Dialogul cu părțile interesate

Operațiunile și produsele noastre au un impact direct și indirect asupra unei varietăți de părți interesate.

Ne luăm angajamentul să interacționăm cu întreaga noastră gamă de părți interesate prin respect reciproc, transparență și dialog deschis.

Ne concentrăm în mod continuu eforturile pe un dialog activ cu toate părțile interesate pentru a stabili relații de câștig de ambele părți. Ca atare, activitățile noastre includ:

 • evaluări sociale pentru fiecare proiect inițiat
 • sprijin profesional în comun cu asociațiile profesionale din domeniul energiei și petrolului către instituții de stat, ministere și agenții de energie pentru adresarea problemelor de schimbări climatice și de mediu, armonizarea legislației cu cerințele UE și promovarea principiilor durabile în conformitate cu ODD
 • dialog și sprijin pentru comunitățile locale în care activăm
 • implicare frecventă cu investitorii pe probleme ESG prin discuții, participări la evenimente externe și întâlniri de grup
 • participarea activă la forumuri, conferințe cu părțile interesate cheie, comitete de experți și discuții, grupuri de lucru și organizarea de discuții despre proiecte comune (parteneriate)
 • implicare constantă cu angajații noștri. În 2021, au fost organizate peste 35 de întâlniri virtuale între membrii Directoratului și angajați

Identificarea și prioritizarea părților interesate

 • Având în vedere importanța de a răspunde în mod adecvat nevoilor factorilor interesați, la sfârșitul anului 2020 am revizuit procesul de identificare și prioritizare a acestora și ne-am continuat angajamentul pe parcursul anului 2021. Astfel, am implicat în acest proces reprezentanți din toate unitățile noastre de business pentru a clasifica părțile interesate în categorii și subcategorii și a le prioritiza
 • Ne propunem să continuăm să construim pe baza procesului nostru de identificare și prioritizare a factorilor interesați

Dialog cu acționarii

Conducerea OMV Petrom este conștientă de datoria sa fundamentală de a reprezenta și promova interesele acționarilor și își recunoaște responsabilitatea pentru performanța și activitățile Companiei.

 • Pe parcursul anului 2021, conducerea companiei și echipa de Relații cu Investitorii (RI) și-au menținut prezența activă pe piețele de capital locale și externe, prin participarea la conferințe și organizarea de întâlniri pentru analiști și investitori
 • În 2021, am participat la o serie de conferințe și ne-am întâlnit virtual/ personal cu fonduri de investiții, pentru a informa în mod regulat investitorii și analiștii cu privire la performanța trimestrială operațională, financiară și execuție a strategiei
 • Pe parcursul anului 2021, numărul de interacțiuni cu accent pe subiecte ESG a crescut

Dialog cu sindicatele

Apreciem permanent relația Angajator-Sindicat, esențială în menținerea echilibrului social al Companiei.

 • În 2021, ne-am continuat efortul de a lucra în mod constructiv cu reprezentanții angajaților pentru a obține soluții reciproc satisfăcătoare și pentru a comunica angajaților noștri toate aspectele contractelor colective prin rețeaua noastră internă și prin corespondență directă 
 • În 2021 ne-am continuat dialogul cu sindicatele pentru a găsi abordări comune la noile provocări cu care se confruntă mediul de afaceri și viața angajaților, pentru a-i informa și consulta în procesul decizional
Grupuri de părți interesateExemple de angajamente
Furnizori & Contractori
 • Negocieri și contracte
 • Audituri și evaluări ale furnizorilor
 • Întâlniri cu furnizorii
 • Raportare cu privire la proiectele comune
Angajați
 • Evenimente de actualizare cu membrii Comitetului Executiv
 • Platforma online a companiei (Intranet)
 • Buletin informativ intern
 • Blog intern
 • Sondaje
 • Dialoguri constange prin membrii sindicatelor
Comunitatea locală
 • Proiecte de sustenabilitate
 • Sponsorizări și donații
 • Mecanismul de gestionare a reclamațiilor
 • Întâlniri pentru proiecte de afaceri
 • Dezbateri publice
 • Evenimente organizate de primării
Autoritățile guvernamentale / centrale
 • Participarea la întâlniri
 • Managementul relațiilor
 • Raportare periodică (conform prevederilor legislației)
Mass-media
 • Comunicate de presă
 • Conferințe/Evenimente
 • Interviuri
 • Ateliere
Societăți mixte și
alți parteneri de afaceri
 • Întâlniri din industrie
 • Contracte
 • Participarea la grupuri de lucru

 

Grupuri de părți interesateExemple de angajamente
Participanți la piața de capital
 • Rapoarte și prezentări periodice
 • Roadshow-uri
 • Întâlniri generale cu părțile interesate
 • Conferințe
Organizații de educație,
știință și cercetare
 • Proiecte comune cu parteneri din industrie, organizații științifice, școli și universități
 • Conferințe și prelegeri
 • Proiecte de sustenabilitate
 • Activități de branding ale angajatorilor
Clienți
 • Campanii de publicitate/comunicare
 • Evenimente
 • Activități de angajare în cadrul stațiilor de distribuție
 • Buletin informativ
ONG-uri/ONP-uri
 • Proiecte sociale
 • Sponsorizări și donații
 • Dialog cu părțile interesate și mecanismul de gestionare a reclamațiilor
Competitori & Companii de Petrol și Gaze
 • Întâlniri din industrie
 • Contracte
 • Participarea la grupuri de lucru
Asociații/ Rețele
 • Rapoarte și prezentări periodice
 • Caravane
 • Adunări generale ale acționarilor
 • Conferințe
 • Întâlniri/ Dezbateri
 • Ateliere/Conferințe