Obiective de sustenabilitate

Accidente mortale

2

accidente mortale survenite în urma unui accident de muncă

Accidente mortale

0

accidente mortale survenite în urma unui accident de muncă

LTIR

0,28

la 1 milion de ore lucrate

LTIR

<0,30

Stabilizarea frecvenţei incidentelor cu timp de lucru pierdut la mai puțin de 0,30 (la 1 milion de ore lucrate).

Siguranța proceselor

0,14

Poziție de lider menținută

Siguranța proceselor

Menținerea poziției de lider pentru rata evenimentelor în legătură cu siguranța proceselor (2017: 0,18)

Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) susținute

Intensitatea Carbonului în Operațiuni

E&P – Reducerea intensității metanului

< 0,2%

E&P – Reducerea intensității Carbonului

– 70%

vs. 2019

Reducerea intensității carbonului în procesul de rafinare

-15%

vs 2019

Reducerea intensității carbonului în producția de electricitate

– 20%

vs. 2019

Reducerea intensității carbonului la nivel de Grup

– 11%

vs 2019

Reducerea intensității carbonului la nivel de Grup

-27%

vs 2010

Reducerea intensității carbonului la nivel de Grup

-30%

vs 2019

Emisii absolute de gaze cu efect de seră

Scop 1: Zero ardere la faclă și ventilare de rutină

Continuarea implementării proiectelor în vederea eliminării arderii la faclă și a ventilării de rutină până în 2030

Scop 1: Zero ardere la faclă și ventilare de rutină

Niciun nou proiect cu ardere la faclă şi ventilare de rutină şi eliminarea arderii la faclă şi ventilării de rutină până cel târziu în 2030

Scop 1: Zero ardere la faclă și ventilare de rutină

0

Scop 1-2: Reducerea gazelor cu efect de seră

– 30%

vs. 2019

Scop 1-3: Reducerea gazelor cu efect de seră

– 20%

vs. 2019

Intensitatea carbonului în portofoliul nostru

Ponderea produselor cu emisii de carbon scăzute sau zero în portofoliul total de produse

~60%

Reducerea intensității nete de carbon în aprovizionarea cu energie

-20%

vs 2019

Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) susținute

 

 3,7mld EUR

Pentru investiții în operațiuni cu emisii de carbon scăzute și zero

Recuperare îmbunătățită a țițeiului

Primul proiect economic de recuperare îmbunătățită a petrolului cu polimeri (EOR), după un proiect pilot de succes în 2020, și ne propunem să începem injectarea până în al doilea trimestru din 2022. Cantitatea de recuperat pentru această primă fază este estimată la 1,3 mil bbl. de petrol din câmpurile noastre petroliere.

Recuperare îmbunătățită a țițeiului

Implementarea de proiecte pilot avansate de recuperare în Upstream OMV Petrom în vederea creșterii factorului de recuperare al zăcămintelor noastre de petrol și evaluarea acestora pentru implementare integrală în zăcăminte.

50 kt

Capacitate etanol de a doua generatie

150 kt

Capacitate etanol de a doua generație produs din reziduuri agricole de proveniență locală

CCU

test în Rafinăria Petrobrazi

CCU & S

2mld EUR

Investiții în inovație și noi tehnologii, în principal în domeniul hidrogenului și al CC(U)S

Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) susținute

Atragerea talentelor

15

absolvenți angajați

Atragerea talentelor

Creșterea următoarei generații de talente prin intermediul angajaților proaspăt absolvenți.

Diversitatea de gen

30,6%

femei în funcții de management

Diversitatea de gen

30%

Creșterea ponderii femeilor la nivel de conducere până în 2025

Scorul promotor al angajaților

8,50

conform sondajului din 2021

Scorul promotor al angajaților

Măsurarea și creșterea nivelului de implicare a angajaților noștri

Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) susținute

Etica în afaceri

4.100 

de angajați au participat la cursuri de etică în afaceri

Etica în afaceri

Creșterea gradului de conștientizare a eticii în afaceri pentru toți angajații OMV Petrom prin cursuri de formare și programe de comunicare privind conformitatea.

Comunități locale

peste 11 mil euro în investiții sociale care au acoperit 96,7% din comunitățile locale

Comunități locale

Evaluarea Mecanismului de Reclamații în comunități al tuturor diviziilor de afaceri OMV Petrom pe baza criteriilor de eficacitate ale ONU până în 2025[5].Menținerea licenței sociale de a funcționa prin intermediul strategiilor, planurilor și bugetelor anuale de relații și dezvoltare comunitară, pe baza Evaluării impactului social, nevoilor și riscurilor operațiunilor OMV Petrom

Lanț de aprovizionare

14

audituri ale furnizorilor efectuate

Lanț de aprovizionare

> 20

audituri ale furnizorilor, care acoperă subiecte de sustenabilitate până în 2025

Drepturile omului

470 angajați instruiți

aproximativ 940 ore de formare

Drepturile omului

Sesiuni de instruire în domeniul drepturilor omului pentru toți angajații expuși riscurilor legate de drepturile omului până în 2025

Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) susținute