

OMV Petrom este clasată în top 3% din industria producătorilor de petrol și gaze în evaluările de risc ESG ale Sustainalytics din octombrie 2021, obținând un scor de 22,4 (risc mediu). Managementul sustenabilității OMV Petrom este evaluat ca fiind unul puternic.

Scorul obtinut de Grupul OMV de la CDP la nivel corporativ a fost de A- .

În 2020, OMV Petrom a devenit, de asemenea, prima companie românească care a susținut recomandările Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Acest angajament voluntar demonstrează angajamentul nostru de a oferi mai multă vizibilitate inițiativelor noastre legate de climă, de a evalua, dezvălui și de a lua măsuri cu privire la riscurile și oportunitățile legate de schimbările climatice. În conformitate cu aceste recomandări, continuăm să ne îmbunătățim dezvăluirile referitoare la guvernanță, strategie, managementul riscurilor, metrici și obiective. Indicele TCFD este prezentat într-o anexă la acest raport

Pentru a crește și mai mult transparența față de comunitatea investitorilor și pentru a consolida angajamentul nostru față de sustenabilitate, în 2021 scorul nostru ISS ESG a fost C+

Vom continua să prezentăm performanța noastră pe toate topicele ESG materiale și progresele realizate în scopul nostru de a ne îmbunătăți performanța în materie de sustenabilitate.

Compania noastră sprijină Acordul de la Paris privind schimbările climatice și contribuie la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a ONU.